หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียน ต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์ 5 6 6
2 002 โรงเรียนคีรีรัฐนิคม 20 50 30
3 003 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 48 104 72
4 004 โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม 34 60 48
5 005 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง 39 97 59
6 009 โรงเรียนตลาดหนองหวาย 50 132 77
7 010 โรงเรียนตาขุน 38 66 53
8 016 โรงเรียนบ้านกลาง 34 59 49
9 018 โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ 7 18 13
10 021 โรงเรียนบ้านคชาธาร 4 7 7
11 022 โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น 32 48 42
12 023 โรงเรียนบ้านคลองพา 28 54 42
13 025 โรงเรียนบ้านคลองรอก 63 112 88
14 026 โรงเรียนบ้านคลองราง 5 8 8
15 027 โรงเรียนบ้านคลองวัว 6 8 7
16 028 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ 50 105 81
17 024 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 43 91 64
18 029 โรงเรียนบ้านควนรา 10 17 14
19 030 โรงเรียนบ้านควนสุวรรณ 2 5 3
20 031 โรงเรียนบ้านควนสูง 14 26 19
21 032 โรงเรียนบ้านคันธุลี 9 17 12
22 034 โรงเรียนบ้านจำปาทอง 0 0 0
23 036 โรงเรียนบ้านชายท่า 10 19 13
24 035 โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม 11 17 14
25 041 โรงเรียนบ้านดอนมะกอก 10 19 15
26 042 โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ 30 61 44
27 043 โรงเรียนบ้านดินก้อง 12 18 16
28 046 โรงเรียนบ้านตะกรบ 18 34 27
29 047 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 3 3 3
30 048 โรงเรียนบ้านตาขุน 21 31 29
31 044 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรที่ 91 31 75 53
32 045 โรงเรียนบ้านต้นยวน 19 34 28
33 050 โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง 47 79 62
34 051 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 3 14 8
35 059 โรงเรียนบ้านทำเนียบ 26 51 38
36 060 โรงเรียนบ้านทือ 0 0 0
37 061 โรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา 0 0 0
38 062 โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ 22 42 31
39 064 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน 55 113 84
40 063 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 3 5 4
41 052 โรงเรียนบ้านท่าขนอน 29 58 37
42 056 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา 20 43 29
43 057 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 33 98 58
44 054 โรงเรียนบ้านท่าแซะ 33 97 56
45 058 โรงเรียนบ้านท่าใหม่ 24 45 33
46 053 โรงเรียนบ้านท่าไคร 7 10 8
47 055 โรงเรียนบ้านท่าไท 18 33 22
48 070 โรงเรียนบ้านนา 5 6 6
49 067 โรงเรียนบ้านนาค้อ 18 39 28
50 068 โรงเรียนบ้านนาแค 7 10 9
51 069 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 48 94 63
52 071 โรงเรียนบ้านน้ำราด 29 44 39
53 072 โรงเรียนบ้านบนไร่ 43 81 58
54 075 โรงเรียนบ้านบางขนุน 19 55 29
55 076 โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล 13 25 14
56 077 โรงเรียนบ้านบางปรุ 20 36 29
57 078 โรงเรียนบ้านบางพระ 14 21 17
58 079 โรงเรียนบ้านบางสาน 42 69 55
59 080 โรงเรียนบ้านบางหิน 5 13 7
60 073 โรงเรียนบ้านบ่อกรัง 16 32 26
61 074 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุด 11 15 13
62 082 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 49 95 72
63 084 โรงเรียนบ้านปากทำเรียง 8 15 8
64 085 โรงเรียนบ้านปากน้ำท่ากระจาย 5 10 7
65 086 โรงเรียนบ้านปากหาร 5 8 7
66 083 โรงเรียนบ้านปากโตน 9 15 14
67 087 โรงเรียนบ้านป่าตง 20 40 24
68 088 โรงเรียนบ้านพรุยายชี 30 45 41
69 089 โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ 7 20 14
70 091 โรงเรียนบ้านพัฒนา 24 64 36
71 090 โรงเรียนบ้านพัฒนา2 21 36 26
72 093 โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม 11 18 12
73 094 โรงเรียนบ้านมะเลาะ 8 16 13
74 097 โรงเรียนบ้านยาง 6 9 8
75 096 โรงเรียนบ้านยางงาม 31 61 48
76 098 โรงเรียนบ้านย่านมะปราง 0 0 0
77 099 โรงเรียนบ้านย่านยาว 5 6 6
78 100 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์ 7 10 9
79 101 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต 21 35 29
80 102 โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง 15 29 22
81 103 โรงเรียนบ้านลูกเดือน 9 12 11
82 104 โรงเรียนบ้านวังขุม 4 6 4
83 105 โรงเรียนบ้านวังผักแว่น 20 45 32
84 106 โรงเรียนบ้านวังพลาย 12 28 16
85 107 โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ 2 5 4
86 108 โรงเรียนบ้านศรีพนม 15 32 26
87 109 โรงเรียนบ้านสหกรณ์ 19 39 23
88 110 โรงเรียนบ้านสามสัก 10 18 14
89 112 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 25 54 39
90 113 โรงเรียนบ้านหนองจอก 0 0 0
91 114 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 11 21 14
92 115 โรงเรียนบ้านหนองมน 13 22 18
93 116 โรงเรียนบ้านหนองเหรียง 7 10 7
94 117 โรงเรียนบ้านหน้าซึง 8 9 9
95 122 โรงเรียนบ้านหินดาน 23 49 35
96 118 โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง 19 40 29
97 119 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 46 130 75
98 121 โรงเรียนบ้านห้วยพุน 18 34 25
99 120 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 10 16 13
100 125 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 42 100 67
101 127 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา 39 123 66
102 126 โรงเรียนบ้านอ่างทอง 6 8 6
103 017 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 7 24 12
104 020 โรงเรียนบ้านเขานาใน 36 87 56
105 019 โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ 8 13 10
106 033 โรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะ 22 38 30
107 037 โรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน 15 25 21
108 039 โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง 4 29 12
109 040 โรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง 6 12 10
110 038 โรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟือง 0 0 0
111 081 โรงเรียนบ้านเบญจา 1 2 2
112 123 โรงเรียนบ้านเหนือน้ำ 3 4 4
113 095 โรงเรียนบ้านแม่แขก 11 21 17
114 111 โรงเรียนบ้านแสนสุข 12 37 22
115 049 โรงเรียนบ้านโตนยาง 27 43 35
116 092 โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา 14 26 21
117 124 โรงเรียนบ้านใหญ่ 14 33 22
118 066 โรงเรียนบ้านไทรงาม(พุนพิน) 4 5 5
119 065 โรงเรียนบ้านไทรงาม(ไชยา) 5 11 8
120 132 โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ 40 60 41
121 133 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ 30 62 43
122 136 โรงเรียนวัดขจรบำรุง 28 72 40
123 139 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม 28 49 40
124 140 โรงเรียนวัดจาย 3 4 4
125 141 โรงเรียนวัดชยาราม 32 56 45
126 142 โรงเรียนวัดชัยธาราวาส 1 2 2
127 144 โรงเรียนวัดตรณาราม 39 89 58
128 145 โรงเรียนวัดตรีธาราราม 1 10 3
129 147 โรงเรียนวัดถ้ำวราราม 32 59 49
130 148 โรงเรียนวัดถ้ำสิงขร 16 28 17
131 152 โรงเรียนวัดทุ่งเซียด 15 26 16
132 151 โรงเรียนวัดท่า 0 0 0
133 149 โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน 25 38 31
134 150 โรงเรียนวัดท่าตะเภา 4 4 4
135 153 โรงเรียนวัดธัญญาราม 20 43 34
136 154 โรงเรียนวัดธารน้ำไหล 12 28 18
137 155 โรงเรียนวัดนันทาราม 9 13 12
138 156 โรงเรียนวัดนาคาวาส 6 9 6
139 160 โรงเรียนวัดนิลาราม 6 18 10
140 157 โรงเรียนวัดน้ำพุ 8 13 11
141 158 โรงเรียนวัดน้ำรอบ 7 9 9
142 159 โรงเรียนวัดน้ำหัก 15 27 19
143 162 โรงเรียนวัดบางคราม 24 45 33
144 163 โรงเรียนวัดบางน้ำจืด 15 26 20
145 164 โรงเรียนวัดบางปอ 6 7 7
146 165 โรงเรียนวัดบางพลา 3 12 7
147 166 โรงเรียนวัดบางมะเดื่อ 0 0 0
148 161 โรงเรียนวัดบ่อมะปริง 10 18 15
149 167 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม 36 63 54
150 168 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ 15 23 19
151 169 โรงเรียนวัดพนม 17 28 25
152 170 โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 24 39 32
153 171 โรงเรียนวัดพระพรหม 12 19 13
154 172 โรงเรียนวัดพรุศรี 24 41 34
155 173 โรงเรียนวัดพะแสง 16 28 23
156 174 โรงเรียนวัดพุมเรียง 23 29 27
157 177 โรงเรียนวัดมหาถูปาราม 2 4 3
158 178 โรงเรียนวัดรัตนาราม 42 80 59
159 179 โรงเรียนวัดรัษฎาราม 15 26 22
160 180 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 10 16 14
161 181 โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม 12 20 17
162 182 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม 36 70 55
163 184 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 26 55 40
164 185 โรงเรียนวัดสระพัง 0 0 0
165 186 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 31 52 35
166 187 โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ 13 21 16
167 188 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ 42 74 47
168 189 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม 17 28 23
169 190 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 17 24 23
170 191 โรงเรียนวัดสุมังคลาราม 1 3 2
171 192 โรงเรียนวัดหนองไทร 12 19 12
172 194 โรงเรียนวัดหัวเตย 9 13 12
173 193 โรงเรียนวัดห้วยกรวด 49 98 77
174 196 โรงเรียนวัดอรัญญาราม 9 15 11
175 197 โรงเรียนวัดอัมพาราม 16 30 24
176 198 โรงเรียนวัดอัมพาวาส 8 14 12
177 199 โรงเรียนวัดอินทราวาส 26 47 36
178 134 โรงเรียนวัดเกษมบำรุง 12 25 18
179 137 โรงเรียนวัดเขาพนมแบก 7 14 10
180 138 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 33 72 53
181 143 โรงเรียนวัดเดิมเจ้า 7 11 10
182 183 โรงเรียนวัดเววน 4 8 5
183 195 โรงเรียนวัดแหลมไผ่ 20 32 27
184 135 โรงเรียนวัดโกศาวาส 29 52 37
185 175 โรงเรียนวัดโพธาราม 16 26 16
186 176 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 11 23 18
187 146 โรงเรียนวัดไตรรัตนากร 5 7 7
188 200 โรงเรียนสหกรณ์นิคม 44 87 57
189 201 โรงเรียนสารภีอุทิศ 15 23 21
190 006 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 16 29 19
191 015 โรงเรียนธีราศรมพุนพิน 17 28 17
192 129 โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) 27 46 40
193 216 โรงเรียนพัฒนศาสตร์วิทยา 0 0 0
194 130 โรงเรียนพุทธนิคม 31 69 36
195 215 โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม 0 0 0
196 214 โรงเรียนมัธยมเปี่ยมรัก 0 0 0
197 128 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี 10 18 11
198 202 โรงเรียนอนุบาลกองบิน7 2 6 4
199 203 โรงเรียนอนุบาลชนะพร 37 68 50
200 204 โรงเรียนอนุบาลตรีพัฒน์ 2 6 4
201 205 โรงเรียนอนุบาลบ้านครู(รุ่งธรรม) 2 6 4
202 206 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 0 0 0
203 208 โรงเรียนอนุบาลพุทธนิคม 2 6 4
204 209 โรงเรียนอนุบาลร่วมฤดี 0 0 0
205 210 โรงเรียนอนุบาลวริศสา 17 37 17
206 211 โรงเรียนอนุบาลวังบอนหอม 0 0 0
207 207 โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก 38 98 62
208 212 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม 41 111 67
209 131 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 66 154 100
210 011 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 47 97 64
211 012 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 2 9 15 13
212 013 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 23 40 33
213 014 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 4 2 6 4
214 007 โรงเรียนตชด.บ้านกอเตย 0 0 0
215 213 โรงเรียนตชด.บ้านคลองวาย 0 0 0
216 008 โรงเรียนตชด.บ้านยางโพรง 0 0 0
รวม 3732 7398 5304
12702

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]