หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ 71 113 92
2 003 โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ 34 74 50
3 005 โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 39 71 57
4 006 โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส 19 34 23
5 024 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 78 172 124
6 025 โรงเรียนบ้านกงหนิง 19 24 19
7 026 โรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์ 8 12 8
8 027 โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศ 20 30 28
9 032 โรงเรียนบ้านคลองกรูด 10 14 13
10 033 โรงเรียนบ้านคลองคราม 51 79 66
11 034 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 97 187 144
12 035 โรงเรียนบ้านคลองสระ 111 244 178
13 036 โรงเรียนบ้านคลองสุข 7 18 13
14 037 โรงเรียนบ้านควนนิมิต 28 61 44
15 038 โรงเรียนบ้านควนยูง 65 113 87
16 039 โรงเรียนบ้านควนราชา 11 18 12
17 040 โรงเรียนบ้านคอกช้าง 29 58 47
18 041 โรงเรียนบ้านคีรีรอบ 16 39 30
19 043 โรงเรียนบ้านซอย 10 10 15 13
20 044 โรงเรียนบ้านซอย 2 32 69 49
21 045 โรงเรียนบ้านดอนธูป 20 45 28
22 046 โรงเรียนบ้านดอนสน 29 58 48
23 048 โรงเรียนบ้านดอนหลวง 36 71 58
24 047 โรงเรียนบ้านดอนเสาธง 17 27 22
25 049 โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี 28 55 42
26 051 โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง 40 64 42
27 052 โรงเรียนบ้านทับท้อน 31 54 44
28 053 โรงเรียนบ้านท่าเพชร 22 46 32
29 055 โรงเรียนบ้านท่าเสาเภา 13 26 17
30 054 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 12 18 15
31 050 โรงเรียนบ้านท้องนายปาน 12 26 19
32 056 โรงเรียนบ้านน้ำฉา 23 58 37
33 060 โรงเรียนบ้านบางชุมโถ 9 13 9
34 061 โรงเรียนบ้านบางรักษ์ 52 127 84
35 062 โรงเรียนบ้านบางสำโรง 40 84 62
36 063 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 78 130 110
37 058 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำร้อน 14 22 19
38 059 โรงเรียนบ้านบ่อผุด 57 118 80
39 057 โรงเรียนบ้านบ่อโฉลก 1 3 2
40 064 โรงเรียนบ้านปลายแหลม 30 109 58
41 065 โรงเรียนบ้านปากกะแดะ 26 47 37
42 066 โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 26 50 40
43 070 โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน 17 29 22
44 069 โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน 27 38 31
45 068 โรงเรียนบ้านม่วงลีบ 23 45 40
46 072 โรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี 17 33 23
47 073 โรงเรียนบ้านวังหวาย 20 29 27
48 074 โรงเรียนบ้านศรีชัยคราม 29 50 43
49 075 โรงเรียนบ้านศรีธนู 27 43 39
50 076 โรงเรียนบ้านศิลางาม 28 77 43
51 077 โรงเรียนบ้านสันติสุข 25 51 38
52 078 โรงเรียนบ้านสุชน 23 36 32
53 082 โรงเรียนบ้านหนองเปล 4 6 5
54 083 โรงเรียนบ้านหน้าค่าย 55 98 81
55 087 โรงเรียนบ้านหัวหมากบน 32 64 50
56 088 โรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง 30 47 40
57 089 โรงเรียนบ้านหาดงาม 27 71 43
58 090 โรงเรียนบ้านหาดริ้น 36 75 54
59 084 โรงเรียนบ้านห้วยด่าน 18 30 27
60 086 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 5 9 7
61 085 โรงเรียนบ้านห้วยโศก 46 107 61
62 093 โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 49 76 60
63 029 โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา 9 13 13
64 030 โรงเรียนบ้านเกาะพลวย 25 36 32
65 028 โรงเรียนบ้านเกาะเต่า 33 68 53
66 071 โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 45 79 65
67 091 โรงเรียนบ้านแหลมหอย 27 65 30
68 042 โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ 32 65 54
69 067 โรงเรียนบ้านโพหวาย 91 196 121
70 092 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 23 38 33
71 079 โรงเรียนบ้านไสขาม 7 20 14
72 080 โรงเรียนบ้านไสตอ 39 68 53
73 081 โรงเรียนบ้านไสใน 16 22 22
74 099 โรงเรียนวัดกงตาก 61 124 96
75 100 โรงเรียนวัดกลาง 35 75 51
76 101 โรงเรียนวัดกลางใหม่ (มิตรภาพที่ 24) 66 107 75
77 102 โรงเรียนวัดกาญจนาราม 47 94 66
78 106 โรงเรียนวัดคงคาล้อม 26 49 37
79 107 โรงเรียนวัดคีรีวง 57 94 58
80 108 โรงเรียนวัดคีรีวงการาม 21 42 24
81 109 โรงเรียนวัดคุณาราม 17 29 20
82 111 โรงเรียนวัดชลคราม 24 50 34
83 112 โรงเรียนวัดชลธาร 1 2 2
84 114 โรงเรียนวัดดอนยาง 20 35 29
85 116 โรงเรียนวัดท่าทอง 26 41 26
86 117 โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 117 277 178
87 118 โรงเรียนวัดนทีคมเขต 13 17 15
88 119 โรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม 12 19 12
89 120 โรงเรียนวัดนอก 25 39 35
90 121 โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข 27 56 41
91 122 โรงเรียนวัดนิกรประสาท 34 73 53
92 123 โรงเรียนวัดบางกล้วย 1 2 2
93 124 โรงเรียนวัดบางใบไม้ 99 169 139
94 126 โรงเรียนวัดบุญบันเทิง 9 12 11
95 127 โรงเรียนวัดบุณฑริการาม 33 68 44
96 125 โรงเรียนวัดบ้านใน 45 92 75
97 129 โรงเรียนวัดประสพ 41 70 58
98 130 โรงเรียนวัดประสิทธาราม 4 4 4
99 128 โรงเรียนวัดประเดิม 43 64 61
100 131 โรงเรียนวัดปากคู 32 57 45
101 133 โรงเรียนวัดพุฒ 19 40 29
102 132 โรงเรียนวัดพ่วง 20 47 31
103 135 โรงเรียนวัดภูเขาทอง 72 136 104
104 136 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 28 60 45
105 137 โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ 29 55 45
106 138 โรงเรียนวัดวังไทร 61 145 98
107 139 โรงเรียนวัดสมหวัง 130 289 199
108 140 โรงเรียนวัดสมัยคงคา 27 42 39
109 141 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 72 153 100
110 142 โรงเรียนวัดสันติวราราม 17 25 22
111 143 โรงเรียนวัดสิงขร 11 17 11
112 146 โรงเรียนวัดอุทยาราม 21 42 29
113 104 โรงเรียนวัดเขานางเภา 18 35 30
114 105 โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 55 93 67
115 103 โรงเรียนวัดเขาแก้ว 17 35 24
116 110 โรงเรียนวัดแจ้ง 41 78 56
117 144 โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ 43 68 52
118 145 โรงเรียนวัดแหลมทอง 16 34 18
119 134 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 43 113 64
120 151 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 40 86 42
121 163 โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 54 89 75
122 166 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 87 176 126
123 021 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) 19 35 23
124 001 โรงเรียนการกุศลวัดละไม 0 0 0
125 002 โรงเรียนจอย 64 143 100
126 008 โรงเรียนตวงวิชช์พัฒนา 41 96 53
127 022 โรงเรียนธิดาแม่พระ 33 46 31
128 023 โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ 61 101 65
129 177 โรงเรียนนานาชาติ เอส ซี แอล 14 21 20
130 174 โรงเรียนนานาชาติบริติชปัญญาดี สมุย 13 15 14
131 180 โรงเรียนนานาชาติละไม 0 0 0
132 175 โรงเรียนนานาชาติสมุย 0 0 0
133 176 โรงเรียนนานาชาติสุราษฎร์ธานี 0 0 0
134 094 โรงเรียนปัญญาดี 0 0 0
135 095 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 117 320 184
136 096 โรงเรียนยุวศึกษา 57 119 79
137 098 โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 73 159 106
138 147 โรงเรียนศรีมิลินท์อนุสรณ์ 12 4 3
139 149 โรงเรียนสัมพันธศึกษา 0 0 0
140 178 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 49 80 68
141 152 โรงเรียนอนุบาลกัลยารัตน์ 0 0 0
142 153 โรงเรียนอนุบาลกุลบุตร 0 0 0
143 154 โรงเรียนอนุบาลขวัญชนก 0 0 0
144 155 โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน 0 0 0
145 156 โรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต 4 12 8
146 158 โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 22 40 30
147 160 โรงเรียนอนุบาลพัชรพร 3 6 4
148 164 โรงเรียนอนุบาลวิจิตรา 0 0 0
149 165 โรงเรียนอนุบาลศรีสุรัตน์ 2 6 4
150 169 โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 0 0 0
151 170 โรงเรียนอนุบาลอุทัยทิพย์ 3 9 6
152 159 โรงเรียนอนุบาลเด่นปัญญา 0 0 0
153 161 โรงเรียนอนุบาลเพลงพิณ 0 0 0
154 162 โรงเรียนอนุบาลเมธัส 0 0 0
155 167 โรงเรียนอนุบาลเสริมสุข 3 9 6
156 168 โรงเรียนอนุบาลเสาวลักษณ์ 1 3 2
157 171 โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 25 39 29
158 172 โรงเรียนอุ่นรักเกาะสมุย 22 38 30
159 007 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย 0 0 0
160 009 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 82 190 117
161 097 โรงเรียนเรืองดรุณีวิทยา 9 4 4
162 179 โรงเรียนไออุ่น 0 0 0
163 031 โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ 0 0 0
164 115 โรงเรียนวัดท้องอ่าว 6 8 8
165 150 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง) 24 58 27
166 157 โรงเรียนอนุบาลคิดดี 1 0 0
167 010 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านไร่หลวง) 0 0 0
168 011 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสะพานกฐิน 14 30 20
169 012 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดละไม 0 0 0
170 013 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ 0 0 0
171 014 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสมุทราราม 16 27 23
172 015 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคีรีมาส 0 0 0
173 016 โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 28 72 47
174 017 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) 68 137 94
175 018 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) 34 55 41
176 019 โรงเรียนเทศบาล ๕ 15 20 16
177 020 โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน 0 0 0
178 148 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 41 69 57
รวม 5089 9970 7174
17144

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
คุณศิริพร นครพัฒน์ โทร 084-0562744 Line ID : siri.nakorn
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]