ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 021
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต สพป. สงขลา เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. สงขลา เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ สพป. สงขลา เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ สพป. สงขลา เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ สพป. สงขลา เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน สพป. สงขลา เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง สพป. สงขลา เขต 2 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนส่องแสงวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย สพป. สงขลา เขต 2 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย สพป. สงขลา เขต 2 66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนพลวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย สพป. สงขลา เขต 2 62 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดหูแร่ สพป. สงขลา เขต 2 61 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป. สงขลา เขต 2 60 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวิทยาสรรค์ศึกษา สพป. สงขลา เขต 2 55 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนวัดเนินพิชัย สพป. สงขลา เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน