หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ระหว่างวันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป. 5 (322) 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป. 6 (323) 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
3 265 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ห้อง ม.1 (333) 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร (ห้องคหกรรม) 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ อาคาร 3 (332) ชั้น 3 ห้อง ห้อง ม.2 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ห้อง ม.3 (331) 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ อาคาร 1 ห้อง ห้อง 111 6 ต.ค. 2559 13.30-16.30
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ อาคาร 1 ห้อง ห้อง 112 6 ต.ค. 2559 13.30-16.30
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ อาคาร 1 ห้อง ห้อง 113 6 ต.ค. 2559 13.30-16.30
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ อาคาร 1 ห้อง ห้อง 115 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ อาคาร 1 ห้อง ห้อง114 6 ต.ค. 2559 13.30-16.30
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ อาคาร 1 ห้อง ห้อง 118 6 ต.ค. 2559 13.30-16.30
-
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ อาคาร 1 ห้อง ห้อง 117 6 ต.ค. 2559 13.30-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
คุณศิริพร นครพัฒน์ โทร 084-0562744 Line ID : siri.nakorn
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]