ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 759
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ สพป. สงขลา เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง สพป. สงขลา เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกเมา สพป. สงขลา เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งงาย สพป. สงขลา เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเกาะหมี สพป. สงขลา เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบางทีง สพป. สงขลา เขต 2 80 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 สพป. สงขลา เขต 2 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ สพป. สงขลา เขต 2 77 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านควนขัน สพป. สงขลา เขต 2 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านควนเนียง สพป. สงขลา เขต 2 76 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านคลองต่อ สพป. สงขลา เขต 2 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลกิตติเวศม์ สพป. สงขลา เขต 2 75 เงิน 11  
13 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ สพป. สงขลา เขต 2 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 70 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านคลองกั่ว สพป. สงขลา เขต 2 66 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านควนโส สพป. สงขลา เขต 2 66 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. สงขลา เขต 2 63 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ สพป. สงขลา เขต 2 60 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนสวัสดิ์บวร สพป. สงขลา เขต 2 53 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านฉลุง สพป. สงขลา เขต 2 48 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนทวีรัตน์ สพป. สงขลา เขต 2 45 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร สพป. สงขลา เขต 2 45 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ สพป. สงขลา เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน