ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 090
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านต้นส้าน สพป. สงขลา เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง สพป. สงขลา เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ สพป. สงขลา เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป. สงขลา เขต 2 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนสวัสดิ์บวร สพป. สงขลา เขต 2 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดเนินพิชัย สพป. สงขลา เขต 2 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านควนเนียง สพป. สงขลา เขต 2 69 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดหูแร่ สพป. สงขลา เขต 2 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวรพัฒน์ สพป. สงขลา เขต 2 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดท่าหยี สพป. สงขลา เขต 2 - -  
11 โรงเรียนวัดเขากลอย สพป. สงขลา เขต 2 - -  
12 โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ สพป. สงขลา เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน