หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ระหว่างวันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น ล่าง ห้อง ป.5/1,ป.5/2 6 ต.ค. 2559 09.00 - 10.30 รายงานตัว 08.30 น. ณ ห้องแข่งขัน
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น ล่าง ห้อง ห้อง ป.5/3,ป.5/4 6 ต.ค. 2559 09.00-10.30 รายงานตัว 08.30 น. ณ ห้องแข่งขัน
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น ล่าง ห้อง ห้อง ป.5/5 6 ต.ค. 2559 09.00-10.30 รายงานตัว 08.30 น. ณ ห้องแข่งขัน
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น บน ห้อง ห้อง ป.5/7,ป.5/8 6 ต.ค. 2559 09.00-10.30 รายงานตัว 08.30 น. ณ ห้องแข่งขัน
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น บน ห้อง ห้อง ป.5/9,ป.5/10 6 ต.ค. 2559 09.00-10.30 รายงานตัว 08.30 น. ณ ห้องแข่งขัน
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น บน ห้อง ห้อง ป.5/6 6 ต.ค. 2559 09.00-10.30 รายงานตัว 08.30 น. ณ ห้องแข่งขัน
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น บน ห้อง ห้อง ป.4/7,ป.4/8 6 ต.ค. 2559 09.00-10.30 รายงานตัว 08.30 น. ณ ห้องแข่งขัน
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น บน ห้อง ห้อง ป.4/9 6 ต.ค. 2559 09.00-10.30 รายงานตัว 08.30 น. ณ ห้องแข่งขัน
9 1147 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น บน ห้อง ห้อง ป.5/13 6 ต.ค. 2559 09.00-จนแล้วเสร็จ รายงานตัวห้องพักนักเรียน ห้อง ป.5/12 เวลา 08.30 น.
10 1148 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 5 ชั้น บน ห้อง ห้อง ป.4/12 6 ต.ค. 2559 09.00-จนแล้วเสร็จ รายงานตัวห้องพักนักเรียน ห้อง ป.4/13 เวลา 08.30 น.
11 1149 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 4 ชั้น บน ห้อง ห้อง ป.4/11 6 ต.ค. 2559 09.00-จนแล้วเสร็จ รายงานตัวห้องพักนักเรียน ห้อง ป.4/10 เวลา 08.30 น.
12 1150 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 10 ห้อง ห้อง ป.3/10,ป.3/11,ป.3/12 6 ต.ค. 2559 09.00-จนแล้วเสร็จ รายงานตัว 08.30 น. ณ ห้องแข่งขันตอนที่ 1 และแข่งขันตอนที่ 2 ห้อง ป.3/9
13 1151 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 12 ชั้น บน ห้อง ห้อง ป.3/2,ป.3/3,ป.3/4 6 ต.ค. 2559 09.00-จนแล้วเสร็จ รายงานตัว 08.30 น. ณ ห้องแข่งขันตอนที่ 1 และแข่งขันตอนที่ 2 ห้อง ป.3/1
14 1152 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 12 ชั้น ล่าง ห้อง ห้อง ป.3/5 6 ต.ค. 2559 09.00-จนแล้วเสร็จ รายงานตัว 08.30 น. ณ ห้องแข่งขันตอนที่ 1 และแข่งขันตอนที่ 2 ห้อง ป.3/6
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ขุนประนุทนรายาสฯ ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.4/4, ป.4/5 6 ต.ค. 2559 09.00-10.00 รายงานตัว 08.30 น. ณ ห้องแข่งขัน
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ขุนประนุทนรายาสฯ ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.4/6 6 ต.ค. 2559 09.00-10.00 รายงานตัว 08.30 น. ณ ห้องแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
คุณศิริพร นครพัฒน์ โทร 084-0562744 Line ID : siri.nakorn
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]