ลำดับการแข่งขันระดับอำเภอและระดับเขตพื้นที่
แจ้งลำดับการแข่งขันสำหรับกิจกรรมที่แข่งขันแบบรายโรงเรียน ให้ใช้ลำดับนี้ทุกกิจกรรม โดยแยกกันระหว่างระดับอำเภอกับระดับเขตพื้นที่
ดาวน์โหลด ลำดับการแข่งขัน
วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 10:59 น.