สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เพชรผดุงเวียงไชย 10 9 16 35 41 12 5 6 58
2 บ้านคลองรอก 10 5 3 18 16 24 4 13 44
3 วัดรัตนาราม 8 9 1 18 22 9 7 4 38
4 วัดวิโรจนาราม 8 4 4 16 19 5 3 7 27
5 วัดห้วยกรวด 8 3 4 15 17 7 7 10 31
6 บ้านอู่ตะเภา 8 2 5 15 17 12 3 6 32
7 บ้านท่าม่วง 7 3 3 13 10 7 8 7 25
8 วัดบางคราม 6 3 4 13 12 3 3 4 18
9 บ้านท่าขนอน 6 2 2 10 14 5 4 3 23
10 ตลาดหนองหวาย 6 1 4 11 16 18 8 6 42
11 วัดตรณาราม 5 5 4 14 20 6 3 6 29
12 บ้านนาใหญ่ 5 5 2 12 12 8 13 10 33
13 บ้านท่าแซะ 5 4 3 12 13 7 2 4 22
14 อุปถัมภ์วิทยาพนม 5 2 5 12 15 11 5 8 31
15 บ้านถ้ำผึ้ง 5 0 2 7 10 13 9 10 32
16 บ้านทุ่งเสียน 4 5 8 17 21 13 7 11 41
17 เทศบาลเมืองท่าข้าม 1 4 4 3 11 11 13 9 11 33
18 บ้านทำเนียบ 4 2 0 6 10 5 2 6 17
19 บ้านคลองไม้แดง 4 1 3 8 8 15 8 12 31
20 บ้านอรุโณทัย 3 6 3 12 10 9 4 10 23
21 วัดเขาศรีวิชัย 3 3 1 7 10 6 3 5 19
22 ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 3 2 4 9 15 18 7 7 40
23 ชุมชนวัดปากตรัง 3 2 4 9 4 13 7 8 24
24 วัดกาฬสินธุ์ 3 2 3 8 9 7 5 5 21
25 บ้านดอนสุวรรณ 3 2 1 6 11 4 4 7 19
26 บ้านบางสาน 3 2 1 6 9 7 11 10 27
27 บ้านบนไร่ 3 2 1 6 7 10 9 11 26
28 บ้านพรุยายชี 3 2 1 6 4 11 8 6 23
29 บ้านกลาง 3 1 1 5 7 11 8 3 26
30 ชุมชนวัดจันทาราม 3 1 0 4 7 10 9 5 26
31 บ้านโตนยาง 3 0 2 5 7 6 1 2 14
32 บ้านคลองสงค์ 3 0 1 4 7 14 15 12 36
33 วัดหัวเตย 3 0 0 3 3 3 0 1 6
34 ตาขุน 2 6 4 12 16 8 6 7 30
35 บ้านห้วยทรายขาว 2 3 4 9 16 7 8 8 31
36 บ้านพัฒนา 2 3 0 5 5 4 5 6 14
37 วัดศรีสุวรรณ 2 2 2 6 11 7 2 5 20
38 บ้านต้นมะพร้าวมิตรที่ 91 2 2 2 6 6 5 9 6 20
39 วัดถ้ำวราราม 2 2 1 5 10 4 10 8 24
40 วัดสันติคีรีรมย์ 2 2 1 5 9 7 15 9 31
41 วัดโกศาวาส 2 0 1 3 7 5 6 9 18
42 บ้านเกาะมุกด์ 2 0 1 3 3 2 1 0 6
43 วัดขจรบำรุง 2 0 0 2 4 5 8 5 17
44 บ้านบางหิน 2 0 0 2 3 0 2 0 5
45 พุทธนิคม 1 4 2 7 14 5 3 8 22
46 บ้านปลายคลอง 1 4 2 7 11 7 11 12 29
47 วัดชยาราม 1 3 2 6 11 10 4 7 25
48 วัดสุทธาวาส 1 3 1 5 9 3 4 1 16
49 วัดพรุศรี 1 3 0 4 3 4 5 8 12
50 คีรีรัฐนิคม 1 2 0 3 5 2 7 6 14
51 บ้านบางประชาภิบาล 1 2 0 3 4 3 2 4 9
52 บ้านบางพระ 1 2 0 3 2 2 0 10 4
53 อนุบาลชนะพร 1 1 3 5 12 10 6 5 28
54 บ้านท่านหญิงวิภา 1 1 2 4 4 3 8 3 15
55 บ้านวังผักแว่น 1 1 2 4 4 3 3 10 10
56 บ้านยางงาม 1 1 1 3 5 7 10 7 22
57 บ้านห้วยตาหมิง 1 1 1 3 5 3 4 6 12
58 ธีราศรมพุนพิน 1 1 0 2 6 5 1 5 12
59 บ้านเชี่ยวหมวง 1 1 0 2 4 0 0 1 4
60 บ้านสามสัก 1 1 0 2 2 2 2 3 6
61 บ้านตาขุน 1 0 2 3 5 4 4 6 13
62 บ้านดินก้อง 1 0 1 2 1 2 1 3 4
63 บ้านเชี่ยวมะปราง 1 0 1 2 1 1 0 1 2
64 วัดอินทราวาส 1 0 0 1 3 7 7 7 17
65 เทศบาลเมืองท่าข้าม 3 1 0 0 1 3 4 3 10 10
66 บ้านท่าไท 1 0 0 1 2 4 4 5 10
67 วัดโพธิ์น้อย 1 0 0 1 2 2 5 2 9
68 วัดอัมพาวาส 1 0 0 1 1 2 1 4 4
69 อนุบาลเปี่ยมรัก 0 4 2 6 9 12 7 7 28
70 วัดประชาวงศาราม 0 2 2 4 6 3 10 11 19
71 บ้านปากทำเรียง 0 2 0 2 4 0 2 2 6
72 วัดสังขประดิษฐ์ 0 2 0 2 3 5 3 2 11
73 วัดน้ำหัก 0 2 0 2 3 3 5 3 11
74 วัดรัษฎาราม 0 2 0 2 2 5 5 1 12
75 บ้านหนองปรือ 0 2 0 2 2 4 3 1 9
76 บ้านคลองชะอุ่น 0 2 0 2 2 3 3 14 8
77 บ้านราษฎร์ประสานจิต 0 2 0 2 1 3 5 9 9
78 มหาราชบ้านแสงอรุณ 0 1 2 3 5 9 11 14 25
79 บ้านทุ่งพลับ 0 1 1 2 4 7 6 4 17
80 สหกรณ์นิคม 0 1 1 2 3 16 10 10 29
81 วัดธัญญาราม 0 1 1 2 3 6 6 4 15
82 บ้านมะเลาะ 0 1 1 2 3 2 1 1 6
83 วัดเดิมเจ้า 0 1 1 2 2 1 1 3 4
84 บ้านห้วยไผ่ 0 1 1 2 1 1 2 6 4
85 บ้านเขานาใน 0 1 0 1 5 10 9 9 24
86 ประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) 0 1 0 1 5 5 6 9 16
87 บ้านหญ้าปล้อง 0 1 0 1 3 11 6 3 20
88 บ้านคลองพา 0 1 0 1 3 7 7 8 17
89 วัดบางน้ำจืด 0 1 0 1 3 2 4 5 9
90 บ้านช่องไม้งาม 0 1 0 1 3 0 3 3 6
91 วัดเกษมบำรุง 0 1 0 1 2 2 2 6 6
92 บ้านโพธิ์พนา 0 1 0 1 2 1 9 2 12
93 บ้านบางขนุน 0 1 0 1 2 1 5 2 8
94 วัดเววน 0 1 0 1 2 0 0 1 2
95 บ้านสหกรณ์ 0 1 0 1 1 7 2 9 10
96 ดรุโณทัยพุนพิน 0 1 0 1 1 4 4 7 9
97 บ้านห้วยพุน 0 1 0 1 1 2 8 5 11
98 วัดทุ่งเซียด 0 1 0 1 1 1 2 8 4
99 บ้านปากน้ำท่ากระจาย 0 1 0 1 1 0 0 4 1
100 บ้านควนสูง 0 1 0 1 0 4 3 7 7
101 บ้านทรายแก้ว 0 1 0 1 0 1 1 1 2
102 บ้านศรีพนม 0 0 2 2 6 2 2 5 10
103 วัดท่าตลิ่งชัน 0 0 2 2 5 7 4 5 16
104 วัดพุมเรียง 0 0 2 2 3 4 6 7 13
105 บ้านนาค้อ 0 0 2 2 3 2 7 2 12
106 บ้านน้ำราด 0 0 1 1 4 4 7 11 15
107 วัดวิชิตธาราราม 0 0 1 1 4 3 2 3 9
108 บ้านพัฒนา2 0 0 1 1 3 9 2 4 14
109 บ้านหินดาน 0 0 1 1 3 4 5 8 12
110 บ้านต้นยวน 0 0 1 1 3 4 3 8 10
111 วัดพนม 0 0 1 1 2 6 2 6 10
112 บ้านพังกาญจน์ 0 0 1 1 2 3 1 1 6
113 บ้านไทรงาม(ไชยา) 0 0 1 1 1 2 2 0 5
114 บ้านเขาเทพพิทักษ์ 0 0 1 1 1 1 2 3 4
115 วัดจันทร์ประดิษฐาราม 0 0 0 0 7 7 4 9 18
116 บ้านท่าใหม่ 0 0 0 0 4 2 10 8 16
117 บ้านวังพลาย 0 0 0 0 3 2 2 2 7
118 บ้านบ่อกรัง 0 0 0 0 2 7 3 2 12
119 วัดพระบรมธาตุไชยา 0 0 0 0 2 5 4 6 11
120 อนุบาลวริศสา 0 0 0 0 2 5 4 6 11
121 บ้านลุ่มชุมแสง 0 0 0 0 2 5 1 6 8
122 บ้านใหญ่ 0 0 0 0 2 3 1 4 6
123 บ้านแสนสุข 0 0 0 0 2 3 0 6 5
124 วัดพะแสง 0 0 0 0 2 2 1 9 5
125 วัดสามัคคีธรรมาราม 0 0 0 0 2 1 3 11 6
126 ศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 2 1 2 4 5
127 บ้านนาแค 0 0 0 0 2 1 1 3 4
128 บ้านท่าไคร 0 0 0 0 2 1 1 1 4
129 บ้านบ่อน้ำผุด 0 0 0 0 2 0 1 7 3
130 ต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
131 วัดสองพี่น้อง 0 0 0 0 1 6 12 10 19
132 บ้านตะกรบ 0 0 0 0 1 4 9 3 14
133 บ้านเคี่ยมเพาะ 0 0 0 0 1 4 6 11 11
134 บ้านบางปรุ 0 0 0 0 1 4 3 9 8
135 บ้านมะม่วงงาม 0 0 0 0 1 3 3 4 7
136 สารภีอุทิศ 0 0 0 0 1 3 2 8 6
137 บ้านปากโตน 0 0 0 0 1 3 2 3 6
138 วัดธารน้ำไหล 0 0 0 0 1 3 1 4 5
139 บ้านป่าตง 0 0 0 0 1 2 7 6 10
140 วัดพระพรหม 0 0 0 0 1 2 5 4 8
141 บ้านชายท่า 0 0 0 0 1 2 1 3 4
142 วัดนิลาราม 0 0 0 0 1 2 1 0 4
143 วัดน้ำรอบ 0 0 0 0 1 2 0 4 3
144 วัดประตูใหญ่ 0 0 0 0 1 1 3 6 5
145 บ้านควนรา 0 0 0 0 1 1 3 5 5
146 บ้านคลองราง 0 0 0 0 1 1 1 2 3
147 อนุบาลกองบิน7 0 0 0 0 1 1 0 0 2
148 เทศบาลเมืองท่าข้าม 2 0 0 0 0 1 0 5 2 6
149 บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ 0 0 0 0 1 0 1 5 2
150 วัดจาย 0 0 0 0 1 0 0 2 1
151 วัดสุมังคลาราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
152 วัดอัมพาราม 0 0 0 0 0 5 1 10 6
153 บ้านดอนมะกอก 0 0 0 0 0 4 3 2 7
154 วัดถ้ำสิงขร 0 0 0 0 0 3 5 7 8
155 บ้านหนองมน 0 0 0 0 0 3 3 7 6
156 บ้านแม่แขก 0 0 0 0 0 3 1 5 4
157 วัดแหลมไผ่ 0 0 0 0 0 2 6 5 8
158 วัดโพธาราม 0 0 0 0 0 2 4 7 6
159 วัดบ่อมะปริง 0 0 0 0 0 2 4 4 6
160 วัดเขาพนมแบก 0 0 0 0 0 2 3 2 5
161 วัดนันทาราม 0 0 0 0 0 2 2 5 4
162 บ้านขวัญพัฒน์ 0 0 0 0 0 2 2 3 4
163 บ้านลูกเดือน 0 0 0 0 0 2 2 1 4
164 บ้านย่านยาว 0 0 0 0 0 2 2 0 4
165 บ้านคันธุลี 0 0 0 0 0 2 1 5 3
166 วัดนาคาวาส 0 0 0 0 0 2 0 3 2
167 วัดราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 1 6 3 7
168 บ้านเชี่ยวขวาน 0 0 0 0 0 1 5 8 6
169 วัดไตรรัตนากร 0 0 0 0 0 1 4 0 5
170 บ้านยาง 0 0 0 0 0 1 3 2 4
171 วัดอรัญญาราม 0 0 0 0 0 1 2 6 3
172 บ้านอ่างทอง 0 0 0 0 0 1 1 3 2
173 บ้านคชาธาร 0 0 0 0 0 1 1 2 2
174 บ้านตะเคียนทอง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
175 บ้านศรีปทุมวัลย์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
176 อนุบาลตรีพัฒน์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
177 อนุบาลพุทธนิคม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
178 เทศบาลเมืองท่าข้าม 4 0 0 0 0 0 1 1 0 2
179 วัดน้ำพุ 0 0 0 0 0 1 0 5 1
180 วัดบางปอ 0 0 0 0 0 1 0 5 1
181 บ้านเหนือน้ำ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
182 บ้านควนสุวรรณ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
183 วัดมหาถูปาราม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
184 บ้านหน้าซึง 0 0 0 0 0 0 2 5 2
185 วัดหนองไทร 0 0 0 0 0 0 2 4 2
186 วัดบางพลา 0 0 0 0 0 0 2 1 2
187 บ้านปากหาร 0 0 0 0 0 0 1 3 1
188 บ้านวังขุม 0 0 0 0 0 0 1 3 1
189 วัดท่าตะเภา 0 0 0 0 0 0 1 2 1
190 บ้านทุ่งโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 1 2 1
191 อนุบาลบ้านครู(รุ่งธรรม) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
192 บ้านนา 0 0 0 0 0 0 0 5 0
193 บ้านหนองเหรียง 0 0 0 0 0 0 0 4 0
194 บ้านไทรงาม(พุนพิน) 0 0 0 0 0 0 0 4 0
195 บ้านคลองวัว 0 0 0 0 0 0 0 3 0
196 บ้านเบญจา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
197 วัดชัยธาราวาส 0 0 0 0 0 0 0 1 0
198 วัดตรีธาราราม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 206 189 164 559 812 804 744 993 2,360