ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 026
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโปะหมอ สพป. สงขลา เขต 2 95.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านต้นส้าน สพป. สงขลา เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองหวะ สพป. สงขลา เขต 2 88.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. สงขลา เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดคูหาใน สพป. สงขลา เขต 2 84.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดเนินพิชัย สพป. สงขลา เขต 2 77.75 เงิน 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน