ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 028
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต สพป. สงขลา เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองหวะ สพป. สงขลา เขต 2 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ สพป. สงขลา เขต 2 60 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนวัดหูแร่ สพป. สงขลา เขต 2 54 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านควนเนียง สพป. สงขลา เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน