สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สงขลา เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านนาทวี 29 8 12 49 57 7 4 2 68
2 วัดศรีวิเทศสังฆาราม 12 6 2 20 26 7 3 3 36
3 บ้านคอลอมุดอ 11 9 7 27 31 8 3 6 42
4 บ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 9 4 1 14 17 2 2 0 21
5 บ้านนา 7 11 4 22 24 13 2 1 39
6 บ้านสุโสะ 7 3 0 10 14 6 3 0 23
7 บ้านคูหา 6 4 8 18 17 11 4 5 32
8 บ้านคูนายสังข์ 5 5 0 10 16 4 2 2 22
9 บ้านท่าคลอง 5 4 2 11 12 4 3 5 19
10 วัดประจ่า 5 2 2 9 10 5 1 0 16
11 ชุมชนบ้านปาดัง 5 2 1 8 17 9 4 0 30
12 เทศบาล ๒ บ้านสะเดา 5 2 0 7 9 4 1 2 14
13 วัดคลองยอ 4 4 3 11 16 7 3 1 26
14 บ้านทำเนียบ 4 3 0 7 7 3 1 0 11
15 บ้านป่างาม 4 2 8 14 24 8 1 3 33
16 บ้านนาปรัง 4 0 2 6 10 6 3 3 19
17 บ้านเกาะทาก 4 0 0 4 6 2 0 0 8
18 สะบ้าย้อย 3 7 7 17 31 9 3 5 43
19 บ้านบาโหย 3 7 1 11 12 3 3 3 18
20 บ้านป่าเร็ด 3 4 2 9 14 6 6 2 26
21 บ้านตลิ่งชัน 3 3 3 9 11 12 4 3 27
22 นิคมสร้างตนเองเทพา ๒ 3 2 2 7 8 7 4 6 19
23 บ้านเทพา 3 2 0 5 9 7 3 3 19
24 บ่อเกดวิจิตรวิทยา 3 1 4 8 7 7 0 5 14
25 วงศ์วิทย์ 3 1 1 5 7 2 3 2 12
26 บ้านโคกตก 3 1 0 4 9 4 1 4 14
27 บ้านเคลียง 2 3 3 8 11 4 3 0 18
28 บ้านป่าโอน 2 3 2 7 8 6 2 2 16
29 บ้านยางเกาะ 2 3 1 6 7 1 0 0 8
30 เสนพงศ์ 2 2 3 7 8 5 3 4 16
31 ไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) 2 2 2 6 8 4 1 1 13
32 บ้านลางา 2 2 2 6 8 1 1 2 10
33 สายชล 2 2 0 4 8 2 1 0 11
34 บ้านลำชิง 2 2 0 4 4 4 0 0 8
35 บ้านควนตานี 2 1 2 5 8 5 3 0 16
36 ทองอยู่นุตกุล 2 1 1 4 7 4 3 1 14
37 บ้านใหม่(สะเดา) 2 1 1 4 4 0 0 0 4
38 บ้านม่วง 2 1 0 3 4 2 2 0 8
39 วัดสองพี่น้อง 2 0 3 5 10 1 3 0 14
40 แก้วบุตร-คูสกุล 2 0 1 3 11 6 0 1 17
41 บ้านคลองแงะ 2 0 1 3 3 1 0 0 4
42 วัดยางทอง(รัตนประชานุกูล) 2 0 0 2 4 1 0 0 5
43 ตชด.บ้านทุ่งสบายใจ 2 0 0 2 3 1 0 0 4
44 บ้านแม่ที 2 0 0 2 2 2 1 0 5
45 บ้านสะพานหัก 1 4 1 6 9 8 7 3 24
46 ชุมชนวัดควนมีด 1 4 0 5 10 4 1 1 15
47 วัดคงคาสวัสดิ์ 1 3 1 5 8 2 2 4 12
48 บ้านกะทิง 1 2 3 6 13 9 3 0 25
49 ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 1 2 3 6 13 6 4 4 23
50 บ้านสุเหร่า 1 2 2 5 6 1 0 1 7
51 บ้านทัพหลวง 1 2 0 3 5 3 1 1 9
52 บ้านพระพุทธ 1 2 0 3 2 6 1 2 9
53 บ้านระตะ 1 1 1 3 5 2 1 0 8
54 บ้านวังใหญ่ปลายรำ 1 1 1 3 4 2 1 1 7
55 บ้านทรายขาว 1 1 1 3 3 1 0 0 4
56 วัดบ้านลุ่ม 1 1 0 2 5 1 0 0 6
57 บ้านสำนักขาม 1 1 0 2 3 5 0 0 8
58 บ้านวังบวบ 1 1 0 2 3 4 2 2 9
59 บ้านควนหรัน 1 1 0 2 2 3 1 0 6
60 ชุมชนวัดน้ำขาว 1 1 0 2 2 1 0 0 3
61 บ้านโมย 1 0 2 3 6 0 1 2 7
62 บ้านท่าโพธิ์ 1 0 2 3 5 2 0 0 7
63 บ้านทุ่งไพล 1 0 1 2 9 3 1 3 13
64 วัดนาปรือ 1 0 1 2 6 1 1 0 8
65 ชุมชนบ้านนาทับ 1 0 1 2 4 2 0 0 6
66 บ้านทับยาง 1 0 1 2 3 0 0 0 3
67 บ้านพรุหวา 1 0 1 2 2 1 0 0 3
68 ชุมชนบ้านนากัน 1 0 0 1 4 7 3 2 14
69 บ้านลำเปา 1 0 0 1 4 2 1 0 7
70 บ้านคูศักดิ์สิทธิ์ 1 0 0 1 3 1 1 0 5
71 บ้านน้ำลัด 1 0 0 1 3 0 1 0 4
72 บ้านสะพานเคียน 1 0 0 1 2 1 0 3 3
73 บ้านพอบิด 1 0 0 1 2 1 0 0 3
74 วัดท่าประดู่ 1 0 0 1 2 0 2 1 4
75 บ้านโคกม้า 1 0 0 1 2 0 0 0 2
76 บ้านถ้ำตลอด 1 0 0 1 1 1 0 1 2
77 บ้านท่า 1 0 0 1 1 0 1 0 2
78 สังวาลย์วิท ๒ 1 0 0 1 1 0 0 1 1
79 บ้านป็อง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
80 บ้านมุนี 0 5 1 6 6 5 4 0 15
81 บ้านนาจะแหน 0 4 0 4 7 4 3 1 14
