หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ฯ 0 0 0
2 009 โรงเรียนชาติตระการโกศล 3 5 4
3 010 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 27 76 38
4 011 โรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ ๒๒๒ 2 3 2
5 012 โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย 8 18 11
6 013 โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน 16 23 19
7 014 โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ 6 12 6
8 015 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 30 73 52
9 016 โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน(วันครู๒๕๐๓) 6 14 9
10 017 โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น 9 29 16
11 018 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 16 32 17
12 019 โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว 3 17 6
13 020 โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา 2 2 2
14 024 โรงเรียนตชด.บ้านทุ่งสบายใจ 4 10 7
15 028 โรงเรียนทองอยู่นุตกุล 15 32 24
16 035 โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา ๑ 2 4 3
17 036 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๓ 1 1 1
18 037 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๔ 1 5 2
19 038 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒ 25 75 40
20 039 โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา 19 33 25
21 040 โรงเรียนบ้านกรงอิตำ 2 5 3
22 041 โรงเรียนบ้านกระอาน 7 12 9
23 042 โรงเรียนบ้านกะทิง 25 67 43
24 050 โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง 3 13 8
25 233 โรงเรียนบ้านคลองขุด 1 3 2
26 053 โรงเรียนบ้านคลองประดู่ 0 0 0
27 052 โรงเรียนบ้านคลองแงะ 4 8 5
28 051 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 21 89 39
29 054 โรงเรียนบ้านควนขี้แรด 2 2 2
30 056 โรงเรียนบ้านควนตานี 16 38 28
31 057 โรงเรียนบ้านควนตีหมุน 1 1 1
32 230 โรงเรียนบ้านควนหมาก 1 2 1
33 060 โรงเรียนบ้านควนหรัน 7 25 12
34 061 โรงเรียนบ้านควนหรัน 6 15 11
35 062 โรงเรียนบ้านควนหัวช้าง 2 6 2
36 055 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ 2 4 3
37 059 โรงเรียนบ้านควนเสม็ด 10 22 15
38 058 โรงเรียนบ้านควนไม้ไผ่ 0 0 0
39 063 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 48 109 80
40 064 โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 24 62 34
41 065 โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์ 5 6 6
42 066 โรงเรียนบ้านคูหา 37 99 57
43 073 โรงเรียนบ้านฉลุง 3 21 7
44 074 โรงเรียนบ้านช้างคลอด 1 1 1
45 076 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 30 74 52
46 077 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 2 4 3
47 078 โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา 2 3 2
48 079 โรงเรียนบ้านตาแปด 0 0 0
49 080 โรงเรียนบ้านตูหยง 4 15 6
50 082 โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด 3 6 5
51 083 โรงเรียนบ้านทรายขาว 4 19 7
52 085 โรงเรียนบ้านทับยาง 3 12 6
53 084 โรงเรียนบ้านทับโกบ 2 5 4
54 086 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 10 20 15
55 094 โรงเรียนบ้านทำเนียบ 11 24 14
56 095 โรงเรียนบ้านทุ่งครก 1 1 1
57 096 โรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียน 3 7 5
58 097 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำขาว 1 1 1
59 098 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 9 16 12
60 099 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 16 35 22
61 100 โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ 4 10 6
62 093 โรงเรียนบ้านท่า 2 2 2
63 087 โรงเรียนบ้านท่าข่อย 0 0 0
64 088 โรงเรียนบ้านท่าคลอง 24 56 30
65 091 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 3 5 4
66 092 โรงเรียนบ้านท่าหมาก 1 1 1
67 090 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 7 14 9
68 089 โรงเรียนบ้านท่าไทร 2 3 2
69 102 โรงเรียนบ้านนนท์ 3 7 5
70 109 โรงเรียนบ้านนา 40 202 80
71 103 โรงเรียนบ้านนาจวก 4 14 5
72 104 โรงเรียนบ้านนาจะแหน 15 45 28
73 105 โรงเรียนบ้านนาทวี 70 212 125
74 106 โรงเรียนบ้านนาปรัง 22 31 27
75 107 โรงเรียนบ้านนาม่วง 0 0 0
76 108 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1 6 1
77 111 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 4 8 6
78 110 โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม 0 0 0
79 116 โรงเรียนบ้านบาโหย 21 70 39
80 114 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 7 14 11
81 115 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำส้ม 2 4 3
82 113 โรงเรียนบ้านบ่อเตย 5 14 10
83 112 โรงเรียนบ้านบ่อโชน 4 11 4
84 117 โรงเรียนบ้านประกอบ 4 10 5
85 118 โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) 3 12 7
86 119 โรงเรียนบ้านปริกใต้ (นำราษฎร์สามัคคี) 3 5 4
87 120 โรงเรียนบ้านปลักบ่อ 5 13 9
88 122 โรงเรียนบ้านปากช่อง 0 0 0
89 125 โรงเรียนบ้านปากบาง 7 19 10
90 123 โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ 14 35 18
91 124 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม 14 26 19
92 121 โรงเรียนบ้านป็อง 1 3 2
93 126 โรงเรียนบ้านป่ากอ 7 16 12
94 127 โรงเรียนบ้านป่างาม 36 81 56
95 128 โรงเรียนบ้านป่าชิง 0 0 0
96 129 โรงเรียนบ้านป่าเร็ด 28 58 39
97 130 โรงเรียนบ้านป่าโอน 18 57 28
98 131 โรงเรียนบ้านพระพุทธ 11 20 13
99 231 โรงเรียนบ้านพรุชิง 1 2 2
100 132 โรงเรียนบ้านพรุตู 1 3 2
101 134 โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี 11 28 18
102 135 โรงเรียนบ้านพรุหวา 3 47 12
103 133 โรงเรียนบ้านพรุเตียว 4 14 8
104 136 โรงเรียนบ้านพอบิด 3 6 4
105 137 โรงเรียนบ้านพังลา "ตรีวณิชวิทยาคาร" 1 3 2
106 142 โรงเรียนบ้านมุนี 15 37 26
107 139 โรงเรียนบ้านม่วง 8 20 15
108 140 โรงเรียนบ้านม่วงถ้ำ 5 11 9
109 141 โรงเรียนบ้านม้างอน 12 24 17
110 146 โรงเรียนบ้านยางเกาะ 8 21 16
111 147 โรงเรียนบ้านระตะ 8 10 9
112 151 โรงเรียนบ้านลางา 12 23 16
113 152 โรงเรียนบ้านลำชิง 8 18 12
114 155 โรงเรียนบ้านลำลอง 4 9 5
115 153 โรงเรียนบ้านลำเปา 7 18 13
116 154 โรงเรียนบ้านลำไพล 4 6 6
117 150 โรงเรียนบ้านล่องควน 6 17 12
118 157 โรงเรียนบ้านวังบวบ 11 35 15
119 159 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 16 52 29
120 158 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำ 8 35 18
121 160 โรงเรียนบ้านสม็อง 1 3 1
122 161 โรงเรียนบ้านสวรรค์ 1 3 2
123 162 โรงเรียนบ้านสะกอม 8 19 11
124 164 โรงเรียนบ้านสะพานหัก 27 60 35
125 163 โรงเรียนบ้านสะพานเคียน 7 14 11
126 165 โรงเรียนบ้านสำนักขาม 8 19 15
127 166 โรงเรียนบ้านสำนักหว้า 2 5 3
128 168 โรงเรียนบ้านสุเหร่า 8 16 10
129 167 โรงเรียนบ้านสุโสะ 23 71 41
130 169 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 3 7 5
131 170 โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว 1 3 2
132 173 โรงเรียนบ้านหว้าหลัง 0 0 0
133 174 โรงเรียนบ้านหัวถนน 3 9 6
134 172 โรงเรียนบ้านห้วยบอน 14 38 18
135 171 โรงเรียนบ้านห้วยเต่า 2 4 3
136 043 โรงเรียนบ้านเกาะค่าง 3 5 4
137 044 โรงเรียนบ้านเกาะทาก 8 37 19
138 045 โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง 1 2 1
139 046 โรงเรียนบ้านเก่า 13 29 21
140 047 โรงเรียนบ้านเก่า 5 25 11
141 048 โรงเรียนบ้านเขาจันทร์ 0 0 0
142 049 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 5 9 7
143 067 โรงเรียนบ้านเคลียง 18 40 29
144 101 โรงเรียนบ้านเทพา 22 38 31
145 143 โรงเรียนบ้านเมาะลาแต 15 34 23
146 156 โรงเรียนบ้านเลียบ 2 5 3
147 068 โรงเรียนบ้านแค 1 2 2
148 075 โรงเรียนบ้านแซะ 1 1 1
149 138 โรงเรียนบ้านแพร้ว 0 0 0
150 144 โรงเรียนบ้านแม่ที 5 7 6
151 069 โรงเรียนบ้านโคกกอ 2 7 4
152 070 โรงเรียนบ้านโคกตก 18 39 28
153 232 โรงเรียนบ้านโคกพยอม 1 1 1
154 071 โรงเรียนบ้านโคกม้า 2 6 4
155 072 โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง 8 21 14
156 081 โรงเรียนบ้านโต้นนท์ 14 36 26
157 145 โรงเรียนบ้านโมย 9 15 12
158 175 โรงเรียนบ้านโหนด 11 23 18
159 177 โรงเรียนบ้านใหม่ 5 27 12
160 176 โรงเรียนบ้านใหม่(สะเดา) 4 17 6
161 149 โรงเรียนบ้านไร่ 7 35 15
