สรุปเหรียญรางวัล สพป. สงขลา เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านนาทวี 54 7 2 2 63
2 บ้านคอลอมุดอ 31 6 3 6 40
3 สะบ้าย้อย 28 9 2 5 39
4 วัดศรีวิเทศสังฆาราม 24 6 3 3 33
5 บ้านนา 23 11 2 1 36
6 บ้านป่างาม 20 6 1 3 27
7 บ้านคูหา 17 11 4 5 32
8 วัดคลองยอ 16 7 3 1 26
9 บ้านคูนายสังข์ 16 4 2 2 22
10 ชุมชนบ้านปาดัง 15 9 4 0 28
11 บ้านป่าเร็ด 14 6 6 2 26
12 ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 13 6 4 4 23
13 บ้านสุโสะ 13 5 3 0 21
14 บ้านกะทิง 12 6 2 0 20
15 บ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 12 1 2 0 15
16 แก้วบุตร-คูสกุล 11 6 0 1 17
17 บ้านเคลียง 11 4 2 0 17
18 บ้านนาปรัง 10 6 3 3 19
19 วัดประจ่า 10 5 1 0 16
20 ชุมชนวัดควนมีด 10 4 1 1 15
21 วัดสองพี่น้อง 10 1 3 0 14
22 บ้านสะพานหัก 9 8 7 3 24
23 เทศบาล ๒ บ้านสะเดา 9 4 1 2 14
24 บ้านทุ่งไพล 9 3 1 3 13
25 บ้านบาโหย 9 1 2 3 12
26 นิคมสร้างตนเองเทพา ๒ 8 7 4 6 19
27 บ้านเทพา 8 7 3 3 18
28 เสนพงศ์ 8 5 3 4 16
29 บ้านโคกตก 8 4 1 4 13
30 ไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) 8 4 1 1 13
31 วัดคงคาสวัสดิ์ 8 2 2 4 12
32 บ้านวังใหญ่ 8 2 2 4 12
33 สายชล 8 2 1 0 11
34 บ้านตลิ่งชัน 7 10 2 3 19
35 บ้านป่าโอน 7 5 1 2 13
36 ทองอยู่นุตกุล 7 4 3 1 14
37 วงศ์วิทย์ 7 2 3 2 12
38 บ้านห้วยบอน 6 5 0 2 11
39 บ้านปากบางสะกอม 6 3 3 0 12
40 บ้านควนเสม็ด 6 3 0 1 9
41 ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น 6 3 0 0 9
42 บ้านท่าคลอง 6 2 3 5 11
43 บ้านโมย 6 0 1 2 7
44 บ้านเมาะลาแต 5 6 3 1 14
45 บ่อเกดวิจิตรวิทยา 5 6 0 4 11
46 บ้านโหนด 5 4 0 1 9
47 บ้านทัพหลวง 5 3 1 1 9
48 วัดช่องเขา 5 3 0 0 8
49 บ้านระตะ 5 2 1 0 8
50 บ้านท่าโพธิ์ 5 2 0 0 7
51 เทศบาลตำบลนาทวี 5 1 2 0 8
52 บ้านควนหรัน 5 1 0 0 6
53 บ้านปากบาง 5 0 1 1 6
54 บ้านโต้นนท์ 4 8 0 1 12
55 ชุมชนบ้านนากัน 4 7 3 2 14
56 บ้านพรุหลุมพี 4 4 2 0 10
57 บ้านม้างอน 4 4 1 3 9
58 บ้านทุ่งโพธิ์ 4 3 0 2 7
59 บ้านลำชิง 4 3 0 0 7
60 บ้านควนตานี 4 3 0 0 7
61 บ้านป่ากอ 4 3 0 0 7
62 บ้านวังใหญ่ปลายรำ 4 2 1 1 7
63 กฤษณาวิทยา 4 2 1 1 7
64 บ้านเกาะทาก 4 2 0 0 6
65 ชุมชนบ้านนาทับ 4 2 0 0 6
66 บ้านลำเปา 4 1 1 0 6
67 วัดยางทอง(รัตนประชานุกูล) 4 1 0 0 5
68 วัดบ้านลุ่ม 4 1 0 0 5
69 บ้านใหม่(สะเดา) 4 0 0 0 4
70 บ้านยางเกาะ 4 0 0 0 4
71 บ้านบ่อเตย 4 0 0 0 4
72 บ้านวังบวบ 3 4 2 2 9
73 เทศบาลตำบลปริก 3 3 1 4 7
74 บ้านล่องควน 3 2 1 0 6
75 บ้านไร่ 3 2 0 0 5
76 บ้านไร่ (ตระเวนชายแดนอนุสรณ์) 3 2 0 0 5
77 ลำไพลราษฎร์อุทิศ 3 1 2 0 6
78 บ้านลางา 3 1 1 2 5
79 บ้านคูศักดิ์สิทธิ์ 3 1 1 0 5
80 ตชด.บ้านทุ่งสบายใจ 3 1 0 0 4
81 บ้านทรายขาว 3 1 0 0 4
82 บ้านพรุเตียว 3 1 0 0 4
83 บ้านลำไพล 3 1 0 0 4
84 รุ่งภิญโญ 3 0 1 3 4
85 บ้านทำเนียบ 3 0 1 0 4
86 บ้านสุเหร่า 3 0 0 1 3
87 บ้านทับยาง 3 0 0 0 3
88 บ้านเกาะค่าง 3 0 0 0 3
89 บ้านพระพุทธ 2 6 1 2 9
90 บ้านปากบางนาทับ 2 5 4 3 11
91 บ้านเก่า 2 3 2 5 7
92 ชุมชนบ้านทางควาย 2 3 2 0 7
93 บ้านสะกอม 2 3 1 2 6
94 บ้านกระอาน 2 3 1 1 6
95 ชุมชนบ้านสะท้อน(วันครู๒๕๐๓) 2 3 1 0 6
96 ประสิทธิ์ทวีสิน ๒ 2 3 1 0 6
97 บ้านม่วง 2 2 2 0 6
98 วัดวังไทร 2 2 2 0 6
99 ศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ 2 2 2 0 6
100 มหิดล 2 2 1 0 5
101 บ้านปลักบ่อ 2 2 0 1 4
102 บ้านประกอบ 2 2 0 0 4
103 ชุมชนวัดน้ำขาว 2 1 0 0 3
104 บ้านพรุหวา 2 1 0 0 3
105 บ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ 2 1 0 0 3
106 บ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) 2 1 0 0 3
107 บ้านนาจะแหน 2 0 2 0 4
108 วัดท่าประดู่ 2 0 1 1 3
109 บ้านสะพานเคียน 2 0 0 3 2
110 บ้านควนเจดีย์ 2 0 0 0 2
111 บ้านกรงอิตำ 2 0 0 0 2
112 บ้านทับโกบ 2 0 0 0 2
113 บ้านน้ำลัด 2 0 0 0 2
114 วัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 1 3 1 1 5
115 บ้านใหม่ 1 3 0 1 4
116 บ้านลำลอง 1 2 0 1 3
117 บ้านเก่า 1 2 0 1 3
118 บ้านคลองกวางเขาวัง 1 2 0 0 3
119 วัดบ้านไร่ 1 2 0 0 3
120 บ้านบ่อโชน 1 1 1 1 3
121 บ้านนาจวก 1 1 1 1 3
122 บ้านนนท์ 1 1 1 0 3
123 บ้านมุนี 1 1 1 0 3
124 วัดนาปรือ 1 1 1 0 3
125 บ้านท่าม่วง 1 1 0 1 2
126 ชุมชนวัดปลักชะเมา 1 1 0 0 2
127 ชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ ๒๒๒ 1 1 0 0 2
128 บ้านสำนักหว้า 1 1 0 0 2
129 ธรรมศาสตร์-จุฬา ๑ 1 1 0 0 2
130 บ้านควนขี้แรด 1 1 0 0 2
131 บ้านควนหัวช้าง 1 1 0 0 2
132 บ้านตะเคียนทอง 1 1 0 0 2
133 บ้านบ่อทอง 1 1 0 0 2
134 บ้านบ่อน้ำส้ม 1 1 0 0 2
135 บ้านห้วยเต่า 1 1 0 0 2
136 บ้านเลียบ 1 1 0 0 2
137 จริยธรรมศึกษามูลนิธิ 1 0 1 0 2
138 ตชด.บ้านชายควน 1 0 1 0 2
139 สังวาลย์วิท ๒ 1 0 0 1 1
140 ป่าระไมวิทยา 1 0 0 1 1
141 บ้านป็อง 1 0 0 0 1
142 บ้านตะเคียนเภา 1 0 0 0 1
143 บ้านสม็อง 1 0 0 0 1
144 วัดลำพดจินดาราม 1 0 0 0 1
145 นิคมสร้างตนเองเทพา ๓ 1 0 0 0 1
146 นิคมสร้างตนเองเทพา ๔ 1 0 0 0 1
147 บ้านคลองขุด 1 0 0 0 1
148 บ้านช้างคลอด 1 0 0 0 1
149 บ้านท่าหมาก 1 0 0 0 1
150 บ้านพอบิด 1 0 0 0 1
151 บ้านพังลา "ตรีวณิชวิทยาคาร" 1 0 0 0 1
152 บ้านสวรรค์ 1 0 0 0 1
153 บ้านหน่ำฮั้ว 1 0 0 0 1
154 บ้านเขาน้อย 1 0 0 0 1
155 มิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) 1 0 0 0 1
156 วัดห้วยคู 1 0 0 0 1
157 เทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่าง 1 0 0 0 1
158 บ้านสำนักขาม 0 4 0 0 4
159 บ้านตูหยง 0 3 0 1 3
160 บ้านฉลุง 0 3 0 0 3
161 บ้านทุ่งนาเคียน 0 3 0 0 3
162 บ้านปริกใต้ (นำราษฎร์สามัคคี) 0 3 0 0 3
163 วัดเทพาไพโรจน์ 0 3 0 0 3
164 บ้านโคกสิเหรง 0 2 1 0 3
165 บ้านแม่ที 0 2 1 0 3
166 บ้านหัวถนน 0 2 0 1 2
167 สุขเกษมวิทยา 0 2 0 0 2
168 บ้านควนหรัน 0 2 0 0 2
169 อุทยานอุทิศ 0 2 0 0 2
170 บ้านหนองสาหร่าย 0 1 1 0 2
171 บ้านถ้ำตลอด 0 1 0 1 1
172 บ้านท่าไทร 0 1 0 1 1
173 ชาติตระการโกศล 0 1 0 0 1
174 บ้านนาหว้า 0 1 0 0 1
175 บ้านพรุชิง 0 1 0 0 1
176 บ้านม่วงถ้ำ 0 1 0 0 1
177 บ้านแซะ 0 1 0 0 1
178 บ้านโคกพยอม 0 1 0 0 1
179 วัดนาหมอศรี 0 1 0 0 1
180 วัดปริก 0 1 0 0 1
181 บ้านโคกกอ 0 0 1 1 1
182 วัดทุ่งพระ 0 0 1 1 1
183 บ้านควนหมาก 0 0 1 0 1
184 วัดขุนตัดหวาย 0 0 1 0 1
185 วัดเขามีเกียรติ 0 0 1 0 1
186 อายุรกิจโกศล 0 0 1 0 1
187 ตชด.มหาราช ๑ 0 0 0 1 0
188 บุสมีวิทยา 0 0 0 1 0
189 บ้านทุ่งน้ำขาว 0 0 0 1 0
190 บ้านเกาะแลหนัง 0 0 0 1 0
รวม 801 424 164 161 1,550