ประกาศตัวแทนจากการแข่งขันระดับอำเภอ
ดาวน์โหลดประกาศประกาศตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือกจากอำเภอ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2559


 
วันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 09:02 น.