สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดสมหวัง 30 17 10 57 61 25 10 14 96
2 มานิตานุเคราะห์ 19 20 8 47 51 41 7 7 99
3 วัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 18 12 12 42 49 21 19 13 89
4 ชุมชนบ้านนางกำ 14 7 2 23 27 11 9 15 47
5 บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 13 12 8 33 37 28 9 19 74
6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 13 10 5 28 30 22 9 14 61
7 บ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 13 2 6 21 22 11 2 6 35
8 บ้านโพหวาย 12 11 8 31 30 12 9 19 51
9 บ้านคลองสระ 11 10 14 35 32 26 19 23 77
10 เทพมิตรศึกษา 10 7 12 29 36 18 8 13 62
11 บ้านบ่อผุด 10 3 3 16 18 10 4 15 32
12 นิคมสร้างตนเอง 8 11 6 25 31 8 14 13 53
13 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 8 7 6 21 23 8 8 10 39
14 วัดภูเขาทอง 8 6 11 25 32 9 11 12 52
15 วัดเขาพระนิ่ม 7 7 3 17 18 10 8 12 36
16 บ้านบางสำโรง 7 5 1 13 18 4 8 5 30
17 บ้านปากดอนสัก 7 2 4 13 16 2 0 1 18
18 วัดบางใบไม้ 6 13 6 25 23 29 13 21 65
19 เทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) 6 9 6 21 19 22 8 11 49
20 บ้านคลองคราม 6 9 3 18 19 6 6 10 31
21 บ้านเกาะเต่า 6 4 1 11 19 4 1 2 24
22 บ้านบางรักษ์ 6 3 5 14 23 5 5 7 33
23 วัดแจ้ง 6 2 4 12 17 4 5 6 26
24 วัดสมัยคงคา 6 2 2 10 15 3 2 3 20
25 วัดสว่างอารมณ์ 5 9 7 21 26 13 7 16 46
26 อุ่นรัก 2 ภาษา 5 5 3 13 13 5 2 4 20
27 เทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 5 3 4 12 13 5 6 1 24
28 บ้านแม่โมกข์ 5 3 0 8 13 10 7 10 30
29 บ้านศิลางาม 5 2 1 8 6 3 4 12 13
30 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 4 5 4 13 18 9 7 9 34
31 วัดบุณฑริการาม 4 4 3 11 14 9 3 1 26
32 บ้านคอกช้าง 4 4 3 11 11 5 5 2 21
33 วัดกาญจนาราม 4 4 2 10 13 6 3 13 22
34 ชุมชนบ้านใต้ 4 4 1 9 10 4 4 4 18
35 บ้านหัวหมากบน 4 2 2 8 14 5 3 4 22
36 บ้านปากกะแดะ 4 1 0 5 5 4 4 7 13
37 บ้านดอนสน 4 0 1 5 7 5 6 5 18
38 บ้านบางใหญ่ 3 6 6 15 22 24 10 8 56
39 วัดวังไทร 3 5 7 15 15 13 12 15 40
40 บ้านห้วยโศก 3 5 5 13 15 6 9 9 30
41 วัดกลางใหม่ (มิตรภาพที่ 24) 3 5 0 8 19 13 9 15 41
42 วัดประเดิม 3 3 4 10 17 11 4 5 32
43 ธิดาแม่พระ 3 3 2 8 14 3 5 4 22
44 วัดโพธิ์นิมิต 3 3 1 7 10 11 10 4 31
45 วัดราษฎร์เจริญ 3 3 1 7 10 5 5 3 20
46 วัดกงตาก 3 2 10 15 18 5 9 17 32
47 บ้านทอนหญ้าปล้อง 3 2 2 7 7 12 9 5 28
48 บ้านศรีธนู 3 1 5 9 13 4 0 2 17
49 บ้านดินแดงสามัคคี 3 1 1 5 11 3 3 7 17
50 บ้านดอนธูป 3 0 2 5 10 3 2 1 15
51 จอย 2 7 3 12 18 15 10 13 43
52 บ้านหน้าค่าย 2 5 4 11 15 8 11 6 34
53 วัดบ้านใน 2 5 4 11 10 10 8 11 28
54 บ้านหาดริ้น 2 5 3 10 12 6 3 8 21
55 บ้านโฉลกหลำ 2 5 2 9 14 7 1 4 22
56 วัดคีรีวง 2 4 7 13 7 12 9 20 28
57 บ้านควนยูง 2 4 5 11 14 17 15 10 46
58 วัดกลาง 2 3 3 8 14 13 2 2 29
59 บ้านน้ำฉา 2 3 2 7 8 2 2 8 12
60 บ้านใหม่สามัคคี 2 2 1 5 7 4 6 1 17
61 บ้านไสตอ 2 1 2 5 6 9 8 12 23
62 บ้านหัวหมากล่าง 2 1 0 3 4 6 3 12 13
63 วัดประสพ 2 0 3 5 13 7 4 6 24
64 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 2 0 1 3 7 7 2 14 16
65 ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 2 0 0 2 6 11 5 8 22
66 วัดแสงประดิษฐ์ 1 5 1 7 11 3 7 13 21
67 วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 4 1 6 16 17 19 15 52
68 บ้านปลายแหลม 1 3 2 6 10 5 1 5 16
69 บ้านดอนหลวง 1 3 0 4 12 7 5 4 24
70 บ้านศรีชัยคราม 1 3 0 4 8 6 9 3 23
71 วัดนิกรประสาท 1 2 4 7 13 11 4 1 28
72 บ้านควนนิมิต 1 2 1 4 10 7 4 1 21
73 ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 1 2 1 4 9 7 7 7 23
74 เทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) 1 2 1 4 7 4 12 2 23
75 บ้านท้องนายปาน 1 2 0 3 6 1 2 1 9
76 บ้านมะเดื่อหวาน 1 1 5 7 12 3 2 4 17
77 บ้านเกาะพลวย 1 1 3 5 4 4 1 8 9
78 ยุวศึกษา 1 1 2 4 8 20 9 10 37
79 วัดนาราเจริญสุข 1 1 2 4 7 6 3 7 16
80 วัดชลคราม 1 1 1 3 5 5 3 8 13
81 นานาชาติ เอส ซี แอล 1 1 0 2 5 0 2 2 7
82 วัดท่าทอง 1 0 3 4 7 3 5 2 15
83 บ้านซอย 2 1 0 2 3 8 6 3 5 17
84 นานาชาติบริติชปัญญาดี สมุย 1 0 2 3 4 3 1 1 8
85 เทศบาล ๕ 1 0 2 3 2 2 2 0 6
86 บ้านสุชน 1 0 1 2 5 4 2 6 11
87 วัดอุทยาราม 1 0 1 2 4 3 3 4 10
88 บ้านเกาะนกเภา 1 0 1 2 2 1 1 0 4
89 วัดนทีคมเขต 1 0 0 1 5 3 0 0 8
90 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง) 1 0 0 1 4 7 2 2 13
91 บ้านท่าเสาเภา 1 0 0 1 3 2 1 4 6
92 วัดสิงขร 1 0 0 1 1 1 0 6 2
93 บ้านหาดงาม 0 4 1 5 10 3 2 7 15
94 วัดวชิรประดิษฐ์ 0 3 4 7 10 9 5 3 24
95 บ้านแหลมหอย 0 3 2 5 8 5 8 4 21
96 วัดปากคู 0 3 1 4 12 7 4 1 23
97 ธีราศรมสุราษฎร์ 0 3 1 4 11 7 12 14 30
98 บ้านห้วยด่าน 0 2 1 3 5 4 1 4 10
99 บ้านไสใน 0 2 1 3 2 4 5 2 11
100 วัดพ่วง 0 2 0 2 6 2 4 5 12
101 อุ่นรักเกาะสมุย 0 2 0 2 5 1 2 7 8
102 วัดคุณาราม 0 2 0 2 4 4 1 5 9
103 บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ 0 1 1 2 4 4 5 3 13
104 วัดสันติวราราม 0 1 1 2 4 4 0 7 8
105 เทศบาล 3 วัดสมุทราราม 0 1 1 2 4 1 0 6 5
106 วัดคีรีวงการาม 0 1 1 2 3 4 4 6 11
107 บ้านทับท้อน 0 1 1 2 2 5 11 6 18
108 บ้านวังหวาย 0 1 1 2 2 3 4 6 9
109 บ้านกงหนิง 0 1 1 2 1 5 6 3 12
110 บ้านคีรีรอบ 0 1 0 1 7 2 1 2 10
111 วัดเขานางเภา 0 1 0 1 5 4 1 5 10
112 อนุบาลชุลีกร 0 1 0 1 4 2 3 7 9
113 บ้านบ่อน้ำร้อน 0 1 0 1 4 0 4 3 8
114 บ้านดอนเสาธง 0 1 0 1 3 3 3 5 9
115 วัดเขาแก้ว 0 1 0 1 2 4 6 4 12
116 บ้านไสขาม 0 1 0 1 1 3 0 1 4
117 บ้านซอย 10 0 1 0 1 1 1 0 5 2
118 ตวงวิชช์พัฒนา 0 0 3 3 1 13 5 7 19
119 วัดนอก 0 0 2 2 9 10 2 1 21
120 วัดพุฒ 0 0 2 2 4 2 3 5 9
121 วัดดอนยาง 0 0 2 2 3 5 5 3 13
122 บ้านคลองสุข 0 0 1 1 3 1 0 0 4
123 ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) 0 0 1 1 0 1 3 10 4
124 บ้านท่าเพชร 0 0 0 0 9 4 3 2 16
125 วัดคงคาล้อม 0 0 0 0 4 8 5 4 17
126 บ้านม่วงลีบ 0 0 0 0 4 5 4 6 13
127 บ้านวังทองสามัคคี 0 0 0 0 4 2 4 1 10
128 บ้านสันติสุข 0 0 0 0 2 9 5 4 16
129 บ้านมะม่วงหวาน 0 0 0 0 2 2 0 9 4
130 บ้านบางชุมโถ 0 0 0 0 1 4 1 1 6
131 ชุมชนวัดสุนทรนิวาส 0 0 0 0 1 3 2 6 6
132 บ้านกำสนประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 1 0 3 2
133 บ้านหนองเปล 0 0 0 0 1 1 0 1 2
134 วัดชลธาร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
135 บ้านท่าโพธิ์ 0 0 0 0 0 5 1 1 6
136 วัดบุญบันเทิง 0 0 0 0 0 2 4 1 6
137 วัดแหลมทอง 0 0 0 0 0 2 3 3 5
138 บ้านคลองกรูด 0 0 0 0 0 2 2 4 4
139 อนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต 0 0 0 0 0 2 0 0 2
140 วัดท้องอ่าว 0 0 0 0 0 1 0 1 1
141 บ้านห้วยเสียด 0 0 0 0 0 1 0 1 1
142 วัดบางกล้วย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
143 อนุบาลพัชรพร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
144 อนุบาลอุทัยทิพย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
145 อนุบาลเสริมสุข 0 0 0 0 0 1 0 0 1
146 เทศบาล 1 บ้านสะพานกฐิน 0 0 0 0 0 0 1 7 1
147 บ้านควนราชา 0 0 0 0 0 0 1 7 1
148 วัดนทีวัฒนาราม 0 0 0 0 0 0 1 3 1
149 เรืองดรุณีวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 3 1
150 วัดประสิทธาราม 0 0 0 0 0 0 1 1 1
151 บ้านบ่อโฉลก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
152 ศรีมิลินท์อนุสรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 4 0
รวม 403 396 328 1,127 1,523 991 691 930 3,205