หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 66 41 64.06% 12 18.75% 5 7.81% 6 9.38% 64
2 โรงเรียนวัดรัตนาราม 42 22 52.38% 9 21.43% 7 16.67% 4 9.52% 42
3 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน 55 21 40.38% 13 25% 7 13.46% 11 21.15% 52
4 โรงเรียนวัดตรณาราม 39 20 57.14% 6 17.14% 3 8.57% 6 17.14% 35
5 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม 36 19 55.88% 5 14.71% 3 8.82% 7 20.59% 34
6 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา 39 17 44.74% 12 31.58% 3 7.89% 6 15.79% 38
7 โรงเรียนวัดห้วยกรวด 49 17 41.46% 7 17.07% 7 17.07% 10 24.39% 41
8 โรงเรียนบ้านคลองรอก 63 16 28.07% 24 42.11% 4 7.02% 13 22.81% 57
9 โรงเรียนตลาดหนองหวาย 50 16 33.33% 18 37.5% 8 16.67% 6 12.5% 48
10 โรงเรียนตาขุน 38 16 43.24% 8 21.62% 6 16.22% 7 18.92% 37
11 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 46 16 41.03% 7 17.95% 8 20.51% 8 20.51% 39
12 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 48 15 31.91% 18 38.3% 7 14.89% 7 14.89% 47
13 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม 41 15 38.46% 11 28.21% 5 12.82% 8 20.51% 39
14 โรงเรียนบ้านท่าขนอน 29 14 53.85% 5 19.23% 4 15.38% 3 11.54% 26
15 โรงเรียนพุทธนิคม 31 14 46.67% 5 16.67% 3 10% 8 26.67% 30
16 โรงเรียนบ้านท่าแซะ 33 13 50% 7 26.92% 2 7.69% 4 15.38% 26
17 โรงเรียนอนุบาลชนะพร 37 12 36.36% 10 30.3% 6 18.18% 5 15.15% 33
18 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 48 12 27.91% 8 18.6% 13 30.23% 10 23.26% 43
19 โรงเรียนวัดบางคราม 24 12 54.55% 3 13.64% 3 13.64% 4 18.18% 22
20 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 47 11 25% 13 29.55% 9 20.45% 11 25% 44
21 โรงเรียนวัดชยาราม 32 11 34.38% 10 31.25% 4 12.5% 7 21.88% 32
22 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 49 11 26.83% 7 17.07% 11 26.83% 12 29.27% 41
23 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 26 11 44% 7 28% 2 8% 5 20% 25
24 โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ 30 11 42.31% 4 15.38% 4 15.38% 7 26.92% 26
25 โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง 47 10 23.81% 13 30.95% 9 21.43% 10 23.81% 42
26 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 42 10 30.3% 9 27.27% 4 12.12% 10 30.3% 33
27 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 33 10 31.25% 7 21.88% 8 25% 7 21.88% 32
28 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 33 10 41.67% 6 25% 3 12.5% 5 20.83% 24
29 โรงเรียนบ้านทำเนียบ 26 10 43.48% 5 21.74% 2 8.7% 6 26.09% 23
30 โรงเรียนวัดถ้ำวราราม 32 10 31.25% 4 12.5% 10 31.25% 8 25% 32
31 โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 38 9 25.71% 12 34.29% 7 20% 7 20% 35
32 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ 42 9 22.5% 7 17.5% 15 37.5% 9 22.5% 40
33 โรงเรียนบ้านบางสาน 42 9 24.32% 7 18.92% 11 29.73% 10 27.03% 37
34 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ 30 9 34.62% 7 26.92% 5 19.23% 5 19.23% 26
35 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 17 9 52.94% 3 17.65% 4 23.53% 1 5.88% 17
36 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 43 8 18.6% 15 34.88% 8 18.6% 12 27.91% 43
37 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ 50 7 14.58% 14 29.17% 15 31.25% 12 25% 48
38 โรงเรียนบ้านกลาง 34 7 24.14% 11 37.93% 8 27.59% 3 10.34% 29
39 โรงเรียนบ้านบนไร่ 43 7 18.92% 10 27.03% 9 24.32% 11 29.73% 37
40 โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม 34 7 22.58% 10 32.26% 9 29.03% 5 16.13% 31
41 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม 28 7 25.93% 7 25.93% 4 14.81% 9 33.33% 27
42 โรงเรียนบ้านโตนยาง 27 7 43.75% 6 37.5% 1 6.25% 2 12.5% 16
43 โรงเรียนวัดโกศาวาส 29 7 25.93% 5 18.52% 6 22.22% 9 33.33% 27
44 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรที่ 91 31 6 23.08% 5 19.23% 9 34.62% 6 23.08% 26
45 โรงเรียนธีราศรมพุนพิน 17 6 35.29% 5 29.41% 1 5.88% 5 29.41% 17
46 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม 36 6 20% 3 10% 10 33.33% 11 36.67% 30
47 โรงเรียนบ้านศรีพนม 15 6 40% 2 13.33% 2 13.33% 5 33.33% 15
48 โรงเรียนบ้านเขานาใน 36 5 15.15% 10 30.3% 9 27.27% 9 27.27% 33
49 โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ 40 5 12.82% 9 23.08% 11 28.21% 14 35.9% 39
50 โรงเรียนบ้านยางงาม 31 5 17.24% 7 24.14% 10 34.48% 7 24.14% 29
51 โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน 25 5 23.81% 7 33.33% 4 19.05% 5 23.81% 21
52 โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) 27 5 20% 5 20% 6 24% 9 36% 25
53 โรงเรียนบ้านพัฒนา 24 5 25% 4 20% 5 25% 6 30% 20
54 โรงเรียนบ้านตาขุน 21 5 26.32% 4 21.05% 4 21.05% 6 31.58% 19
55 โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง 19 5 27.78% 3 16.67% 4 22.22% 6 33.33% 18
56 โรงเรียนคีรีรัฐนิคม 20 5 25% 2 10% 7 35% 6 30% 20
57 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง 39 4 12.5% 13 40.63% 7 21.88% 8 25% 32
58 โรงเรียนบ้านพรุยายชี 30 4 13.79% 11 37.93% 8 27.59% 6 20.69% 29
59 โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ 22 4 19.05% 7 33.33% 6 28.57% 4 19.05% 21
60 โรงเรียนวัดขจรบำรุง 28 4 18.18% 5 22.73% 8 36.36% 5 22.73% 22
61 โรงเรียนบ้านน้ำราด 29 4 15.38% 4 15.38% 7 26.92% 11 42.31% 26
62 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา 20 4 22.22% 3 16.67% 8 44.44% 3 16.67% 18
63 โรงเรียนบ้านวังผักแว่น 20 4 20% 3 15% 3 15% 10 50% 20
64 โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล 13 4 30.77% 3 23.08% 2 15.38% 4 30.77% 13
65 โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม 12 4 33.33% 3 25% 2 16.67% 3 25% 12
66 โรงเรียนบ้านท่าใหม่ 24 4 16.67% 2 8.33% 10 41.67% 8 33.33% 24
67 โรงเรียนบ้านปากทำเรียง 8 4 50% 0 0% 2 25% 2 25% 8
68 โรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง 6 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
69 โรงเรียนสหกรณ์นิคม 44 3 7.69% 16 41.03% 10 25.64% 10 25.64% 39
70 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 25 3 13.04% 11 47.83% 6 26.09% 3 13.04% 23
71 โรงเรียนบ้านพัฒนา2 21 3 16.67% 9 50% 2 11.11% 4 22.22% 18
72 โรงเรียนบ้านคลองพา 28 3 12% 7 28% 7 28% 8 32% 25
73 โรงเรียนวัดอินทราวาส 26 3 12.5% 7 29.17% 7 29.17% 7 29.17% 24
74 โรงเรียนวัดธัญญาราม 20 3 15.79% 6 31.58% 6 31.58% 4 21.05% 19
75 โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ 13 3 23.08% 5 38.46% 3 23.08% 2 15.38% 13
76 โรงเรียนวัดพุมเรียง 23 3 15% 4 20% 6 30% 7 35% 20
77 โรงเรียนวัดพรุศรี 24 3 15% 4 20% 5 25% 8 40% 20
78 โรงเรียนบ้านหินดาน 23 3 15% 4 20% 5 25% 8 40% 20
79 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 23 3 15% 4 20% 3 15% 10 50% 20
80 โรงเรียนบ้านต้นยวน 19 3 16.67% 4 22.22% 3 16.67% 8 44.44% 18
81 โรงเรียนวัดน้ำหัก 15 3 21.43% 3 21.43% 5 35.71% 3 21.43% 14
82 โรงเรียนวัดหัวเตย 9 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
83 โรงเรียนบ้านนาค้อ 18 3 21.43% 2 14.29% 7 50% 2 14.29% 14
84 โรงเรียนวัดบางน้ำจืด 15 3 21.43% 2 14.29% 4 28.57% 5 35.71% 14
85 โรงเรียนบ้านวังพลาย 12 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 9
86 โรงเรียนบ้านมะเลาะ 8 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
87 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
88 โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม 11 3 33.33% 0 0% 3 33.33% 3 33.33% 9
89 โรงเรียนบ้านบางหิน 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
90 โรงเรียนบ้านบ่อกรัง 16 2 14.29% 7 50% 3 21.43% 2 14.29% 14
91 โรงเรียนวัดพนม 17 2 12.5% 6 37.5% 2 12.5% 6 37.5% 16
92 โรงเรียนวัดรัษฎาราม 15 2 15.38% 5 38.46% 5 38.46% 1 7.69% 13
93 โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 24 2 11.76% 5 29.41% 4 23.53% 6 35.29% 17
94 โรงเรียนอนุบาลวริศสา 17 2 11.76% 5 29.41% 4 23.53% 6 35.29% 17
95 โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง 15 2 14.29% 5 35.71% 1 7.14% 6 42.86% 14
96 โรงเรียนบ้านท่าไท 18 2 13.33% 4 26.67% 4 26.67% 5 33.33% 15
97 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 11 2 20% 4 40% 3 30% 1 10% 10
98 โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น 32 2 9.09% 3 13.64% 3 13.64% 14 63.64% 22
99 โรงเรียนบ้านใหญ่ 14 2 20% 3 30% 1 10% 4 40% 10
100 โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
101 โรงเรียนบ้านแสนสุข 12 2 18.18% 3 27.27% 0 0% 6 54.55% 11
102 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 11 2 18.18% 2 18.18% 5 45.45% 2 18.18% 11
103 โรงเรียนวัดเกษมบำรุง 12 2 16.67% 2 16.67% 2 16.67% 6 50% 12
104 โรงเรียนบ้านสามสัก 10 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 9
105 โรงเรียนวัดพะแสง 16 2 14.29% 2 14.29% 1 7.14% 9 64.29% 14
106 โรงเรียนบ้านบางพระ 14 2 14.29% 2 14.29% 0 0% 10 71.43% 14
107 โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา 14 2 14.29% 1 7.14% 9 64.29% 2 14.29% 14
108 โรงเรียนบ้านบางขนุน 19 2 20% 1 10% 5 50% 2 20% 10
109 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม 17 2 11.76% 1 5.88% 3 17.65% 11 64.71% 17
110 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี 10 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 4 44.44% 9
111 โรงเรียนบ้านนาแค 7 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 7
112 โรงเรียนวัดเดิมเจ้า 7 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 7
113 โรงเรียนบ้านท่าไคร 7 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
114 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุด 11 2 20% 0 0% 1 10% 7 70% 10
115 โรงเรียนวัดเววน 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
116 โรงเรียน ต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์ 5 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
117 โรงเรียนบ้านสหกรณ์ 19 1 5.26% 7 36.84% 2 10.53% 9 47.37% 19
118 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 31 1 3.45% 6 20.69% 12 41.38% 10 34.48% 29
119 โรงเรียนบ้านตะกรบ 18 1 5.88% 4 23.53% 9 52.94% 3 17.65% 17
120 โรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะ 22 1 4.55% 4 18.18% 6 27.27% 11 50% 22
121 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 16 1 6.25% 4 25% 4 25% 7 43.75% 16
122 โรงเรียนบ้านบางปรุ 20 1 5.88% 4 23.53% 3 17.65% 9 52.94% 17
123 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต 21 1 5.56% 3 16.67% 5 27.78% 9 50% 18
124 โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม 11 1 9.09% 3 27.27% 3 27.27% 4 36.36% 11
125 โรงเรียนสารภีอุทิศ 15 1 7.14% 3 21.43% 2 14.29% 8 57.14% 14
126 โรงเรียนบ้านปากโตน 9 1 11.11% 3 33.33% 2 22.22% 3 33.33% 9
127 โรงเรียนวัดธารน้ำไหล 12 1 11.11% 3 33.33% 1 11.11% 4 44.44% 9
128 โรงเรียนบ้านห้วยพุน 18 1 6.25% 2 12.5% 8 50% 5 31.25% 16
129 โรงเรียนบ้านป่าตง 20 1 6.25% 2 12.5% 7 43.75% 6 37.5% 16
130 โรงเรียนวัดพระพรหม 12 1 8.33% 2 16.67% 5 41.67% 4 33.33% 12
131 โรงเรียนบ้านไทรงาม(ไชยา) 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
132 โรงเรียนวัดอัมพาวาส 8 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 4 50% 8
133 โรงเรียนบ้านดินก้อง 12 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 7
134 โรงเรียนบ้านชายท่า 10 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 7
135 โรงเรียนวัดนิลาราม 6 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
136 โรงเรียนวัดน้ำรอบ 7 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 4 57.14% 7
137 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ 15 1 9.09% 1 9.09% 3 27.27% 6 54.55% 11
138 โรงเรียนบ้านควนรา 10 1 10% 1 10% 3 30% 5 50% 10
139 โรงเรียนวัดทุ่งเซียด 15 1 8.33% 1 8.33% 2 16.67% 8 66.67% 12
140 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 10 1 10% 1 10% 2 20% 6 60% 10
141 โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ 8 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 7
142 โรงเรียนบ้านคลองราง 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
143 โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
144 โรงเรียนอนุบาลกองบิน7 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
145 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 2 9 1 12.5% 0 0% 5 62.5% 2 25% 8
146 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์ 7 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 5 71.43% 7
147 โรงเรียนบ้านปากน้ำท่ากระจาย 5 1 20% 0 0% 0 0% 4 80% 5
148 โรงเรียนวัดจาย 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
149 โรงเรียนวัดสุมังคลาราม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนวัดอัมพาราม 16 0 0% 5 31.25% 1 6.25% 10 62.5% 16
151 โรงเรียนบ้านควนสูง 14 0 0% 4 28.57% 3 21.43% 7 50% 14
152 โรงเรียนบ้านดอนมะกอก 10 0 0% 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 9
153 โรงเรียนวัดถ้ำสิงขร 16 0 0% 3 20% 5 33.33% 7 46.67% 15
154 โรงเรียนบ้านหนองมน 13 0 0% 3 23.08% 3 23.08% 7 53.85% 13
155 โรงเรียนบ้านแม่แขก 11 0 0% 3 33.33% 1 11.11% 5 55.56% 9
156 โรงเรียนวัดแหลมไผ่ 20 0 0% 2 15.38% 6 46.15% 5 38.46% 13
157 โรงเรียนวัดโพธาราม 16 0 0% 2 15.38% 4 30.77% 7 53.85% 13
158 โรงเรียนวัดบ่อมะปริง 10 0 0% 2 20% 4 40% 4 40% 10
159 โรงเรียนวัดเขาพนมแบก 7 0 0% 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 7
160 โรงเรียนวัดนันทาราม 9 0 0% 2 22.22% 2 22.22% 5 55.56% 9
161 โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ 7 0 0% 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 7
162 โรงเรียนบ้านลูกเดือน 9 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
163 โรงเรียนบ้านย่านยาว 5 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
164 โรงเรียนบ้านคันธุลี 9 0 0% 2 25% 1 12.5% 5 62.5% 8
165 โรงเรียนวัดนาคาวาส 6 0 0% 2 40% 0 0% 3 60% 5
166 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 10 0 0% 1 10% 6 60% 3 30% 10
167 โรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน 15 0 0% 1 7.14% 5 35.71% 8 57.14% 14
168 โรงเรียนวัดไตรรัตนากร 5 0 0% 1 20% 4 80% 0 0% 5
169 โรงเรียนบ้านยาง 6 0 0% 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 6
170 โรงเรียนวัดอรัญญาราม 9 0 0% 1 11.11% 2 22.22% 6 66.67% 9
171 โรงเรียนบ้านอ่างทอง 6 0 0% 1 20% 1 20% 3 60% 5
172 โรงเรียนบ้านคชาธาร 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
173 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
174 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
175 โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
176 โรงเรียนอนุบาลตรีพัฒน์ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
177 โรงเรียนอนุบาลพุทธนิคม 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
178 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 4 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
179 โรงเรียนวัดน้ำพุ 8 0 0% 1 16.67% 0 0% 5 83.33% 6
180 โรงเรียนวัดบางปอ 6 0 0% 1 16.67% 0 0% 5 83.33% 6
181 โรงเรียนบ้านเหนือน้ำ 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
182 โรงเรียนบ้านควนสุวรรณ 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
183 โรงเรียนวัดมหาถูปาราม 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
184 โรงเรียนบ้านหน้าซึง 8 0 0% 0 0% 2 28.57% 5 71.43% 7
185 โรงเรียนวัดหนองไทร 12 0 0% 0 0% 2 33.33% 4 66.67% 6
186 โรงเรียนวัดบางพลา 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
187 โรงเรียนบ้านปากหาร 5 0 0% 0 0% 1 25% 3 75% 4
188 โรงเรียนบ้านวังขุม 4 0 0% 0 0% 1 25% 3 75% 4
189 โรงเรียนวัดท่าตะเภา 4 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
190 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
191 โรงเรียนอนุบาลบ้านครู(รุ่งธรรม) 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
192 โรงเรียนบ้านนา 5 0 0% 0 0% 0 0% 5 100% 5
193 โรงเรียนบ้านหนองเหรียง 7 0 0% 0 0% 0 0% 4 100% 4
194 โรงเรียนบ้านไทรงาม(พุนพิน) 4 0 0% 0 0% 0 0% 4 100% 4
195 โรงเรียนบ้านคลองวัว 6 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
196 โรงเรียนบ้านเบญจา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
197 โรงเรียนวัดชัยธาราวาส 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
198 โรงเรียนวัดตรีธาราราม 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]