ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 262
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสมัยศึกษา สพป. สงขลา เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งเลียบ สพป. สงขลา เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ สพป. สงขลา เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป. สงขลา เขต 2 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านบางกล่ำ สพป. สงขลา เขต 2 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 69 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ สพป. สงขลา เขต 2 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าไทร สพป. สงขลา เขต 2 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง สพป. สงขลา เขต 2 66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 สพป. สงขลา เขต 2 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยสมบูรณ์ สพป. สงขลา เขต 2 64 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย สพป. สงขลา เขต 2 63 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดโคกเหรียง สพป. สงขลา เขต 2 62 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร สพป. สงขลา เขต 2 61 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านควนเนียง สพป. สงขลา เขต 2 60 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป. สงขลา เขต 2 60 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน