หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนเจริญเวชวิทยา 29 ก.ย. 2559 9.00-16.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนเจริญเวชวิทยา 30 ก.ย. 2559 9.00-16.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเจริญเวชวิทยา 28 ก.ย. 2559 9.00-12.00 น.
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนเจริญเวชวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 28 ก.ย. 2559 13.00-14.00
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนเจริญเวชวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 28 ก.ย. 2559 08.30-12.00
-
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
-
-
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221,222,223 30 ก.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป
-
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231,232 30 ก.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 216 (ห้องสมุด) 30 ก.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 216 (ห้องสมุด) 30 ก.ย. 2559 08.30 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]