หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ระหว่างวันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง อาคารเฟื้องฟ้า ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 6 ต.ค. 2559 09.00-11.00 ห้อง ป.3/2 ห้องพักรอการเข้าแข่งขัน
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง อาคารเฟื้องฟ้า ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 6 ต.ค. 2559 13.00-15.30 ห้อง ป.3/2 ห้องพักรอการเข้าแข่งขัน
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง อาคารเฟื้องฟ้า ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 6 ต.ค. 2559 11.00-12.00 ห้อง ป.3/2 ห้องพักรอการเข้าแข่งขัน
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง อาคารกล้วยไม้ ชั้น 1 ห้อง ห้อง ม.1/2 6 ต.ค. 2559 09.00-10.00 ให้นักเรียนมารายงานตัวก่อนการแข่งขันอย่างน้อย 30 นาที
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง อาคารกล้วยไม้ ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 และ ป.1/2 6 ต.ค. 2559 10.00-12.00 ให้นักเรียนมารายงานตัวก่อนการแข่งขันอย่างน้อย 30 นาที
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง อาคารกล้วยไม้ ชั้น 1 ห้อง ม.1/2 6 ต.ค. 2559 13.00-14.30 ให้นักเรียนมารายงานตัวก่อนการแข่งขันอย่างน้อย 30 นาที
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง อาคารลีลาวดี ชั้น 2 ห้อง ประชุม 6 ต.ค. 2559 09.00-11.00 ห้อง ม.2/1 ห้องพักรอกการเข้าแข่งขัน ให้นักเรียนมารายงานตัวก่อนการแข่งขันอย่างน้อย 30 นาที
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง อาคารลีลาวดี ชั้น 2 ห้อง ประชุม 6 ต.ค. 2559 11.00-12.00 ห้องพัก ม.2/1 ห้องพักรอการเข้าแข่งขัน ให้นักเรียนมารายงานตัวก่อนการแข่งขันอย่างน้อย 30 นาที
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง อาคารลีลาวดี ชั้น ลานเอนกประสงค์ 7 ต.ค. 2559 13.00-15.00 ให้นักเรียนมารายงานตัวก่อนการแข่งขันอย่างน้อย 30 นาที
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง อาคารลีลาวดี ชั้น ลานเอนกประสงค์ 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00 ให้นักเรียนมารายงานตัวก่อนการแข่งขันอย่างน้อย 30 นาที
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง อาคารลีลาวดี ชั้น ลานเอนกประสงค์ 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00 ให้นักเรียนมารายงานตัวก่อนการแข่งขันอย่างน้อย 30 นาที
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง อาคารลีลาวดี ชั้น ลานเอนกประสงค์ 6 ต.ค. 2559 13.00-15.00 ให้นักเรียนมารายงานตัวก่อนการแข่งขันอย่างน้อย 30 นาที
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง อาคารกล้วยไม้ ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 6 ต.ค. 2559 09.00-15.30 ให้นักเรียนมารายงานตัวก่อนการแข่งขันอย่างน้อย 30 นาที นักเรียนพักห้อง ป.4/2
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง อาคารกล้วยไม้ ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 6 ต.ค. 2559 09.00-15.30 ให้นักเรียนมารายงานตัวก่อนการแข่งขันอย่างน้อย 30 นาที นักเรียนพักห้อง ป.5/2
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง อาคารฟ้าอำไพ ชั้น 3 ห้อง ม.3/1 6 ต.ค. 2559 09.00-14.00 ให้นักเรียนมารายงานตัวก่อนการแข่งขันอย่างน้อย 30 นาที นักเรียนพักห้อง ม.1/1
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง อาคารเฟื้องฟ้า ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 6 ต.ค. 2559 09.00-14.30 ให้นักเรียนมารายงานตัวก่อนการแข่งขันอย่างน้อย 30 นาที นักเรียนพักห้อง ป.2/2
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง อาคารเฟื้องฟ้า ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 6 ต.ค. 2559 14.30-15.30 ให้นักเรียนมารายงานตัวก่อนการแข่งขันอย่างน้อย 30 นาที นักเรียนพักห้อง ป.2/2


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
คุณศิริพร นครพัฒน์ โทร 084-0562744 Line ID : siri.nakorn
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]