สรุปเหรียญรางวัล สพป. สงขลา เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านนาทวี 57 7 4 2 68
2 สะบ้าย้อย 31 9 3 5 43
3 บ้านคอลอมุดอ 31 8 3 6 42
4 วัดศรีวิเทศสังฆาราม 26 7 3 3 36
5 บ้านนา 24 13 2 1 39
6 บ้านป่างาม 24 8 1 3 33
7 บ้านคูหา 17 11 4 5 32
8 ชุมชนบ้านปาดัง 17 9 4 0 30
9 บ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 17 2 2 0 21
10 วัดคลองยอ 16 7 3 1 26
11 บ้านคูนายสังข์ 16 4 2 2 22
12 บ้านป่าเร็ด 14 6 6 2 26
13 บ้านสุโสะ 14 6 3 0 23
14 บ้านกะทิง 13 9 3 0 25
15 ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 13 6 4 4 23
16 บ้านท่าคลอง 12 4 3 5 19
17 บ้านบาโหย 12 3 3 3 18
18 บ้านตลิ่งชัน 11 12 4 3 27
19 แก้วบุตร-คูสกุล 11 6 0 1 17
20 บ้านเคลียง 11 4 3 0 18
21 บ้านนาปรัง 10 6 3 3 19
22 วัดประจ่า 10 5 1 0 16
23 ชุมชนวัดควนมีด 10 4 1 1 15
24 วัดสองพี่น้อง 10 1 3 0 14
25 บ้านสะพานหัก 9 8 7 3 24
26 บ้านเทพา 9 7 3 3 19
27 บ้านโคกตก 9 4 1 4 14
28 เทศบาล ๒ บ้านสะเดา 9 4 1 2 14
29 บ้านทุ่งไพล 9 3 1 3 13
30 นิคมสร้างตนเองเทพา ๒ 8 7 4 6 19
31 บ้านป่าโอน 8 6 2 2 16
32 เสนพงศ์ 8 5 3 4 16
33 บ้านควนตานี 8 5 3 0 16
34 ไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) 8 4 1 1 13
35 วัดคงคาสวัสดิ์ 8 2 2 4 12
36 บ้านวังใหญ่ 8 2 2 4 12
37 สายชล 8 2 1 0 11
38 บ้านลางา 8 1 1 2 10
39 บ่อเกดวิจิตรวิทยา 7 7 0 5 14
40 ทองอยู่นุตกุล 7 4 3 1 14
41 บ้านนาจะแหน 7 4 3 1 14
42 บ้านทำเนียบ 7 3 1 0 11
43 วงศ์วิทย์ 7 2 3 2 12
44 บ้านยางเกาะ 7 1 0 0 8
45 บ้านห้วยบอน 6 6 0 2 12
46 บ้านมุนี 6 5 4 0 15
47 บ้านปากบางสะกอม 6 5 3 0 14
48 บ้านโหนด 6 4 0 1 10
49 บ้านควนเสม็ด 6 3 0 1 9
50 ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น 6 3 0 0 9
51 บ้านเกาะทาก 6 2 0 0 8
52 วัดนาปรือ 6 1 1 0 8
53 บ้านสุเหร่า 6 1 0 1 7
54 บ้านโมย 6 0 1 2 7
55 บ้านโต้นนท์ 5 8 0 1 13
56 บ้านเมาะลาแต 5 6 3 1 14
57 บ้านทัพหลวง 5 3 1 1 9
58 วัดช่องเขา 5 3 0 0 8
59 วัดวังไทร 5 2 2 0 9
60 บ้านระตะ 5 2 1 0 8
61 บ้านท่าโพธิ์ 5 2 0 0 7
62 เทศบาลตำบลนาทวี 5 1 2 0 8
63 บ้านควนหรัน 5 1 1 0 7
64 วัดบ้านลุ่ม 5 1 0 0 6
65 บ้านปากบาง 5 0 1 1 6
66 บ้านบ่อเตย 5 0 0 0 5
67 ชุมชนบ้านนากัน 4 7 3 2 14
68 บ้านพรุหลุมพี 4 5 2 0 11
69 บ้านม้างอน 4 4 1 3 9
70 บ้านลำชิง 4 4 0 0 8
71 บ้านทุ่งโพธิ์ 4 3 0 2 7
72 บ้านป่ากอ 4 3 0 0 7
73 บ้านม่วง 4 2 2 0 8
74 บ้านวังใหญ่ปลายรำ 4 2 1 1 7
75 กฤษณาวิทยา 4 2 1 1 7
76 บ้านลำเปา 4 2 1 0 7
77 ชุมชนบ้านนาทับ 4 2 0 0 6
78 ลำไพลราษฎร์อุทิศ 4 1 2 0 7
79 วัดยางทอง(รัตนประชานุกูล) 4 1 0 0 5
80 บ้านใหม่(สะเดา) 4 0 0 0 4
81 บ้านสำนักขาม 3 5 0 0 8
82 บ้านวังบวบ 3 4 2 2 9
83 บ้านไร่ 3 4 0 0 7
84 ชุมชนบ้านทางควาย 3 3 2 0 8
85 เทศบาลตำบลปริก 3 3 1 4 7
86 ประสิทธิ์ทวีสิน ๒ 3 3 1 0 7
87 บ้านบ่อทอง 3 3 1 0 7
88 บ้านโคกสิเหรง 3 2 3 0 8
89 บ้านล่องควน 3 2 1 0 6
90 บ้านไร่ (ตระเวนชายแดนอนุสรณ์) 3 2 0 0 5
91 บ้านคูศักดิ์สิทธิ์ 3 1 1 0 5
92 บ้านคลองแงะ 3 1 0 0 4
93 ตชด.บ้านทุ่งสบายใจ 3 1 0 0 4
94 บ้านทรายขาว 3 1 0 0 4
95 บ้านพรุเตียว 3 1 0 0 4
96 บ้านลำไพล 3 1 0 0 4
97 รุ่งภิญโญ 3 0 1 3 4
98 บ้านน้ำลัด 3 0 1 0 4
99 บ้านทับยาง 3 0 0 0 3
100 บ้านเกาะค่าง 3 0 0 0 3
101 บ้านพระพุทธ 2 6 1 2 9
102 บ้านปากบางนาทับ 2 5 4 3 11
103 บ้านเก่า 2 4 2 5 8
104 บ้านสะกอม 2 3 1 2 6
105 บ้านกระอาน 2 3 1 1 6
106 บ้านควนหรัน 2 3 1 0 6
107 ชุมชนบ้านสะท้อน(วันครู๒๕๐๓) 2 3 1 0 6
108 วัดบ้านไร่ 2 3 0 0 5
109 ศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ 2 2 2 0 6
110 บ้านแม่ที 2 2 1 0 5
111 มหิดล 2 2 1 0 5
112 บ้านปลักบ่อ 2 2 0 1 4
113 บ้านประกอบ 2 2 0 0 4
114 บ้านเขาน้อย 2 1 2 0 5
115 บ้านสะพานเคียน 2 1 0 3 3
116 บ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ 2 1 0 1 3
117 ชุมชนวัดน้ำขาว 2 1 0 0 3
118 บ้านพรุหวา 2 1 0 0 3
119 บ้านพอบิด 2 1 0 0 3
120 บ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) 2 1 0 0 3
121 วัดท่าประดู่ 2 0 2 1 4
122 บ้านโคกม้า 2 0 0 0 2
123 บ้านตะเคียนเภา 2 0 0 0 2
124 บ้านควนเจดีย์ 2 0 0 0 2
125 บ้านกรงอิตำ 2 0 0 0 2
126 บ้านทับโกบ 2 0 0 0 2
127 วัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 1 3 1 1 5
128 บ้านเก่า 1 3 0 1 4
129 บ้านใหม่ 1 3 0 1 4
130 บ้านลำลอง 1 2 0 1 3
131 บ้านคลองกวางเขาวัง 1 2 0 0 3
132 ชาติตระการโกศล 1 2 0 0 3
133 บ้านบ่อโชน 1 1 1 1 3
134 บ้านนาจวก 1 1 1 1 3
135 บ้านหนองสาหร่าย 1 1 1 0 3
136 บ้านนนท์ 1 1 1 0 3
137 บ้านถ้ำตลอด 1 1 0 1 2
138 บ้านท่าม่วง 1 1 0 1 2
139 ชุมชนวัดปลักชะเมา 1 1 0 0 2
140 ชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ ๒๒๒ 1 1 0 0 2
141 บ้านสำนักหว้า 1 1 0 0 2
142 ธรรมศาสตร์-จุฬา ๑ 1 1 0 0 2
143 บ้านควนขี้แรด 1 1 0 0 2
144 บ้านควนหัวช้าง 1 1 0 0 2
145 บ้านตะเคียนทอง 1 1 0 0 2
146 บ้านบ่อน้ำส้ม 1 1 0 0 2
147 บ้านห้วยเต่า 1 1 0 0 2
148 บ้านเลียบ 1 1 0 0 2
149 บ้านท่า 1 0 1 0 2
150 จริยธรรมศึกษามูลนิธิ 1 0 1 0 2
151 ตชด.บ้านชายควน 1 0 1 0 2
152 สังวาลย์วิท ๒ 1 0 0 1 1
153 ป่าระไมวิทยา 1 0 0 1 1
154 บ้านป็อง 1 0 0 0 1
155 บ้านควนตีหมุน 1 0 0 0 1
156 บ้านทุ่งครก 1 0 0 0 1
157 บ้านสม็อง 1 0 0 0 1
158 วัดลำพดจินดาราม 1 0 0 0 1
159 นิคมสร้างตนเองเทพา ๓ 1 0 0 0 1
160 นิคมสร้างตนเองเทพา ๔ 1 0 0 0 1
161 บ้านคลองขุด 1 0 0 0 1
162 บ้านช้างคลอด 1 0 0 0 1
163 บ้านท่าหมาก 1 0 0 0 1
164 บ้านพังลา "ตรีวณิชวิทยาคาร" 1 0 0 0 1
165 บ้านสวรรค์ 1 0 0 0 1
166 บ้านหน่ำฮั้ว 1 0 0 0 1
167 มิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) 1 0 0 0 1
168 วัดห้วยคู 1 0 0 0 1
169 เทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่าง 1 0 0 0 1
170 บ้านตูหยง 0 3 0 1 3
171 บ้านฉลุง 0 3 0 0 3
172 บ้านทุ่งนาเคียน 0 3 0 0 3
173 บ้านปริกใต้ (นำราษฎร์สามัคคี) 0 3 0 0 3
174 วัดเทพาไพโรจน์ 0 3 0 0 3
175 บ้านม่วงถ้ำ 0 2 3 0 5
176 บ้านหัวถนน 0 2 0 1 2
177 สุขเกษมวิทยา 0 2 0 0 2
178 อุทยานอุทิศ 0 2 0 0 2
179 บ้านท่าไทร 0 1 0 1 1
180 บ้านนาหว้า 0 1 0 0 1
181 บ้านพรุชิง 0 1 0 0 1
182 บ้านแค 0 1 0 0 1
183 บ้านแซะ 0 1 0 0 1
184 บ้านโคกพยอม 0 1 0 0 1
185 วัดนาหมอศรี 0 1 0 0 1
186 วัดปริก 0 1 0 0 1
187 บ้านโคกกอ 0 0 1 1 1
188 วัดทุ่งพระ 0 0 1 1 1
189 บ้านควนหมาก 0 0 1 0 1
190 บ้านพรุตู 0 0 1 0 1
191 วัดขุนตัดหวาย 0 0 1 0 1
192 วัดเขามีเกียรติ 0 0 1 0 1
193 อายุรกิจโกศล 0 0 1 0 1
194 ตชด.มหาราช ๑ 0 0 0 1 0
195 บุสมีวิทยา 0 0 0 1 0
196 บ้านทุ่งน้ำขาว 0 0 0 1 0
197 บ้านเกาะแลหนัง 0 0 0 1 0
รวม 917 481 194 164 1,592