หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ระหว่างวันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2559

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคารมานิดา การพิศิษฎ์ (4 ชั้น) ชั้น 3 ห้อง 6/6,ุ6/7 6 ต.ค. 2559 09.00-11.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 40 นาที
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคารมานิดา การพิศิษฎ์ (4 ชั้น) ชั้น 3 ห้อง 6/8และ 6/9 6 ต.ค. 2559 09.00-11.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 40 นาที
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคารมานิดา การพิศิษฎ์ (4 ชั้น) ชั้น ชั้น 3 ห้อง 6/10 6 ต.ค. 2559 09.00-11.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 40 นาที
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 5 (2 ชั้น) ชั้น 1 ห้อง 2/2 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 40 นาที
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 5 (2ชั้น) ชั้น 1 ห้อง 2/4 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 40 นาที
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 2 (ชั้นเดียว) ห้อง 1/1 , 1/2 และ 1/3 ชั้น 1 ห้อง 1/1 , 1/2 และ 1/3 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 40 นาที
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคาร 2 (ชั้นเดียว) ชั้น 1 ห้อง 1/4 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 40 นาที
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคารอำนวยการ ( ชั้นเดียว) ชั้น 1 ห้อง คอม 1 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 40 นาที
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคารอำนวยการ ( ชั้นเดียว) ชั้น 1 ห้อง คอม 2 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 40 นาที
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคารมานิดา การพิศิษฎ์ (4 ชั้น) ชั้น 2 ห้อง คอม 3 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 40 นาที
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคารมานิดา การพิศิษฎ์ (4 ชั้น) ชั้น 2 ห้อง คอม 3 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 40 นาที
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ อาคารมานืดาการศิษฎ์(4 ชั้น) ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมมานิดา 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 40 นาที


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
คุณศิริพร นครพัฒน์ โทร 084-0562744 Line ID : siri.nakorn
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]