ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 018
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองหวะ สพป. สงขลา เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง สพป. สงขลา เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองต่อ สพป. สงขลา เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลานควาย สพป. สงขลา เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดปากจ่า สพป. สงขลา เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านควนเนียง สพป. สงขลา เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านฉลุง สพป. สงขลา เขต 2 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านควนดินแดง สพป. สงขลา เขต 2 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนสวัสดิ์บวร สพป. สงขลา เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน