ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 369
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบึงพิซัย สพป. สงขลา เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร สพป. สงขลา เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร สพป. สงขลา เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง สพป. สงขลา เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย สพป. สงขลา เขต 2 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดเทพชุมนุม สพป. สงขลา เขต 2 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านควนเนียง สพป. สงขลา เขต 2 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าไทร สพป. สงขลา เขต 2 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ สพป. สงขลา เขต 2 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนรักเมืองไทย 6 สพป. สงขลา เขต 2 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหาร สพป. สงขลา เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน