ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 770
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต สพป. สงขลา เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหูแร่ สพป. สงขลา เขต 2 97.56 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป. สงขลา เขต 2 93.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย สพป. สงขลา เขต 2 81.71 ทอง 4  
5 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 65.85 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. สงขลา เขต 2 59.76 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน สพป. สงขลา เขต 2 50.73 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนวัดเนินพิชัย สพป. สงขลา เขต 2 39.94 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวัดนารังนก สพป. สงขลา เขต 2 27.44 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านหาร สพป. สงขลา เขต 2 - -  
11 โรงเรียนวิทยาสรรค์ศึกษา สพป. สงขลา เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน