หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ระหว่างวันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2559

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโพหวาย อาคารอเนกประสงค์ 6 ต.ค. 2559 09.00-15.00
-
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพหวาย อาคารอเนกประสงค์ 7 ต.ค. 2559 09.00-15.00
-
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโพหวาย โรงอาหาร 6 ต.ค. 2559 09.00-15.00
-
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพหวาย โรงอาหาร 7 ต.ค. 2559 09.00-11.00
-
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโพหวาย ลานจามจุรี 6 ต.ค. 2559 09.00-15.00 -
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพหวาย โรงอาหาร 7 ต.ค. 2559 12.30-14.00 -
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโพหวาย ห้องสมุด 6 ต.ค. 2559 09.00-14.30
-
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพหวาย ห้องสมุด 6 ต.ค. 2559 14.30-15.30
-
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโพหวาย ลานจามจุรี 7 ต.ค. 2559 09.00-11.00
-
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพหวาย ลานจามจุรี 7 ต.ค. 2559 11.00-11.30 -
11 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงยิมเนเซียม สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี 6 ต.ค. 2559 08.00-16.30 08.00 - 08.30 น. รับรายงานตัว, 08.30 - 09.00 น. ประชุม/ชี้แจ้ง, 09.00 น.เป็นต้นไป เริ่มแข่งขัน
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงยิมเนเซียม สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี 6 ต.ค. 2559 08.00-16.30 08.00 - 08.30 น. รับรายงานตัว, 08.30 - 09.00 น. ประชุม/ชี้แจ้ง, 09.00 น.เป็นต้นไป เริ่มแข่งขัน
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงยิมเนเซียม สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี 6 ต.ค. 2559 08.00-16.30 08.00 - 08.30 น. รับรายงานตัว, 08.30 - 09.00 น. ประชุม/ชี้แจ้ง, 09.00 น.เป็นต้นไป เริ่มแข่งขัน
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงยิมเนเซียม สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี 6 ต.ค. 2559 08.00-16.30 08.00 - 08.30 น. รับรายงานตัว, 08.30 - 09.00 น. ประชุม/ชี้แจ้ง, 09.00 น.เป็นต้นไป เริ่มแข่งขัน
15 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงยิมเนเซียม สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี 6 ต.ค. 2559 08.00-16.30 08.00 - 08.30 น. รับรายงานตัว, 08.30 - 09.00 น. ประชุม/ชี้แจ้ง, 09.00 น.เป็นต้นไป เริ่มแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
คุณศิริพร นครพัฒน์ โทร 084-0562744 Line ID : siri.nakorn
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]