หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ระหว่างวันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2559

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต สนามวอลเลย์บอล 6 ต.ค. 2559 09.00 -15.00 รายงานตัว 08.30 น. ณ สนามวอลเลย์บอล
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต สนามฟุตบอล 6 ต.ค. 2559 09.00 -12.00 รายงานตัว 08.30 น. ณ ฟุตบอล
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต สนามฟุตบอล 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น. ณ สนามฟุตบอล
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต อาคารโพธิ์เงิน ชั้น 1 ห้อง อ.2/1 6 ต.ค. 2559 09.00-10.00 รายงานตัว 08.30 น. ณ ห้องแข่งขัน
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต อาคารโพธิ์เงิน ชั้น 1 ห้อง อ.2/1 6 ต.ค. 2559 11.00-11.30 รายงานตัว 10.30 น. ณ ห้องแข่งขัน
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
-
-
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต อาคารโพธิ์เงิน ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.3/2, ป.4/1 ป.4/2 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00 รายงานตัว 08.30 น. ณ หน้าห้องแข่งขัน ลำดับที่ 1-9 ห้อง ป.3/2, ลำดับที่ 10-18 ห้อง ป.4/1, ลำดับที่ 19-26 ห้อง ป.4/2 (สพป.สฎ.1 เตรียมอาหารกลางวันให้ผู้เข้าแข่งขัน พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 - 13.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต อาคารโพธิ์เงิน ชั้น 1 ห้อง อ.2/2 และ ป.3/1 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00 รายงานตัว 08.30 น. ณ หน้าห้องแข่งขัน ลำดับที่ 1-6 ห้อง อ.2/2, ลำดับที่ 7-12 ห้อง ป.3/1, (สพป.สฎ.1 เตรียมอาหารกลางวันให้ผู้เข้าแข่งขัน พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 - 13.00 น. ณ ห้องแข่งขัน 6
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต อาคารโพธิ์แก้ว ชั้น 1 ห้อง อ.1/1 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัว 08.30 น. ณ ห้องประกวด
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต อาคารโพธิ์แก้ว ชั้น 1 ห้อง อ.1/1 6 ต.ค. 2559 13.30-14.00 รายงานตัว 12.30 น. ณ ห้องประกวด


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
คุณศิริพร นครพัฒน์ โทร 084-0562744 Line ID : siri.nakorn
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]