หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดสมหวัง 130 44 55.7% 18 22.78% 9 11.39% 8 10.13% 79
2 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 117 36 50.7% 26 36.62% 4 5.63% 5 7.04% 71
3 โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 117 32 45.71% 19 27.14% 12 17.14% 7 10% 70
4 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 97 26 44.07% 16 27.12% 8 13.56% 9 15.25% 59
5 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 82 23 43.4% 14 26.42% 7 13.21% 9 16.98% 53
6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 78 23 53.49% 4 9.3% 9 20.93% 7 16.28% 43
7 โรงเรียนบ้านคลองสระ 111 20 33.33% 19 31.67% 13 21.67% 8 13.33% 60
8 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 87 20 41.67% 14 29.17% 7 14.58% 7 14.58% 48
9 โรงเรียนบ้านโพหวาย 91 20 48.78% 9 21.95% 5 12.2% 7 17.07% 41
10 โรงเรียนวัดภูเขาทอง 72 18 39.13% 9 19.57% 10 21.74% 9 19.57% 46
11 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 78 15 35.71% 16 38.1% 8 19.05% 3 7.14% 42
12 โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 49 15 51.72% 8 27.59% 2 6.9% 4 13.79% 29
13 โรงเรียนวัดบางใบไม้ 99 14 29.79% 15 31.91% 7 14.89% 11 23.4% 47
14 โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 54 14 43.75% 7 21.88% 5 15.63% 6 18.75% 32
15 โรงเรียนวัดกงตาก 61 14 41.18% 4 11.76% 8 23.53% 8 23.53% 34
16 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 72 12 34.29% 9 25.71% 6 17.14% 8 22.86% 35
17 โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 55 12 38.71% 9 29.03% 5 16.13% 5 16.13% 31
18 โรงเรียนบ้านเกาะเต่า 33 12 63.16% 4 21.05% 1 5.26% 2 10.53% 19
19 โรงเรียนบ้านบางรักษ์ 52 12 57.14% 2 9.52% 4 19.05% 3 14.29% 21
20 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) 68 11 29.73% 13 35.14% 7 18.92% 6 16.22% 37
21 โรงเรียนจอย 64 11 35.48% 10 32.26% 5 16.13% 5 16.13% 31
22 โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ 71 11 29.73% 9 24.32% 8 21.62% 9 24.32% 37
23 โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 45 11 36.67% 8 26.67% 4 13.33% 7 23.33% 30
24 โรงเรียนบ้านคลองคราม 51 11 47.83% 4 17.39% 4 17.39% 4 17.39% 23
25 โรงเรียนบ้านห้วยโศก 46 11 47.83% 4 17.39% 3 13.04% 5 21.74% 23
26 โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 26 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
27 โรงเรียนวัดแจ้ง 41 10 50% 3 15% 4 20% 3 15% 20
28 โรงเรียนบ้านบางสำโรง 40 10 55.56% 3 16.67% 4 22.22% 1 5.56% 18
29 โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 28 10 58.82% 3 17.65% 3 17.65% 1 5.88% 17
30 โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 73 9 23.08% 10 25.64% 14 35.9% 6 15.38% 39
31 โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ 32 9 42.86% 7 33.33% 1 4.76% 4 19.05% 21
32 โรงเรียนวัดกลางใหม่ (มิตรภาพที่ 24) 66 9 31.03% 6 20.69% 7 24.14% 7 24.14% 29
33 โรงเรียนวัดประสพ 41 9 45% 5 25% 4 20% 2 10% 20
34 โรงเรียนธิดาแม่พระ 33 9 52.94% 2 11.76% 4 23.53% 2 11.76% 17
35 โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 25 9 64.29% 2 14.29% 1 7.14% 2 14.29% 14
36 โรงเรียนวัดวังไทร 61 8 23.53% 10 29.41% 11 32.35% 5 14.71% 34
37 โรงเรียนวัดกลาง 35 8 42.11% 10 52.63% 1 5.26% 0 0% 19
38 โรงเรียนวัดปากคู 32 8 47.06% 6 35.29% 3 17.65% 0 0% 17
39 โรงเรียนบ้านหัวหมากบน 32 8 57.14% 4 28.57% 2 14.29% 0 0% 14
40 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 43 8 40% 2 10% 7 35% 3 15% 20
41 โรงเรียนบ้านควนยูง 65 7 25% 8 28.57% 7 25% 6 21.43% 28
42 โรงเรียนวัดบุณฑริการาม 33 7 41.18% 7 41.18% 2 11.76% 1 5.88% 17
43 โรงเรียนวัดกาญจนาราม 47 7 33.33% 4 19.05% 3 14.29% 7 33.33% 21
44 โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี 28 7 41.18% 3 17.65% 2 11.76% 5 29.41% 17
45 โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ 43 7 36.84% 2 10.53% 4 21.05% 6 31.58% 19
46 โรงเรียนบ้านบ่อผุด 57 6 22.22% 10 37.04% 3 11.11% 8 29.63% 27
47 โรงเรียนวัดนอก 25 6 40% 7 46.67% 2 13.33% 0 0% 15
48 โรงเรียนวัดบ้านใน 45 6 28.57% 6 28.57% 5 23.81% 4 19.05% 21
49 โรงเรียนวัดนิกรประสาท 34 6 37.5% 6 37.5% 4 25% 0 0% 16
50 โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ 29 6 37.5% 6 37.5% 2 12.5% 2 12.5% 16
51 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 49 6 35.29% 5 29.41% 4 23.53% 2 11.76% 17
52 โรงเรียนบ้านควนนิมิต 28 6 40% 5 33.33% 3 20% 1 6.67% 15
53 โรงเรียนบ้านคอกช้าง 29 6 42.86% 4 28.57% 2 14.29% 2 14.29% 14
54 โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ 61 6 30% 2 10% 9 45% 3 15% 20
55 โรงเรียนวัดท่าทอง 26 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% 11
56 โรงเรียนยุวศึกษา 57 5 20% 9 36% 7 28% 4 16% 25
57 โรงเรียนบ้านหน้าค่าย 55 5 21.74% 8 34.78% 9 39.13% 1 4.35% 23
58 โรงเรียนบ้านดอนหลวง 36 5 38.46% 6 46.15% 1 7.69% 1 7.69% 13
59 โรงเรียนบ้านศิลางาม 28 5 31.25% 3 18.75% 3 18.75% 5 31.25% 16
60 โรงเรียนบ้านซอย 2 32 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
61 โรงเรียนบ้านท่าเพชร 22 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
62 โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน 27 5 38.46% 2 15.38% 2 15.38% 4 30.77% 13
63 โรงเรียนบ้านหาดงาม 27 5 38.46% 2 15.38% 2 15.38% 4 30.77% 13
64 โรงเรียนวัดคีรีวง 57 4 12.12% 8 24.24% 6 18.18% 15 45.45% 33
65 โรงเรียนบ้านไสตอ 39 4 16% 8 32% 6 24% 7 28% 25
66 โรงเรียนวัดประเดิม 43 4 23.53% 8 47.06% 4 23.53% 1 5.88% 17
67 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 41 4 23.53% 6 35.29% 4 23.53% 3 17.65% 17
68 โรงเรียนบ้านปลายแหลม 30 4 40% 4 40% 0 0% 2 20% 10
69 โรงเรียนบ้านศรีธนู 27 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 2 22.22% 9
70 โรงเรียนบ้านแหลมหอย 27 4 30.77% 2 15.38% 5 38.46% 2 15.38% 13
71 โรงเรียนบ้านน้ำฉา 23 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 3 33.33% 9
72 โรงเรียนบ้านคีรีรอบ 16 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
73 โรงเรียนวัดพุฒ 19 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
74 โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง 40 3 17.65% 8 47.06% 4 23.53% 2 11.76% 17
75 โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 39 3 17.65% 5 29.41% 5 29.41% 4 23.53% 17
76 โรงเรียนบ้านศรีชัยคราม 29 3 20% 4 26.67% 5 33.33% 3 20% 15
77 โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข 27 3 27.27% 4 36.36% 2 18.18% 2 18.18% 11
78 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) 34 3 23.08% 3 23.08% 7 53.85% 0 0% 13
79 โรงเรียนบ้านดอนเสาธง 17 3 30% 3 30% 1 10% 3 30% 10
80 โรงเรียนบ้านปากกะแดะ 26 3 27.27% 2 18.18% 3 27.27% 3 27.27% 11
81 โรงเรียนบ้านดอนธูป 20 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
82 โรงเรียนวัดเขานางเภา 18 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
83 โรงเรียนบ้านห้วยด่าน 18 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
84 โรงเรียนบ้านท้องนายปาน 12 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
85 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสมุทราราม 16 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 3 42.86% 7
86 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำร้อน 14 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 2 28.57% 7
87 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 28 2 14.29% 4 28.57% 5 35.71% 3 21.43% 14
88 โรงเรียนวัดดอนยาง 20 2 18.18% 4 36.36% 4 36.36% 1 9.09% 11
89 โรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง 30 2 14.29% 4 28.57% 2 14.29% 6 42.86% 14
90 โรงเรียนวัดชลคราม 24 2 15.38% 4 30.77% 2 15.38% 5 38.46% 13
91 โรงเรียนบ้านดอนสน 29 2 18.18% 4 36.36% 2 18.18% 3 27.27% 11
92 โรงเรียนบ้านม่วงลีบ 23 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 9
93 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 40 2 14.29% 3 21.43% 0 0% 9 64.29% 14
94 โรงเรียนบ้านเกาะพลวย 25 2 25% 3 37.5% 0 0% 3 37.5% 8
95 โรงเรียนวัดนทีคมเขต 13 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
96 โรงเรียนวัดคีรีวงการาม 21 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 9
97 โรงเรียนวัดสมัยคงคา 27 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 9
98 โรงเรียนบ้านหาดริ้น 36 2 15.38% 2 15.38% 1 7.69% 8 61.54% 13
99 โรงเรียนบ้านสุชน 23 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 4 44.44% 9
100 โรงเรียนวัดพ่วง 20 2 25% 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 8
101 โรงเรียนวัดอุทยาราม 21 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
102 โรงเรียนบ้านไสใน 16 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
103 โรงเรียนบ้านคลองสุข 7 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
104 โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 22 2 25% 0 0% 2 25% 4 50% 8
105 โรงเรียนวัดคงคาล้อม 26 1 9.09% 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 11
106 โรงเรียนตวงวิชช์พัฒนา 41 1 8.33% 6 50% 2 16.67% 3 25% 12
107 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง) 24 1 11.11% 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 9
108 โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ 34 1 8.33% 3 25% 4 33.33% 4 33.33% 12
109 โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศ 20 1 12.5% 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
110 โรงเรียนบ้านกงหนิง 19 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
111 โรงเรียนวัดคุณาราม 17 1 16.67% 3 50% 0 0% 2 33.33% 6
112 โรงเรียนบ้านทับท้อน 31 1 11.11% 2 22.22% 5 55.56% 1 11.11% 9
113 โรงเรียนวัดเขาแก้ว 17 1 12.5% 2 25% 2 25% 3 37.5% 8
114 โรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี 17 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
115 โรงเรียนบ้านวังหวาย 20 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
116 โรงเรียนอุ่นรักเกาะสมุย 22 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
117 โรงเรียนบ้านท่าเสาเภา 13 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
118 โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส 19 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
119 โรงเรียนบ้านซอย 10 10 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
120 โรงเรียนวัดสันติวราราม 17 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
121 โรงเรียนนานาชาติบริติชปัญญาดี สมุย 13 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
122 โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา 9 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
123 โรงเรียนวัดสิงขร 11 1 25% 0 0% 0 0% 3 75% 4
124 โรงเรียนเทศบาล ๕ 15 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนบ้านสันติสุข 25 0 0% 5 45.45% 5 45.45% 1 9.09% 11
126 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 12 0 0% 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 6
127 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 23 0 0% 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 9
128 โรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต 4 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนวัดแหลมทอง 16 0 0% 1 20% 2 40% 2 40% 5
130 โรงเรียนบ้านบางชุมโถ 9 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
131 โรงเรียนวัดบุญบันเทิง 9 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
132 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) 19 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
133 โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน 17 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
134 โรงเรียนบ้านไสขาม 7 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
135 โรงเรียนอนุบาลพัชรพร 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนอนุบาลอุทัยทิพย์ 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนอนุบาลเสริมสุข 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม 12 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
139 โรงเรียนบ้านคลองกรูด 10 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
140 โรงเรียนบ้านบ่อโฉลก 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
141 โรงเรียนวัดประสิทธาราม 4 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
142 โรงเรียนบ้านควนราชา 11 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
143 โรงเรียนนานาชาติ เอส ซี แอล 14 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
144 โรงเรียนศรีมิลินท์อนุสรณ์ 12 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
145 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสะพานกฐิน 14 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
146 โรงเรียนเรืองดรุณีวิทยา 9 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
147 โรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์ 8 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
148 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 5 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
คุณศิริพร นครพัฒน์ โทร 084-0562744 Line ID : siri.nakorn
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]