ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 036
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพัฒนศึกษา สพป. สงขลา เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหัวปาบ สพป. สงขลา เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเนินพิชัย สพป. สงขลา เขต 2 74.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง สพป. สงขลา เขต 2 68.50 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย สพป. สงขลา เขต 2 64.50 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกเมา สพป. สงขลา เขต 2 61 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนส่องแสงวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 60.50 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดหูแร่ สพป. สงขลา เขต 2 58.50 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวัดนารังนก สพป. สงขลา เขต 2 57.50 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวิทยาสรรค์ศึกษา สพป. สงขลา เขต 2 57 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านเกาะหมี สพป. สงขลา เขต 2 49.50 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป. สงขลา เขต 2 44.50 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ สพป. สงขลา เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน