ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 037
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคลองปอม สพป. สงขลา เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านควนเนียง สพป. สงขลา เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 สพป. สงขลา เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกเมา สพป. สงขลา เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนทวีรัตน์ สพป. สงขลา เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย สพป. สงขลา เขต 2 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านฉลุง สพป. สงขลา เขต 2 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ สพป. สงขลา เขต 2 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ สพป. สงขลา เขต 2 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนวรพัฒน์ สพป. สงขลา เขต 2 75 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ สพป. สงขลา เขต 2 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนส่องแสงวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนสวัสดิ์บวร สพป. สงขลา เขต 2 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดรัตนวราราม สพป. สงขลา เขต 2 67 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลกิตติเวศม์ สพป. สงขลา เขต 2 67 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนบ้านควนดินแดง สพป. สงขลา เขต 2 65 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านโคกพยอม สพป. สงขลา เขต 2 57 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป. สงขลา เขต 2 56 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านกองอิฐ สพป. สงขลา เขต 2 56 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ สพป. สงขลา เขต 2 56 เข้าร่วม 18  
21 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 55 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านหัวปาบ สพป. สงขลา เขต 2 55 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนบ้านใต้ สพป. สงขลา เขต 2 55 เข้าร่วม 21  
24 โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป. สงขลา เขต 2 55 เข้าร่วม 21  
25 โรงเรียนบ้านหาร สพป. สงขลา เขต 2 51 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านห้วยโอน สพป. สงขลา เขต 2 51 เข้าร่วม 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน