ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 085
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ สพป. สงขลา เขต 2 61 ทองแดง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนส่องแสงวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 56.50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหูแร่ สพป. สงขลา เขต 2 53 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต สพป. สงขลา เขต 2 48 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนวัดนารังนก สพป. สงขลา เขต 2 47.50 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ สพป. สงขลา เขต 2 45.50 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านหัวปาบ สพป. สงขลา เขต 2 40.50 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกเมา สพป. สงขลา เขต 2 36 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวิทยาสรรค์ศึกษา สพป. สงขลา เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน