หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122,123 30 ก.ย. 2559 09.00 - 11.00
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124,126 30 ก.ย. 2559 09.00 - 11.00
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 30 ก.ย. 2559 09.00 - 11.00
-
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 30 ก.ย. 2559 13.00 - 16.00
-
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
-
-
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 30 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00
-
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 30 ก.ย. 2559 13.00 - 16.00
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225-226 29 ก.ย. 2559 09.00 - 16.00 นักเรียนไม่ต้องนำคอมพิวเตอร์มา
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225-226 29 ก.ย. 2559 09.00 - 16.00 นักเรียนไม่ต้องนำคอมพิวเตอร์มา
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122,123 29 ก.ย. 2559 09.00 - 10.30
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122,123 29 ก.ย. 2559 10.30-12.00
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 29 ก.ย. 2559 09.00 - 10.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]