ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 760
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ สพป. สงขลา เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดท่าแซ สพป. สงขลา เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบางทีง สพป. สงขลา เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกรอบ สพป. สงขลา เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนคลองปอม สพป. สงขลา เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง สพป. สงขลา เขต 2 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำ สพป. สงขลา เขต 2 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกเมา สพป. สงขลา เขต 2 80 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดหูแร่ สพป. สงขลา เขต 2 80 ทอง 7  
10 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนกิตติวิทย์ สพป. สงขลา เขต 2 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย สพป. สงขลา เขต 2 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนสวัสดิ์บวร สพป. สงขลา เขต 2 70 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยสมบูรณ์ สพป. สงขลา เขต 2 66 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านควนโส สพป. สงขลา เขต 2 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนทวีรัตน์ สพป. สงขลา เขต 2 0 เข้าร่วม  
17 โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร สพป. สงขลา เขต 2 0 เข้าร่วม  
18 โรงเรียนบ้านลานควาย สพป. สงขลา เขต 2 0 เข้าร่วม  
19 โรงเรียนบ้านหาร สพป. สงขลา เขต 2 0 เข้าร่วม  
20 โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป. สงขลา เขต 2 0 เข้าร่วม  
21 โรงเรียนวิริยะเธียรวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 0 เข้าร่วม  
22 โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ สพป. สงขลา เขต 2 0 เข้าร่วม  
23 โรงเรียนอนุบาลกิตติเวศม์ สพป. สงขลา เขต 2 0 เข้าร่วม  
24 โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน