สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สงขลา เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านนาทวี 26 8 12 46 54 7 2 2 63
2 วัดศรีวิเทศสังฆาราม 12 6 2 20 24 6 3 3 33
3 บ้านคอลอมุดอ 11 8 6 25 31 6 3 6 40
4 บ้านนา 7 11 3 21 23 11 2 1 36
5 บ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 7 3 1 11 12 1 2 0 15
6 บ้านคูหา 6 4 8 18 17 11 4 5 32
7 บ้านสุโสะ 6 2 0 8 13 5 3 0 21
8 บ้านคูนายสังข์ 5 5 0 10 16 4 2 2 22
9 วัดประจ่า 5 2 2 9 10 5 1 0 16
10 เทศบาล ๒ บ้านสะเดา 5 2 0 7 9 4 1 2 14
11 วัดคลองยอ 4 4 3 11 16 7 3 1 26
12 ชุมชนบ้านปาดัง 4 2 0 6 15 9 4 0 28
13 บ้านนาปรัง 4 0 2 6 10 6 3 3 19
14 บ้านป่าเร็ด 3 4 2 9 14 6 6 2 26
15 นิคมสร้างตนเองเทพา ๒ 3 2 2 7 8 7 4 6 19
16 บ้านบาโหย 3 2 1 6 9 1 2 3 12
17 บ้านป่างาม 3 1 7 11 20 6 1 3 27
18 วงศ์วิทย์ 3 1 1 5 7 2 3 2 12
19 บ้านเคลียง 2 3 2 7 11 4 2 0 17
20 บ้านป่าโอน 2 3 2 7 7 5 1 2 13
21 เสนพงศ์ 2 2 3 7 8 5 3 4 16
22 ไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) 2 2 2 6 8 4 1 1 13
23 บ้านท่าคลอง 2 2 1 5 6 2 3 5 11
24 บ้านเทพา 2 2 0 4 8 7 3 3 18
25 สายชล 2 2 0 4 8 2 1 0 11
26 บ้านลำชิง 2 2 0 4 4 3 0 0 7
27 ทองอยู่นุตกุล 2 1 1 4 7 4 3 1 14
28 บ้านใหม่(สะเดา) 2 1 1 4 4 0 0 0 4
29 บ้านโคกตก 2 1 0 3 8 4 1 4 13
30 วัดสองพี่น้อง 2 0 3 5 10 1 3 0 14
31 แก้วบุตร-คูสกุล 2 0 1 3 11 6 0 1 17
32 บ้านเกาะทาก 2 0 0 2 4 2 0 0 6
33 วัดยางทอง(รัตนประชานุกูล) 2 0 0 2 4 1 0 0 5
34 ตชด.บ้านทุ่งสบายใจ 2 0 0 2 3 1 0 0 4
35 สะบ้าย้อย 1 6 7 14 28 9 2 5 39
36 บ้านสะพานหัก 1 4 1 6 9 8 7 3 24
37 ชุมชนวัดควนมีด 1 4 0 5 10 4 1 1 15
38 วัดคงคาสวัสดิ์ 1 3 1 5 8 2 2 4 12
39 ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 1 2 3 6 13 6 4 4 23
40 บ้านกะทิง 1 2 3 6 12 6 2 0 20
41 บ้านยางเกาะ 1 2 1 4 4 0 0 0 4
42 บ้านทัพหลวง 1 2 0 3 5 3 1 1 9
43 บ้านพระพุทธ 1 2 0 3 2 6 1 2 9
44 บ่อเกดวิจิตรวิทยา 1 1 4 6 5 6 0 4 11
45 บ้านระตะ 1 1 1 3 5 2 1 0 8
46 บ้านวังใหญ่ปลายรำ 1 1 1 3 4 2 1 1 7
47 บ้านทรายขาว 1 1 1 3 3 1 0 0 4
48 บ้านวังบวบ 1 1 0 2 3 4 2 2 9
49 ชุมชนวัดน้ำขาว 1 1 0 2 2 1 0 0 3
50 บ้านโมย 1 0 2 3 6 0 1 2 7
51 บ้านท่าโพธิ์ 1 0 2 3 5 2 0 0 7
52 บ้านทุ่งไพล 1 0 1 2 9 3 1 3 13
53 บ้านควนตานี 1 0 1 2 4 3 0 0 7
54 ชุมชนบ้านนาทับ 1 0 1 2 4 2 0 0 6
55 บ้านทับยาง 1 0 1 2 3 0 0 0 3
56 บ้านพรุหวา 1 0 1 2 2 1 0 0 3
57 ชุมชนบ้านนากัน 1 0 0 1 4 7 3 2 14
58 บ้านลำเปา 1 0 0 1 4 1 1 0 6
59 บ้านลางา 1 0 0 1 3 1 1 2 5
60 บ้านคูศักดิ์สิทธิ์ 1 0 0 1 3 1 1 0 5
61 บ้านทำเนียบ 1 0 0 1 3 0 1 0 4
62 วัดท่าประดู่ 1 0 0 1 2 0 1 1 3
63 บ้านสะพานเคียน 1 0 0 1 2 0 0 3 2
64 สังวาลย์วิท ๒ 1 0 0 1 1 0 0 1 1
65 บ้านป็อง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
66 บ้านตลิ่งชัน 0 3 2 5 7 10 2 3 19
67 บ้านม้างอน 0 2 1 3 4 4 1 3 9
68 ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น 0 2 0 2 6 3 0 0 9
69 บ้านโหนด 0 2 0 2 5 4 0 1 9
70 บ้านสุเหร่า 0 2 0 2 3 0 0 1 3
71 บ้านเมาะลาแต 0 1 3 4 5 6 3 1 14
72 บ้านควนเสม็ด 0 1 2 3 6 3 0 1 9
73 บ้านป่ากอ 0 1 2 3 4 3 0 0 7
74 บ้านวังใหญ่ 0 1 1 2 8 2 2 4 12
75 วัดช่องเขา 0 1 1 2 5 3 0 0 8
76 บ้านโต้นนท์ 0 1 1 2 4 8 0 1 12
77 กฤษณาวิทยา 0 1 1 2 4 2 1 1 7
78 บ้านกระอาน 0 1 1 2 2 3 1 1 6
79 ชุมชนวัดปลักชะเมา 0 1 1 2 1 1 0 0 2
80 บ้านพรุหลุมพี 0 1 0 1 4 4 2 0 10
81 วัดบ้านลุ่ม 0 1 0 1 4 1 0 0 5
82 ลำไพลราษฎร์อุทิศ 0 1 0 1 3 1 2 0 6
83 บ้านม่วง 0 1 0 1 2 2 2 0 6
84 วัดวังไทร 0 1 0 1 2 2 2 0 6
85 ศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ 0 1 0 1 2 2 2 0 6
86 บ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
87 บ้านนาจะแหน 0 1 0 1 2 0 2 0 4
88 บ้านควนเจดีย์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
89 บ้านบ่อโชน 0 1 0 1 1 1 1 1 3
90 ชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ ๒๒๒ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
91 บ้านตะเคียนเภา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
92 บ้านตูหยง 0 1 0 1 0 3 0 1 3
93 เทศบาลตำบลนาทวี 0 0 3 3 5 1 2 0 8
94 บ้านปากบางนาทับ 0 0 3 3 2 5 4 3 11
95 บ้านห้วยบอน 0 0 2 2 6 5 0 2 11
96 บ้านไร่ 0 0 2 2 3 2 0 0 5
97 ชุมชนบ้านทางควาย 0 0 2 2 2 3 2 0 7
98 บ้านคลองกวางเขาวัง 0 0 2 2 1 2 0 0 3
99 บ้านปากบางสะกอม 0 0 1 1 6 3 3 0 12
100 บ้านทุ่งโพธิ์ 0 0 1 1 4 3 0 2 7
101 เทศบาลตำบลปริก 0 0 1 1 3 3 1 4 7
102 บ้านล่องควน 0 0 1 1 3 2 1 0 6
103 บ้านไร่ (ตระเวนชายแดนอนุสรณ์) 0 0 1 1 3 2 0 0 5
104 บ้านเกาะค่าง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
105 บ้านสะกอม 0 0 1 1 2 3 1 2 6
106 บ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) 0 0 1 1 2 1 0 0 3
107 บ้านกรงอิตำ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
108 บ้านทับโกบ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
109 วัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 0 0 1 1 1 3 1 1 5
110 วัดบ้านไร่ 0 0 1 1 1 2 0 0 3
111 บ้านนาจวก 0 0 1 1 1 1 1 1 3
112 บ้านสำนักหว้า 0 0 1 1 1 1 0 0 2
113 ป่าระไมวิทยา 0 0 1 1 1 0 0 1 1
114 บ้านสม็อง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
115 วัดลำพดจินดาราม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
116 บ้านโคกสิเหรง 0 0 1 1 0 2 1 0 3
117 สุขเกษมวิทยา 0 0 1 1 0 2 0 0 2
118 บ้านควนหรัน 0 0 0 0 5 1 0 0 6
119 บ้านปากบาง 0 0 0 0 5 0 1 1 6
120 บ้านบ่อเตย 0 0 0 0 4 0 0 0 4
121 บ้านพรุเตียว 0 0 0 0 3 1 0 0 4
122 บ้านลำไพล 0 0 0 0 3 1 0 0 4
123 รุ่งภิญโญ 0 0 0 0 3 0 1 3 4
124 บ้านเก่า 0 0 0 0 2 3 2 5 7
125 ชุมชนบ้านสะท้อน(วันครู๒๕๐๓) 0 0 0 0 2 3 1 0 6
126 ประสิทธิ์ทวีสิน ๒ 0 0 0 0 2 3 1 0 6
127 มหิดล 0 0 0 0 2 2 1 0 5
128 บ้านปลักบ่อ 0 0 0 0 2 2 0 1 4
129 บ้านประกอบ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
130 บ้านน้ำลัด 0 0 0 0 2 0 0 0 2
131 บ้านใหม่ 0 0 0 0 1 3 0 1 4
132 บ้านลำลอง 0 0 0 0 1 2 0 1 3
133 บ้านเก่า 0 0 0 0 1 2 0 1 3
134 บ้านนนท์ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
135 บ้านมุนี 0 0 0 0 1 1 1 0 3
136 วัดนาปรือ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
137 บ้านท่าม่วง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
138 ธรรมศาสตร์-จุฬา ๑ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
139 บ้านควนขี้แรด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
140 บ้านควนหัวช้าง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
141 บ้านตะเคียนทอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
142 บ้านบ่อทอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
143 บ้านบ่อน้ำส้ม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
144 บ้านห้วยเต่า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
145 บ้านเลียบ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
146 จริยธรรมศึกษามูลนิธิ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
147 ตชด.บ้านชายควน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
148 นิคมสร้างตนเองเทพา ๓ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 นิคมสร้างตนเองเทพา ๔ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 บ้านคลองขุด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 บ้านช้างคลอด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
152 บ้านท่าหมาก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
153 บ้านพอบิด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
154 บ้านพังลา "ตรีวณิชวิทยาคาร" 0 0 0 0 1 0 0 0 1
155 บ้านสวรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
156 บ้านหน่ำฮั้ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
157 บ้านเขาน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
158 มิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
159 วัดห้วยคู 0 0 0 0 1 0 0 0 1
160 เทศบาล ๓ ชุมชนหมู่บ้านตัวอย่าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
161 บ้านสำนักขาม 0 0 0 0 0 4 0 0 4
162 บ้านฉลุง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
163 บ้านทุ่งนาเคียน 0 0 0 0 0 3 0 0 3
164 บ้านปริกใต้ (นำราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 0 3 0 0 3
165 วัดเทพาไพโรจน์ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
166 บ้านแม่ที 0 0 0 0 0 2 1 0 3
167 บ้านหัวถนน 0 0 0 0 0 2 0 1 2
168 บ้านควนหรัน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
169 อุทยานอุทิศ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
170 บ้านหนองสาหร่าย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
171 บ้านถ้ำตลอด 0 0 0 0 0 1 0 1 1
172 บ้านท่าไทร 0 0 0 0 0 1 0 1 1
173 ชาติตระการโกศล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
174 บ้านนาหว้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
175 บ้านพรุชิง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
176 บ้านม่วงถ้ำ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
177 บ้านแซะ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
178 บ้านโคกพยอม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
179 วัดนาหมอศรี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
180 วัดปริก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
181 บ้านโคกกอ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
182 วัดทุ่งพระ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
183 บ้านควนหมาก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
184 วัดขุนตัดหวาย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
185 วัดเขามีเกียรติ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
186 อายุรกิจโกศล 0 0 0 0 0 0 1 0 1
187 ตชด.มหาราช ๑ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
188 บุสมีวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
189 บ้านทุ่งน้ำขาว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
190 บ้านเกาะแลหนัง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 180 154 149 483 801 424 164 161 1,389