162 148 โรงเรียนบ้านไร่ (ตระเวนชายแดนอนุสรณ์) 5 11 8
163 179 โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน ๒ 7 19 10
164 181 โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ 0 0 0
165 182 โรงเรียนมหิดล 5 18 8
166 186 โรงเรียนลำไพลราษฎร์อุทิศ 7 16 10
167 189 โรงเรียนวัดขุนตัดหวาย 1 3 2
168 191 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ 16 20 17
169 192 โรงเรียนวัดคลองยอ 27 60 41
170 193 โรงเรียนวัดช่องเขา 8 28 12
171 195 โรงเรียนวัดทุ่งข่า 0 0 0
172 196 โรงเรียนวัดทุ่งพระ 2 3 3
173 194 โรงเรียนวัดท่าประดู่ 5 10 9
174 198 โรงเรียนวัดนาปรือ 8 14 11
175 199 โรงเรียนวัดนาหมอศรี 1 2 2
176 200 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 6 18 8
177 202 โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม 6 10 9
178 201 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 5 12 6
179 203 โรงเรียนวัดประจ่า 16 29 22
180 204 โรงเรียนวัดปริก 1 1 1
181 205 โรงเรียนวัดม่วงก็อง 0 0 0
182 206 โรงเรียนวัดยางทอง(รัตนประชานุกูล) 5 22 12
183 207 โรงเรียนวัดลำพดจินดาราม 1 6 3
184 208 โรงเรียนวัดวังไทร 9 15 13
185 209 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 39 125 66
186 210 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 14 34 23
187 211 โรงเรียนวัดห้วยคู 1 1 1
188 188 โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ 0 0 0
189 190 โรงเรียนวัดเขามีเกียรติ 1 2 2
190 197 โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ 3 8 6
191 215 โรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา ๒ 0 0 0
192 216 โรงเรียนสะบ้าย้อย 48 122 74
193 218 โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ 2 4 3
194 225 โรงเรียนอายุรกิจโกศล 1 2 1
195 227 โรงเรียนอุทยานอุทิศ 2 4 3
196 224 โรงเรียนเหมืองควนกรด 0 0 0
197 034 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) 14 38 20
198 004 โรงเรียนกฤษณาวิทยา 8 22 14
199 006 โรงเรียนกีญามุดดีน 0 0 0
200 008 โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ 2 5 2
201 021 โรงเรียนดรุณวิทยา 0 0 0
202 022 โรงเรียนดีนูลอิสลาม 0 0 0
203 026 โรงเรียนตัสดีกียะห์ 0 0 0
204 027 โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 0 0 0
205 178 โรงเรียนบุสตานุดดีน 0 0 0
206 234 โรงเรียนบุสมีวิทยา 1 1 1
207 180 โรงเรียนป่าระไมวิทยา 2 4 2
208 183 โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) 1 1 1
209 185 โรงเรียนรุ่งภิญโญ 7 12 8
210 187 โรงเรียนวงศ์วิทย์ 14 29 22
211 212 โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ 6 16 6
212 213 โรงเรียนศาสนบำรุง 0 0 0
213 214 โรงเรียนศาสนอุปถัมป์ 0 0 0
214 217 โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา 0 0 0
215 219 โรงเรียนสันติวิทย์ 0 0 0
216 220 โรงเรียนสายชล 11 16 12
217 221 โรงเรียนสุขเกษมวิทยา 2 4 3
218 222 โรงเรียนสุทธิ์รักษ์ 0 0 0
219 226 โรงเรียนอิสลามวิทยานุเคราะห์ 0 0 0
220 235 โรงเรียนเร๊าะห์มารีย๊ะ 0 0 0
221 223 โรงเรียนเสนพงศ์ 20 48 31
222 228 โรงเรียนเอิ้นวิทยานุสรณ์ 0 0 0
223 007 โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล 18 39 30
224 029 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา 0 0 0
225 030 โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา 16 49 21
226 031 โรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่าง 1 1 1
227 033 โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก 11 23 18
228 005 โรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนาวัดในวังพระอารามหลวง 0 0 0
229 184 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา 0 0 0
230 001 โรงเรียน ตชด.บ้านสำนักเอาะ 0 0 0
231 229 โรงเรียน ตชด.บ้านหาดทราย 0 0 0
232 002 โรงเรียน ตชด.มหาราช ๑ 1 0 0
233 023 โรงเรียนตชด.บ้านชายควน 2 5 3
234 025 โรงเรียนตชด.บ้านบาโรย 0 0 0
235 032 โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี 8 19 12
รวม 1757 4522 2748
7270

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]