หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 1 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/1,1/2,1/3 29 ก.ย. 2559 9.00-16.30
-
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.2/1 29 ก.ย. 2559 9.00-16.30
-
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 1 อาคาร 3 ชั้น ใต้ถุนอาคาร 30 ก.ย. 2559 9.00-16.30
-
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 อาคาร 3 ชั้น ใต้ถุนอาคาร 30 ก.ย. 2559 9.00-12.00 น.
-
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 1 -อาคาร 3 ห้อง -ใต้ถุนอาคาร 29 ก.ย. 2559 -13.00-16.30 -
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 -อาคาร 3 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 3 29 ก.ย. 2559 -13.00-16.30 -
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 1 อาคาร 3 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 28 ก.ย. 2559 9.00-16.30
-
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 อาคาร 3 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 3 28 ก.ย. 2559 13.00-16.30
-
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 1 อาคาร 3 ห้อง -ใต้ถุนอาคาร 3 29 ก.ย. 2559 13.00-16.30
-
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 อาคาร 3 ห้อง -ใต้ถุนอาคาร 3 29 ก.ย. 2559 -13.00-16.30 -
11 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนไชยาวิทยา ห้อง หอประชุม 29 ก.ย. 2559 9.00-18.00
-
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนไชยาวิทยา ห้อง หอประชุม 30 ก.ย. 2559 9.00-18.00
-
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนไชยาวิทยา ห้อง หอประชุม 28 ก.ย. 2559 9.00-18.00
-
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนไชยาวิทยา ห้อง หอประชุม 28 ก.ย. 2559 9.00-18.00
-
15 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนไชยาวิทยา ห้อง หอประชุม 29 ก.ย. 2559 9.00-18.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]