ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 741
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกเมา สพป. สงขลา เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. สงขลา เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ สพป. สงขลา เขต 2 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม สพป. สงขลา เขต 2 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. สงขลา เขต 2 71 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย สพป. สงขลา เขต 2 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป. สงขลา เขต 2 70 เงิน 7  
9 โรงเรียนส่องแสงวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดเนินพิชัย สพป. สงขลา เขต 2 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง สพป. สงขลา เขต 2 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดหูแร่ สพป. สงขลา เขต 2 66 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนพัฒนศึกษา สพป. สงขลา เขต 2 63 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดนารังนก สพป. สงขลา เขต 2 62 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านเกาะหมี สพป. สงขลา เขต 2 57 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านหัวปาบ สพป. สงขลา เขต 2 0 เข้าร่วม  
17 โรงเรียนวิทยาสรรค์ศึกษา สพป. สงขลา เขต 2 0 เข้าร่วม  
18 โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย สพป. สงขลา เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน