แจ้งการรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนต่างสังกัด
หนังสือราชการแจ้งต้นสังกัดของโรงเรียนในสังกัด อปท.
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1.  ปฏิทินการดำเนินงาน
2.  รายการกิจกรรมที่จัดแข่งขัน
3.  รายชื่อโรงเรียน/ลู่แข่งขัน  แก้ไขระดับชั้นของโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ เดิม ชั้นประถม  เป็น ชั้น อนุบาล-ประถม
4.  คู่มือการดำเนินงาน สำหรับโรงเรียน
****หมายเหตุ  การเข้าระบบการลงทะเบียนออนไลน์ ให้ใช้ User และ Password เดียวกับปี 2558 หากไม่ทราบ ให้แจ้งขอรับ User และ Password ได้จากคุณศิริพร  โทร 084-0562744,  ID Line :siri.nakorn  หรือ ทางระบบ My office ****
วันพฤหัสบดี ที่ 01 กันยายน 2559 เวลา 20:48 น.