82 บ้านโหนด 0 2 1 3 6 4 0 1 10
83 บ้านม้างอน 0 2 1 3 4 4 1 3 9
84 บ้านโคกสิเหรง 0 2 1 3 3 2 3 0 8
85 ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น 0 2 0 2 6 3 0 0 9
86 ลำไพลราษฎร์อุทิศ 0 2 0 2 4 1 2 0 7
87 บ้านเมาะลาแต 0 1 3 4 5 6 3 1 14
88 บ้านควนเสม็ด 0 1 2 3 6 3 0 1 9
89 บ้านโต้นนท์ 0 1 2 3 5 8 0 1 13
90 บ้านป่ากอ 0 1 2 3 4 3 0 0 7
91 บ้านวังใหญ่ 0 1 1 2 8 2 2 4 12
92 บ้านปากบางสะกอม 0 1 1 2 6 5 3 0 14
93 วัดช่องเขา 0 1 1 2 5 3 0 0 8
94 กฤษณาวิทยา 0 1 1 2 4 2 1 1 7
95 บ้านกระอาน 0 1 1 2 2 3 1 1 6
96 วัดบ้านไร่ 0 1 1 2 2 3 0 0 5
97 บ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ 0 1 1 2 2 1 0 1 3
98 บ้านตะเคียนเภา 0 1 1 2 2 0 0 0 2
99 ชุมชนวัดปลักชะเมา 0 1 1 2 1 1 0 0 2
100 วัดวังไทร 0 1 0 1 5 2 2 0 9
101 บ้านบ่อเตย 0 1 0 1 5 0 0 0 5
102 บ้านพรุหลุมพี 0 1 0 1 4 5 2 0 11
103 ประสิทธิ์ทวีสิน ๒ 0 1 0 1 3 3 1 0 7
104 ศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ 0 1 0 1 2 2 2 0 6
105 บ้านควนเจดีย์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
106 บ้านบ่อโชน 0 1 0 1 1 1 1 1 3
107 ชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ ๒๒๒ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
108 บ้านควนตีหมุน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
109 บ้านตูหยง 0 1 0 1 0 3 0 1 3
110 เทศบาลตำบลนาทวี 0 0 3 3 5 1 2 0 8
111 บ้านปากบางนาทับ 0 0 3 3 2 5 4 3 11
112 บ้านห้วยบอน 0 0 2 2 6 6 0 2 12
113 บ้านไร่ 0 0 2 2 3 4 0 0 7
114 ชุมชนบ้านทางควาย 0 0 2 2 3 3 2 0 8
115 บ้านคลองกวางเขาวัง 0 0 2 2 1 2 0 0 3
116 บ้านทุ่งโพธิ์ 0 0 1 1 4 3 0 2 7
117 เทศบาลตำบลปริก 0 0 1 1 3 3 1 4 7
118 บ้านล่องควน 0 0 1 1 3 2 1 0 6
119 บ้านไร่ (ตระเวนชายแดนอนุสรณ์) 0 0 1 1 3 2 0 0 5
120 บ้านเกาะค่าง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
121 บ้านสะกอม 0 0 1 1 2 3 1 2 6
122 บ้านเขาน้อย 0 0 1 1 2 1 2 0 5
123 บ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) 0 0 1 1 2 1 0 0 3
124 บ้านกรงอิตำ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
125 บ้านทับโกบ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
126 วัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 0 0 1 1 1 3 1 1 5
127 บ้านนาจวก 0 0 1 1 1 1 1 1 3
128 บ้านหนองสาหร่าย 0 0 1 1 1 1 1 0 3
129 บ้านสำนักหว้า 0 0 1 1 1 1 0 0 2
130 ป่าระไมวิทยา 0 0 1 1 1 0 0 1 1
131 บ้านทุ่งครก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
132 บ้านสม็อง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
133 วัดลำพดจินดาราม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
134 สุขเกษมวิทยา 0 0 1 1 0 2 0 0 2
135 บ้านควนหรัน 0 0 0 0 5 1 1 0 7
136 บ้านปากบาง 0 0 0 0 5 0 1 1 6
137 บ้านบ่อทอง 0 0 0 0 3 3 1 0 7
138 บ้านพรุเตียว 0 0 0 0 3 1 0 0 4
139 บ้านลำไพล 0 0 0 0 3 1 0 0 4
140 รุ่งภิญโญ 0 0 0 0 3 0 1 3 4
141 บ้านเก่า 0 0 0 0 2 4 2 5 8
142 ชุมชนบ้านสะท้อน(วันครู๒๕๐๓) 0 0 0 0 2 3 1 0 6
143 มหิดล 0 0 0 0 2 2 1 0 5
144 บ้านปลักบ่อ 0 0 0 0 2 2 0 1 4
145 บ้านประกอบ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
146 บ้านเก่า 0 0 0 0 1 3 0 1 4
147 บ้านใหม่ 0 0 0 0 1 3 0 1 4
148 บ้านลำลอง 0 0 0 0 1 2 0 1 3
149 ชาติตระการโกศล 0 0 0 0 1 2 0 0 3
150 บ้านนนท์ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
151 บ้านท่าม่วง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
152 ธรรมศาสตร์-จุฬา ๑ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
153 บ้านควนขี้แรด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
154 บ้านควนหัวช้าง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
155 บ้านตะเคียนทอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
156 บ้านบ่อน้ำส้ม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
157 บ้านห้วยเต่า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
158 บ้านเลียบ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
159 จริยธรรมศึกษามูลนิธิ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
160 ตชด.บ้านชายควน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
161 นิคมสร้างตนเองเทพา ๓ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
162 นิคมสร้างตนเองเทพา ๔ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 บ้านคลองขุด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 บ้านช้างคลอด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
165 บ้านท่าหมาก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
166 บ้านพังลา "ตรีวณิชวิทยาคาร" 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 บ้านสวรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
168 บ้านหน่ำฮั้ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
169 มิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
170 วัดห้วยคู 0 0 0 0 1 0 0 0 1
171 เทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
172 บ้านฉลุง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
173 บ้านทุ่งนาเคียน 0 0 0 0 0 3 0 0 3
174 บ้านปริกใต้ (นำราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 0 3 0 0 3
175 วัดเทพาไพโรจน์ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
176 บ้านม่วงถ้ำ 0 0 0 0 0 2 3 0 5
177 บ้านหัวถนน 0 0 0 0 0 2 0 1 2
178 อุทยานอุทิศ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
179 บ้านท่าไทร 0 0 0 0 0 1 0 1 1
180 บ้านนาหว้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
181 บ้านพรุชิง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
182 บ้านแค 0 0 0 0 0 1 0 0 1
183 บ้านแซะ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
184 บ้านโคกพยอม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
185 วัดนาหมอศรี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
186 วัดปริก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
187 บ้านโคกกอ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
188 วัดทุ่งพระ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
189 บ้านควนหมาก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
190 บ้านพรุตู 0 0 0 0 0 0 1 0 1
191 วัดขุนตัดหวาย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
192 วัดเขามีเกียรติ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
193 อายุรกิจโกศล 0 0 0 0 0 0 1 0 1
194 ตชด.มหาราช ๑ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
195 บุสมีวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
196 บ้านทุ่งน้ำขาว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
197 บ้านเกาะแลหนัง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 224 191 171 586 917 481 194 164 1,592