ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 181
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ สพป. สงขลา เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. สงขลา เขต 2 55.56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านควน สพป. สงขลา เขต 2 51.85 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองกั่ว สพป. สงขลา เขต 2 44.44 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนวัดบางทีง สพป. สงขลา เขต 2 44.44 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนบ้านโคกเมา สพป. สงขลา เขต 2 33.33 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวัดคงคาวดี สพป. สงขลา เขต 2 33.33 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ สพป. สงขลา เขต 2 29.63 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนพัฒนศึกษา สพป. สงขลา เขต 2 14.81 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวัดท่าหยี สพป. สงขลา เขต 2 14.81 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนวัดเจริญภูผา สพป. สงขลา เขต 2 14.81 เข้าร่วม 9  
12 โรงเรียนวัดนารังนก สพป. สงขลา เขต 2 7.49 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งงาย สพป. สงขลา เขต 2 7.41 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต สพป. สงขลา เขต 2 7.41 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. สงขลา เขต 2 3.78 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านฉลุง สพป. สงขลา เขต 2 - -  
17 โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ สพป. สงขลา เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน