ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 310
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเนินพิชัย สพป. สงขลา เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย สพป. สงขลา เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนส่องแสงวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ สพป. สงขลา เขต 2 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย สพป. สงขลา เขต 2 65 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน สพป. สงขลา เขต 2 57 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกเมา สพป. สงขลา เขต 2 53 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง สพป. สงขลา เขต 2 - -  
9 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง สพป. สงขลา เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน