หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 4 อารคารยิม ชั้น 2 ห้อง ห้องศูนย์สื่อ 29 ก.ย. 2559 09.00-16.30
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 4 อาคารยิม ชั้น 2 ห้อง ห้องศูนย์สื่อ 30 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 อาคารยิม ชั้น 2 ห้อง ห้องศูนย์สื่อ 30 ก.ย. 2559 13.00-16.30
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 4 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องโถง 30 ก.ย. 2559 09.00-16.30
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 4 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องโถง 30 ก.ย. 2559 09.00-16.30
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องโถง 30 ก.ย. 2559 09.00-16.30
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2(สำนักงานใหญ่) ชั้น 4 ห้อง ห้องคอนเฟอเรนท์ 30 ก.ย. 2559 09.00-16.30
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2(สำนักงานใหญ่) ชั้น 4 ห้อง ห้องคอนเฟอเรนท์ 30 ก.ย. 2559 09.00-16.30
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2(สำนักงานใหญ่) ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมไชยชนะวดี 29 ก.ย. 2559 .9.00-10.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 4 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียน 1 28 ก.ย. 2559 09.00-16.30
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 4 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียน 2 29 ก.ย. 2559 09.00-16.30
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียน 2 29 ก.ย. 2559 13.00-16.30
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 4 อาคารยิม ชั้น 1 28 ก.ย. 2559 09.00-16.30 แข่งขันวันที่ 28-30 ลำดับที่ 1-30 แข่งขันวันที่ 28 กย. 59 ลำดับที่ 31-60 แข่งขันวันที่ 29 กย. 59 ลำดับที่ 61-91 แข่งขันวันที่ 30 กย. 59
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 4 อาคารยิม ชั้น 1 28 ก.ย. 2559 09.00-16.30 จัดการแข่งขัน 3 วัน 28-30 กย.59 ลำดับที่ 1-33 แข่งขันวันที่ 28 กย. 59 ลำดับที่ 34-67 แข่งขันวันที่29 กย. 59 ลำดับที่ 68-99 แข่งขันวันที่ 30 กย. 59
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 อาคารยิม ชั้น 1 28 ก.ย. 2559 09.00-16.30
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 อาคารยิม ชั้น 2 ห้อง ห้องศูนย์สื่อ 28 ก.ย. 2559 09.00-16.30
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 อาคารยิม ชั้น 2 ห้อง ห้องศูนย์สื่อ 28 ก.ย. 2559 09.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]