หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สงขลา เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านนาทวี 70 57 81.43% 7 10% 4 5.71% 2 2.86% 70
2 โรงเรียนสะบ้าย้อย 48 31 64.58% 9 18.75% 3 6.25% 5 10.42% 48
3 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 48 31 64.58% 8 16.67% 3 6.25% 6 12.5% 48
4 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 39 26 66.67% 7 17.95% 3 7.69% 3 7.69% 39
5 โรงเรียนบ้านนา 40 24 60% 13 32.5% 2 5% 1 2.5% 40
6 โรงเรียนบ้านป่างาม 36 24 66.67% 8 22.22% 1 2.78% 3 8.33% 36
7 โรงเรียนบ้านคูหา 37 17 45.95% 11 29.73% 4 10.81% 5 13.51% 37
8 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 30 17 56.67% 9 30% 4 13.33% 0 0% 30
9 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 21 17 80.95% 2 9.52% 2 9.52% 0 0% 21
10 โรงเรียนวัดคลองยอ 27 16 59.26% 7 25.93% 3 11.11% 1 3.7% 27
11 โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 24 16 66.67% 4 16.67% 2 8.33% 2 8.33% 24
12 โรงเรียนบ้านป่าเร็ด 28 14 50% 6 21.43% 6 21.43% 2 7.14% 28
13 โรงเรียนบ้านสุโสะ 23 14 60.87% 6 26.09% 3 13.04% 0 0% 23
14 โรงเรียนบ้านกะทิง 25 13 52% 9 36% 3 12% 0 0% 25
15 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 27 13 48.15% 6 22.22% 4 14.81% 4 14.81% 27
16 โรงเรียนบ้านท่าคลอง 24 12 50% 4 16.67% 3 12.5% 5 20.83% 24
17 โรงเรียนบ้านบาโหย 21 12 57.14% 3 14.29% 3 14.29% 3 14.29% 21
18 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 30 11 36.67% 12 40% 4 13.33% 3 10% 30
19 โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล 18 11 61.11% 6 33.33% 0 0% 1 5.56% 18
20 โรงเรียนบ้านเคลียง 18 11 61.11% 4 22.22% 3 16.67% 0 0% 18
21 โรงเรียนบ้านนาปรัง 22 10 45.45% 6 27.27% 3 13.64% 3 13.64% 22
22 โรงเรียนวัดประจ่า 16 10 62.5% 5 31.25% 1 6.25% 0 0% 16
23 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 16 10 62.5% 4 25% 1 6.25% 1 6.25% 16
24 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 14 10 71.43% 1 7.14% 3 21.43% 0 0% 14
25 โรงเรียนบ้านสะพานหัก 27 9 33.33% 8 29.63% 7 25.93% 3 11.11% 27
26 โรงเรียนบ้านเทพา 22 9 40.91% 7 31.82% 3 13.64% 3 13.64% 22
27 โรงเรียนบ้านโคกตก 18 9 50% 4 22.22% 1 5.56% 4 22.22% 18
28 โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา 16 9 56.25% 4 25% 1 6.25% 2 12.5% 16
29 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 16 9 56.25% 3 18.75% 1 6.25% 3 18.75% 16
30 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒ 25 8 32% 7 28% 4 16% 6 24% 25
31 โรงเรียนบ้านป่าโอน 18 8 44.44% 6 33.33% 2 11.11% 2 11.11% 18
32 โรงเรียนเสนพงศ์ 20 8 40% 5 25% 3 15% 4 20% 20
33 โรงเรียนบ้านควนตานี 16 8 50% 5 31.25% 3 18.75% 0 0% 16
34 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) 14 8 57.14% 4 28.57% 1 7.14% 1 7.14% 14
35 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 16 8 50% 2 12.5% 2 12.5% 4 25% 16
36 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ 16 8 50% 2 12.5% 2 12.5% 4 25% 16
37 โรงเรียนสายชล 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
38 โรงเรียนบ้านลางา 12 8 66.67% 1 8.33% 1 8.33% 2 16.67% 12
39 โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา 19 7 36.84% 7 36.84% 0 0% 5 26.32% 19
40 โรงเรียนทองอยู่นุตกุล 15 7 46.67% 4 26.67% 3 20% 1 6.67% 15
41 โรงเรียนบ้านนาจะแหน 15 7 46.67% 4 26.67% 3 20% 1 6.67% 15
42 โรงเรียนบ้านทำเนียบ 11 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
43 โรงเรียนวงศ์วิทย์ 14 7 50% 2 14.29% 3 21.43% 2 14.29% 14
44 โรงเรียนบ้านยางเกาะ 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
45 โรงเรียนบ้านห้วยบอน 14 6 42.86% 6 42.86% 0 0% 2 14.29% 14
46 โรงเรียนบ้านมุนี 15 6 40% 5 33.33% 4 26.67% 0 0% 15
47 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม 14 6 42.86% 5 35.71% 3 21.43% 0 0% 14
48 โรงเรียนบ้านโหนด 11 6 54.55% 4 36.36% 0 0% 1 9.09% 11
49 โรงเรียนบ้านควนเสม็ด 10 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
50 โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
51 โรงเรียนบ้านเกาะทาก 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
52 โรงเรียนวัดนาปรือ 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
53 โรงเรียนบ้านสุเหร่า 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
54 โรงเรียนบ้านโมย 9 6 66.67% 0 0% 1 11.11% 2 22.22% 9
55 โรงเรียนบ้านโต้นนท์ 14 5 35.71% 8 57.14% 0 0% 1 7.14% 14
56 โรงเรียนบ้านเมาะลาแต 15 5 33.33% 6 40% 3 20% 1 6.67% 15
57 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 10 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
58 โรงเรียนวัดช่องเขา 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
59 โรงเรียนวัดวังไทร 9 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
60 โรงเรียนบ้านระตะ 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
61 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
62 โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
63 โรงเรียนบ้านควนหรัน 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
64 โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
65 โรงเรียนบ้านปากบาง 7 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
66 โรงเรียนบ้านบ่อเตย 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
67 โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน 16 4 25% 7 43.75% 3 18.75% 2 12.5% 16
68 โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี 11 4 36.36% 5 45.45% 2 18.18% 0 0% 11
69 โรงเรียนบ้านม้างอน 12 4 33.33% 4 33.33% 1 8.33% 3 25% 12
70 โรงเรียนบ้านลำชิง 8 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
71 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 9 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 2 22.22% 9
72 โรงเรียนบ้านป่ากอ 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
73 โรงเรียนบ้านม่วง 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
74 โรงเรียนกฤษณาวิทยา 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
75 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำ 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
76 โรงเรียนบ้านลำเปา 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
77 โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
78 โรงเรียนลำไพลราษฎร์อุทิศ 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
79 โรงเรียนวัดยางทอง(รัตนประชานุกูล) 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
80 โรงเรียนบ้านใหม่(สะเดา) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
81 โรงเรียนบ้านสำนักขาม 8 3 37.5% 5 62.5% 0 0% 0 0% 8
82 โรงเรียนบ้านวังบวบ 11 3 27.27% 4 36.36% 2 18.18% 2 18.18% 11
83 โรงเรียนบ้านไร่ 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
84 โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
85 โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก 11 3 27.27% 3 27.27% 1 9.09% 4 36.36% 11
86 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
87 โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน ๒ 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
88 โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง 8 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
89 โรงเรียนบ้านล่องควน 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
90 โรงเรียนบ้านไร่ (ตระเวนชายแดนอนุสรณ์) 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
91 โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
92 โรงเรียนตชด.บ้านทุ่งสบายใจ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
93 โรงเรียนบ้านคลองแงะ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
94 โรงเรียนบ้านทรายขาว 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
95 โรงเรียนบ้านพรุเตียว 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
96 โรงเรียนบ้านลำไพล 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
97 โรงเรียนรุ่งภิญโญ 7 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 3 42.86% 7
98 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
99 โรงเรียนบ้านทับยาง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
100 โรงเรียนบ้านเกาะค่าง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
101 โรงเรียนบ้านพระพุทธ 11 2 18.18% 6 54.55% 1 9.09% 2 18.18% 11
102 โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ 14 2 14.29% 5 35.71% 4 28.57% 3 21.43% 14
103 โรงเรียนบ้านเก่า 13 2 15.38% 4 30.77% 2 15.38% 5 38.46% 13
104 โรงเรียนบ้านสะกอม 8 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
105 โรงเรียนบ้านกระอาน 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
106 โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน(วันครู๒๕๐๓) 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
107 โรงเรียนบ้านควนหรัน 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
108 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
109 โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
110 โรงเรียนบ้านแม่ที 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
111 โรงเรียนมหิดล 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
112 โรงเรียนบ้านปลักบ่อ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
113 โรงเรียนบ้านประกอบ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
114 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
115 โรงเรียนบ้านสะพานเคียน 7 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 3 50% 6
116 โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
117 โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
118 โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
119 โรงเรียนบ้านพรุหวา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านพอบิด 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
121 โรงเรียนวัดท่าประดู่ 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
122 โรงเรียนบ้านกรงอิตำ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
123 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านทับโกบ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนบ้านโคกม้า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
128 โรงเรียนบ้านเก่า 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
129 โรงเรียนบ้านใหม่ 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
130 โรงเรียนบ้านลำลอง 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
131 โรงเรียนชาติตระการโกศล 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
132 โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
133 โรงเรียนบ้านนาจวก 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
134 โรงเรียนบ้านบ่อโชน 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
135 โรงเรียนบ้านนนท์ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
136 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
137 โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
138 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
139 โรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ ๒๒๒ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
140 โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
141 โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา ๑ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
142 โรงเรียนบ้านควนขี้แรด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนบ้านควนหัวช้าง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
145 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำส้ม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านสำนักหว้า 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
147 โรงเรียนบ้านห้วยเต่า 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
148 โรงเรียนบ้านเลียบ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
149 โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
150 โรงเรียนตชด.บ้านชายควน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
151 โรงเรียนบ้านท่า 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
152 โรงเรียนป่าระไมวิทยา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
153 โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
154 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๓ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
155 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๔ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
156 โรงเรียนบ้านคลองขุด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนบ้านควนตีหมุน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
158 โรงเรียนบ้านช้างคลอด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนบ้านทุ่งครก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนบ้านท่าหมาก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนบ้านป็อง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนบ้านพังลา "ตรีวณิชวิทยาคาร" 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านสม็อง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนบ้านสวรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนวัดลำพดจินดาราม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนวัดห้วยคู 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
170 โรงเรียนบ้านตูหยง 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
171 โรงเรียนบ้านฉลุง 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
172 โรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียน 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
173 โรงเรียนบ้านปริกใต้ (นำราษฎร์สามัคคี) 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
174 โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
175 โรงเรียนบ้านม่วงถ้ำ 5 0 0% 2 40% 3 60% 0 0% 5
176 โรงเรียนบ้านหัวถนน 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
177 โรงเรียนสุขเกษมวิทยา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
178 โรงเรียนอุทยานอุทิศ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
179 โรงเรียนบ้านท่าไทร 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
180 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านพรุชิง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านแค 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
183 โรงเรียนบ้านแซะ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
184 โรงเรียนบ้านโคกพยอม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
185 โรงเรียนวัดนาหมอศรี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
186 โรงเรียนวัดปริก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
187 โรงเรียนบ้านโคกกอ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
188 โรงเรียนวัดทุ่งพระ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
189 โรงเรียนบ้านควนหมาก 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
190 โรงเรียนบ้านพรุตู 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
191 โรงเรียนวัดขุนตัดหวาย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
192 โรงเรียนวัดเขามีเกียรติ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
193 โรงเรียนอายุรกิจโกศล 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
194 โรงเรียน ตชด.มหาราช ๑ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
195 โรงเรียนบุสมีวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
196 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำขาว 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
197 โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]