ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 184
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านควน สพป. สงขลา เขต 2 90.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยโอน สพป. สงขลา เขต 2 89.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังพา สพป. สงขลา เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนคลองปอม สพป. สงขลา เขต 2 79.43 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต สพป. สงขลา เขต 2 74.57 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกเมา สพป. สงขลา เขต 2 73.71 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดบางทีง สพป. สงขลา เขต 2 72.71 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป. สงขลา เขต 2 62.57 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนพัฒนศึกษา สพป. สงขลา เขต 2 60.71 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. สงขลา เขต 2 57.14 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย สพป. สงขลา เขต 2 45 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านวังหรัง สพป. สงขลา เขต 2 37.43 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวัดท่าหยี สพป. สงขลา เขต 2 33.57 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านต้นส้าน สพป. สงขลา เขต 2 30 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนวรพัฒน์ สพป. สงขลา เขต 2 28.57 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านควนเนียงใน สพป. สงขลา เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน