สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เพชรผดุงเวียงไชย 10 9 16 35 41 12 5 6 58
2 วัดรัตนาราม 8 9 1 18 22 9 7 4 38
3 วัดวิโรจนาราม 8 4 3 15 18 4 3 7 25
4 บ้านอู่ตะเภา 8 2 4 14 16 12 2 6 30
5 บ้านท่าม่วง 7 3 3 13 10 7 8 7 25
6 บ้านท่าขนอน 6 2 2 10 14 5 4 3 23
7 ตลาดหนองหวาย 6 0 4 10 14 17 8 6 39
8 บ้านท่าแซะ 5 4 3 12 13 7 2 4 22
9 บ้านนาใหญ่ 5 4 2 11 11 8 13 10 32
10 วัดบางคราม 5 2 4 11 9 3 2 4 14
11 วัดห้วยกรวด 5 2 3 10 12 6 4 10 22
12 บ้านถ้ำผึ้ง 5 0 2 7 10 13 9 10 32
13 เทศบาลเมืองท่าข้าม 1 4 4 3 11 11 13 9 11 33
14 อุปถัมภ์วิทยาพนม 4 2 5 11 14 11 5 8 30
15 บ้านคลองไม้แดง 4 1 3 8 8 15 8 12 31
16 บ้านอรุโณทัย 3 6 3 12 10 9 4 10 23
17 บ้านคลองรอก 3 3 1 7 9 18 3 13 30
18 ชุมชนวัดปากตรัง 3 2 4 9 4 13 7 8 24
19 บ้านดอนสุวรรณ 3 2 1 6 11 4 4 7 19
20 บ้านบนไร่ 3 2 1 6 7 10 8 11 25
21 บ้านพรุยายชี 3 2 1 6 4 11 8 6 23
22 วัดกาฬสินธุ์ 3 1 3 7 8 6 5 5 19
23 บ้านโตนยาง 3 0 2 5 7 6 1 2 14
24 บ้านคลองสงค์ 3 0 0 3 6 11 11 12 28
25 วัดหัวเตย 3 0 0 3 3 3 0 1 6
26 ตาขุน 2 6 3 11 14 8 4 7 26
27 บ้านห้วยทรายขาว 2 3 4 9 16 5 7 8 28
28 วัดศรีสุวรรณ 2 2 2 6 11 6 1 5 18
29 วัดตรณาราม 2 2 2 6 10 6 3 6 19
30 บ้านต้นมะพร้าวมิตรที่ 91 2 2 2 6 5 5 9 6 19
31 บ้านทำเนียบ 2 2 0 4 8 4 2 6 14
32 วัดถ้ำวราราม 2 1 1 4 8 3 9 8 20
33 บ้านบางสาน 2 1 1 4 7 6 10 10 23
34 บ้านกลาง 2 1 1 4 6 11 7 3 24
35 วัดโกศาวาส 2 0 1 3 7 5 6 9 18
36 บ้านเกาะมุกด์ 2 0 1 3 3 2 1 0 6
37 วัดขจรบำรุง 2 0 0 2 4 4 7 5 15
38 บ้านบางหิน 2 0 0 2 3 0 2 0 5
39 บ้านทุ่งเสียน 1 4 7 12 15 11 7 11 33
40 พุทธนิคม 1 4 2 7 14 5 3 8 22
41 บ้านปลายคลอง 1 4 2 7 11 7 11 12 29
42 วัดชยาราม 1 3 2 6 11 10 4 7 25
43 วัดสุทธาวาส 1 3 0 4 8 3 4 1 15
44 วัดพรุศรี 1 3 0 4 3 4 5 8 12
45 วัดสันติคีรีรมย์ 1 2 1 4 6 5 8 9 19
46 วัดเขาศรีวิชัย 1 2 0 3 7 4 1 5 12
47 บ้านบางประชาภิบาล 1 2 0 3 4 2 2 4 8
48 บ้านพัฒนา 1 2 0 3 3 3 4 6 10
49 บ้านบางพระ 1 2 0 3 2 2 0 10 4
50 อนุบาลชนะพร 1 1 3 5 12 10 6 5 28
51 ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 1 2 4 11 12 5 7 28
52 บ้านท่านหญิงวิภา 1 1 2 4 4 3 8 3 15
53 บ้านห้วยตาหมิง 1 1 1 3 5 3 4 6 12
54 บ้านวังผักแว่น 1 1 1 3 3 3 3 10 9
55 ชุมชนวัดจันทาราม 1 1 0 2 6 8 9 4 23
56 ธีราศรมพุนพิน 1 1 0 2 6 5 1 5 12
57 บ้านเชี่ยวหมวง 1 1 0 2 4 0 0 1 4
58 บ้านสามสัก 1 1 0 2 2 2 2 3 6
59 บ้านตาขุน 1 0 1 2 4 2 3 6 9
60 บ้านดินก้อง 1 0 1 2 1 2 1 3 4
61 บ้านเชี่ยวมะปราง 1 0 1 2 1 1 0 1 2
62 วัดอินทราวาส 1 0 0 1 3 7 7 7 17
63 เทศบาลเมืองท่าข้าม 3 1 0 0 1 3 4 3 10 10
64 วัดโพธิ์น้อย 1 0 0 1 2 2 5 2 9
65 วัดอัมพาวาส 1 0 0 1 1 2 1 4 4
66 อนุบาลเปี่ยมรัก 0 4 2 6 9 12 7 7 28
67 วัดประชาวงศาราม 0 2 2 4 6 3 10 11 19
68 บ้านปากทำเรียง 0 2 0 2 4 0 2 2 6
69 วัดสังขประดิษฐ์ 0 2 0 2 3 5 3 2 11
70 วัดน้ำหัก 0 2 0 2 3 3 5 3 11
71 วัดรัษฎาราม 0 2 0 2 2 5 5 1 12
72 บ้านคลองชะอุ่น 0 2 0 2 2 3 3 14 8
73 บ้านหนองปรือ 0 2 0 2 1 4 3 1 8
74 บ้านราษฎร์ประสานจิต 0 2 0 2 1 3 5 9 9
75 บ้านยางงาม 0 1 1 2 4 5 9 7 18
76 บ้านมะเลาะ 0 1 1 2 3 2 1 1 6
77 สหกรณ์นิคม 0 1 1 2 2 13 8 10 23
78 วัดเดิมเจ้า 0 1 1 2 2 1 1 3 4
79 บ้านห้วยไผ่ 0 1 1 2 1 1 2 6 4
80 ประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) 0 1 0 1 5 5 6 9 16
81 บ้านเขานาใน 0 1 0 1 4 10 8 9 22
82 บ้านหญ้าปล้อง 0 1 0 1 3 11 5 3 19
83 บ้านคลองพา 0 1 0 1 3 7 6 8 16
84 บ้านทุ่งพลับ 0 1 0 1 3 7 5 4 15
85 วัดบางน้ำจืด 0 1 0 1 3 2 4 5 9
86 วัดเกษมบำรุง 0 1 0 1 2 2 2 6 6
87 บ้านโพธิ์พนา 0 1 0 1 2 1 6 2 9
88 บ้านบางขนุน 0 1 0 1 2 1 5 2 8
89 วัดเววน 0 1 0 1 2 0 0 1 2
90 ดรุโณทัยพุนพิน 0 1 0 1 1 4 4 7 9
91 บ้านห้วยพุน 0 1 0 1 1 2 7 5 10
92 วัดทุ่งเซียด 0 1 0 1 1 1 2 8 4
93 บ้านปากน้ำท่ากระจาย 0 1 0 1 1 0 0 4 1
94 บ้านควนสูง 0 1 0 1 0 4 3 7 7
95 บ้านทรายแก้ว 0 1 0 1 0 1 1 1 2
96 บ้านศรีพนม 0 0 2 2 6 2 2 5 10
97 วัดท่าตลิ่งชัน 0 0 2 2 4 7 3 5 14
98 บ้านนาค้อ 0 0 2 2 3 2 7 2 12
99 บ้านน้ำราด 0 0 1 1 4 4 7 11 15
100 วัดวิชิตธาราราม 0 0 1 1 4 3 2 3 9
101 มหาราชบ้านแสงอรุณ 0 0 1 1 3 8 10 14 21
102 บ้านต้นยวน 0 0 1 1 3 4 3 8 10
103 วัดพนม 0 0 1 1 2 6 2 6 10
104 บ้านหินดาน 0 0 1 1 2 4 5 8 11
105 วัดธัญญาราม 0 0 1 1 2 4 4 4 10
106 วัดพุมเรียง 0 0 1 1 2 3 4 7 9
107 บ้านพังกาญจน์ 0 0 1 1 2 3 1 1 6
108 บ้านไทรงาม(ไชยา) 0 0 1 1 1 2 2 0 5
109 บ้านเขาเทพพิทักษ์ 0 0 1 1 1 1 2 3 4
110 วัดจันทร์ประดิษฐาราม 0 0 0 0 7 4 4 9 15
111 บ้านท่าใหม่ 0 0 0 0 4 2 7 8 13
112 บ้านวังพลาย 0 0 0 0 3 2 2 2 7
113 บ้านบ่อกรัง 0 0 0 0 2 7 3 2 12
114 วัดพระบรมธาตุไชยา 0 0 0 0 2 5 4 6 11
115 อนุบาลวริศสา 0 0 0 0 2 5 4 6 11
116 บ้านลุ่มชุมแสง 0 0 0 0 2 5 1 6 8
117 บ้านใหญ่ 0 0 0 0 2 3 1 4 6
118 บ้านแสนสุข 0 0 0 0 2 3 0 6 5
119 วัดพะแสง 0 0 0 0 2 2 1 9 5
120 วัดสามัคคีธรรมาราม 0 0 0 0 2 1 3 11 6
121 ศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 2 1 2 4 5
122 บ้านนาแค 0 0 0 0 2 1 1 3 4
123 บ้านท่าไคร 0 0 0 0 2 1 1 1 4
124 บ้านช่องไม้งาม 0 0 0 0 2 0 3 3 5
125 บ้านบ่อน้ำผุด 0 0 0 0 2 0 1 7 3
126 ต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
127 บ้านพัฒนา2 0 0 0 0 1 8 1 4 10
128 วัดสองพี่น้อง 0 0 0 0 1 6 11 10 18
129 บ้านตะกรบ 0 0 0 0 1 4 9 3 14
130 บ้านเคี่ยมเพาะ 0 0 0 0 1 4 6 11 11
131 บ้านบางปรุ 0 0 0 0 1 4 3 9 8
132 บ้านท่าไท 0 0 0 0 1 3 4 5 8
133 บ้านมะม่วงงาม 0 0 0 0 1 3 3 4 7
134 สารภีอุทิศ 0 0 0 0 1 3 2 8 6
135 บ้านปากโตน 0 0 0 0 1 3 2 3 6
136 วัดธารน้ำไหล 0 0 0 0 1 3 1 4 5
137 บ้านป่าตง 0 0 0 0 1 2 7 6 10
138 คีรีรัฐนิคม 0 0 0 0 1 2 6 6 9
139 วัดพระพรหม 0 0 0 0 1 2 5 4 8
140 บ้านชายท่า 0 0 0 0 1 2 1 3 4
141 วัดนิลาราม 0 0 0 0 1 2 1 0 4
142 วัดน้ำรอบ 0 0 0 0 1 2 0 4 3
143 วัดประตูใหญ่ 0 0 0 0 1 1 3 6 5
144 บ้านควนรา 0 0 0 0 1 1 3 5 5
145 บ้านคลองราง 0 0 0 0 1 1 1 2 3
146 อนุบาลกองบิน7 0 0 0 0 1 1 0 0 2
147 เทศบาลเมืองท่าข้าม 2 0 0 0 0 1 0 5 2 6
148 บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ 0 0 0 0 1 0 1 5 2
149 วัดจาย 0 0 0 0 1 0 0 2 1
150 วัดสุมังคลาราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 บ้านสหกรณ์ 0 0 0 0 0 5 2 9 7
152 บ้านดอนมะกอก 0 0 0 0 0 4 3 2 7
153 วัดอัมพาราม 0 0 0 0 0 4 1 10 5
154 วัดถ้ำสิงขร 0 0 0 0 0 3 5 7 8
155 บ้านหนองมน 0 0 0 0 0 3 3 7 6
156 บ้านแม่แขก 0 0 0 0 0 3 1 5 4
157 วัดแหลมไผ่ 0 0 0 0 0 2 6 5 8
158 วัดโพธาราม 0 0 0 0 0 2 4 7 6
159 วัดบ่อมะปริง 0 0 0 0 0 2 4 4 6
160 วัดเขาพนมแบก 0 0 0 0 0 2 3 2 5
161 วัดนันทาราม 0 0 0 0 0 2 2 5 4
162 บ้านขวัญพัฒน์ 0 0 0 0 0 2 2 3 4
163 บ้านย่านยาว 0 0 0 0 0 2 2 0 4
164 บ้านคันธุลี 0 0 0 0 0 2 1 5 3
165 บ้านลูกเดือน 0 0 0 0 0 2 1 1 3
166 วัดนาคาวาส 0 0 0 0 0 2 0 3 2
167 วัดราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 1 6 3 7
168 บ้านเชี่ยวขวาน 0 0 0 0 0 1 5 8 6
169 วัดไตรรัตนากร 0 0 0 0 0 1 4 0 5
170 บ้านยาง 0 0 0 0 0 1 3 2 4
171 วัดอรัญญาราม 0 0 0 0 0 1 1 6 2
172 บ้านอ่างทอง 0 0 0 0 0 1 1 3 2
173 บ้านคชาธาร 0 0 0 0 0 1 1 2 2
174 บ้านตะเคียนทอง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
175 บ้านศรีปทุมวัลย์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
176 อนุบาลตรีพัฒน์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
177 อนุบาลพุทธนิคม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
178 เทศบาลเมืองท่าข้าม 4 0 0 0 0 0 1 1 0 2
179 วัดน้ำพุ 0 0 0 0 0 1 0 5 1
180 วัดบางปอ 0 0 0 0 0 1 0 5 1
181 บ้านเหนือน้ำ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
182 บ้านควนสุวรรณ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
183 วัดมหาถูปาราม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
184 บ้านหน้าซึง 0 0 0 0 0 0 2 5 2
185 วัดหนองไทร 0 0 0 0 0 0 2 4 2
186 วัดบางพลา 0 0 0 0 0 0 2 1 2
187 บ้านปากหาร 0 0 0 0 0 0 1 3 1
188 บ้านวังขุม 0 0 0 0 0 0 1 3 1
189 บ้านทุ่งโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 1 2 1
190 อนุบาลบ้านครู(รุ่งธรรม) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
191 บ้านนา 0 0 0 0 0 0 0 5 0
192 บ้านหนองเหรียง 0 0 0 0 0 0 0 4 0
193 บ้านไทรงาม(พุนพิน) 0 0 0 0 0 0 0 4 0
194 บ้านคลองวัว 0 0 0 0 0 0 0 3 0
195 วัดท่าตะเภา 0 0 0 0 0 0 0 2 0
196 บ้านเบญจา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
197 วัดชัยธาราวาส 0 0 0 0 0 0 0 1 0
198 วัดตรีธาราราม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 173 167 144 484 727 749 686 992 2,162