สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เพชรผดุงเวียงไชย 41 12 5 6 58
2 วัดรัตนาราม 22 9 7 4 38
3 บ้านทุ่งเสียน 21 13 7 11 41
4 วัดตรณาราม 20 6 3 6 29
5 วัดวิโรจนาราม 19 5 3 7 27
6 บ้านอู่ตะเภา 17 12 3 6 32
7 วัดห้วยกรวด 17 7 7 10 31
8 บ้านคลองรอก 16 24 4 13 44
9 ตลาดหนองหวาย 16 18 8 6 42
10 ตาขุน 16 8 6 7 30
11 บ้านห้วยทรายขาว 16 7 8 8 31
12 ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 15 18 7 7 40
13 อุปถัมภ์วิทยาพนม 15 11 5 8 31
14 บ้านท่าขนอน 14 5 4 3 23
15 พุทธนิคม 14 5 3 8 22
16 บ้านท่าแซะ 13 7 2 4 22
17 อนุบาลชนะพร 12 10 6 5 28
18 บ้านนาใหญ่ 12 8 13 10 33
19 วัดบางคราม 12 3 3 4 18
20 เทศบาลเมืองท่าข้าม 1 11 13 9 11 33
21 วัดชยาราม 11 10 4 7 25
22 บ้านปลายคลอง 11 7 11 12 29
23 วัดศรีสุวรรณ 11 7 2 5 20
24 บ้านดอนสุวรรณ 11 4 4 7 19
25 บ้านถ้ำผึ้ง 10 13 9 10 32
26 บ้านอรุโณทัย 10 9 4 10 23
27 บ้านท่าม่วง 10 7 8 7 25
28 วัดเขาศรีวิชัย 10 6 3 5 19
29 บ้านทำเนียบ 10 5 2 6 17
30 วัดถ้ำวราราม 10 4 10 8 24
31 อนุบาลเปี่ยมรัก 9 12 7 7 28
32 วัดสันติคีรีรมย์ 9 7 15 9 31
33 บ้านบางสาน 9 7 11 10 27
34 วัดกาฬสินธุ์ 9 7 5 5 21
35 วัดสุทธาวาส 9 3 4 1 16
36 บ้านคลองไม้แดง 8 15 8 12 31
37 บ้านคลองสงค์ 7 14 15 12 36
38 บ้านกลาง 7 11 8 3 26
39 บ้านบนไร่ 7 10 9 11 26
40 ชุมชนวัดจันทาราม 7 10 9 5 26
41 วัดจันทร์ประดิษฐาราม 7 7 4 9 18
42 บ้านโตนยาง 7 6 1 2 14
43 วัดโกศาวาส 7 5 6 9 18
44 บ้านต้นมะพร้าวมิตรที่ 91 6 5 9 6 20
45 ธีราศรมพุนพิน 6 5 1 5 12
46 วัดประชาวงศาราม 6 3 10 11 19
47 บ้านศรีพนม 6 2 2 5 10
48 บ้านเขานาใน 5 10 9 9 24
49 มหาราชบ้านแสงอรุณ 5 9 11 14 25
50 บ้านยางงาม 5 7 10 7 22
51 วัดท่าตลิ่งชัน 5 7 4 5 16
52 ประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) 5 5 6 9 16
53 บ้านพัฒนา 5 4 5 6 14
54 บ้านตาขุน 5 4 4 6 13
55 บ้านห้วยตาหมิง 5 3 4 6 12
56 คีรีรัฐนิคม 5 2 7 6 14
57 ชุมชนวัดปากตรัง 4 13 7 8 24
58 บ้านพรุยายชี 4 11 8 6 23
59 บ้านทุ่งพลับ 4 7 6 4 17
60 วัดขจรบำรุง 4 5 8 5 17
61 บ้านน้ำราด 4 4 7 11 15
62 บ้านท่านหญิงวิภา 4 3 8 3 15
63 บ้านวังผักแว่น 4 3 3 10 10
64 บ้านบางประชาภิบาล 4 3 2 4 9
65 วัดวิชิตธาราราม 4 3 2 3 9
66 บ้านท่าใหม่ 4 2 10 8 16
67 บ้านปากทำเรียง 4 0 2 2 6
68 บ้านเชี่ยวหมวง 4 0 0 1 4
69 สหกรณ์นิคม 3 16 10 10 29
70 บ้านหญ้าปล้อง 3 11 6 3 20
71 บ้านพัฒนา2 3 9 2 4 14
72 บ้านคลองพา 3 7 7 8 17
73 วัดอินทราวาส 3 7 7 7 17
74 วัดธัญญาราม 3 6 6 4 15
75 วัดสังขประดิษฐ์ 3 5 3 2 11
76 วัดพุมเรียง 3 4 6 7 13
77 วัดพรุศรี 3 4 5 8 12
78 บ้านหินดาน 3 4 5 8 12
79 เทศบาลเมืองท่าข้าม 3 3 4 3 10 10
80 บ้านต้นยวน 3 4 3 8 10
81 วัดน้ำหัก 3 3 5 3 11
82 วัดหัวเตย 3 3 0 1 6
83 บ้านนาค้อ 3 2 7 2 12
84 วัดบางน้ำจืด 3 2 4 5 9
85 บ้านวังพลาย 3 2 2 2 7
86 บ้านมะเลาะ 3 2 1 1 6
87 บ้านเกาะมุกด์ 3 2 1 0 6
88 บ้านช่องไม้งาม 3 0 3 3 6
89 บ้านบางหิน 3 0 2 0 5
90 บ้านบ่อกรัง 2 7 3 2 12
91 วัดพนม 2 6 2 6 10
92 วัดรัษฎาราม 2 5 5 1 12
93 วัดพระบรมธาตุไชยา 2 5 4 6 11
94 อนุบาลวริศสา 2 5 4 6 11
95 บ้านลุ่มชุมแสง 2 5 1 6 8
96 บ้านท่าไท 2 4 4 5 10
97 บ้านหนองปรือ 2 4 3 1 9
98 บ้านคลองชะอุ่น 2 3 3 14 8
99 บ้านใหญ่ 2 3 1 4 6
100 บ้านพังกาญจน์ 2 3 1 1 6
101 บ้านแสนสุข 2 3 0 6 5
102 วัดโพธิ์น้อย 2 2 5 2 9
103 วัดเกษมบำรุง 2 2 2 6 6
104 บ้านสามสัก 2 2 2 3 6
105 วัดพะแสง 2 2 1 9 5
106 บ้านบางพระ 2 2 0 10 4
107 บ้านโพธิ์พนา 2 1 9 2 12
108 บ้านบางขนุน 2 1 5 2 8
109 วัดสามัคคีธรรมาราม 2 1 3 11 6
110 ศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี 2 1 2 4 5
111 วัดเดิมเจ้า 2 1 1 3 4
112 บ้านนาแค 2 1 1 3 4
113 บ้านท่าไคร 2 1 1 1 4
114 บ้านบ่อน้ำผุด 2 0 1 7 3
115 วัดเววน 2 0 0 1 2
116 ต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์ 2 0 0 0 2
117 บ้านสหกรณ์ 1 7 2 9 10
118 วัดสองพี่น้อง 1 6 12 10 19
119 บ้านตะกรบ 1 4 9 3 14
120 บ้านเคี่ยมเพาะ 1 4 6 11 11
121 ดรุโณทัยพุนพิน 1 4 4 7 9
122 บ้านบางปรุ 1 4 3 9 8
123 บ้านราษฎร์ประสานจิต 1 3 5 9 9
124 บ้านมะม่วงงาม 1 3 3 4 7
125 สารภีอุทิศ 1 3 2 8 6
126 บ้านปากโตน 1 3 2 3 6
127 วัดธารน้ำไหล 1 3 1 4 5
128 บ้านห้วยพุน 1 2 8 5 11
129 บ้านป่าตง 1 2 7 6 10
130 วัดพระพรหม 1 2 5 4 8
131 บ้านไทรงาม(ไชยา) 1 2 2 0 5
132 วัดอัมพาวาส 1 2 1 4 4
133 บ้านดินก้อง 1 2 1 3 4
134 บ้านชายท่า 1 2 1 3 4
135 วัดนิลาราม 1 2 1 0 4
136 วัดน้ำรอบ 1 2 0 4 3
137 วัดประตูใหญ่ 1 1 3 6 5
138 บ้านควนรา 1 1 3 5 5
139 วัดทุ่งเซียด 1 1 2 8 4
140 บ้านห้วยไผ่ 1 1 2 6 4
141 บ้านเขาเทพพิทักษ์ 1 1 2 3 4
142 บ้านคลองราง 1 1 1 2 3
143 บ้านเชี่ยวมะปราง 1 1 0 1 2
144 อนุบาลกองบิน7 1 1 0 0 2
145 เทศบาลเมืองท่าข้าม 2 1 0 5 2 6
146 บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ 1 0 1 5 2
147 บ้านปากน้ำท่ากระจาย 1 0 0 4 1
148 วัดจาย 1 0 0 2 1
149 วัดสุมังคลาราม 1 0 0 0 1
150 วัดอัมพาราม 0 5 1 10 6
151 บ้านควนสูง 0 4 3 7 7
152 บ้านดอนมะกอก 0 4 3 2 7
153 วัดถ้ำสิงขร 0 3 5 7 8
154 บ้านหนองมน 0 3 3 7 6
155 บ้านแม่แขก 0 3 1 5 4
156 วัดแหลมไผ่ 0 2 6 5 8
157 วัดโพธาราม 0 2 4 7 6
158 วัดบ่อมะปริง 0 2 4 4 6
159 วัดเขาพนมแบก 0 2 3 2 5
160 วัดนันทาราม 0 2 2 5 4
161 บ้านขวัญพัฒน์ 0 2 2 3 4
162 บ้านลูกเดือน 0 2 2 1 4
163 บ้านย่านยาว 0 2 2 0 4
164 บ้านคันธุลี 0 2 1 5 3
165 วัดนาคาวาส 0 2 0 3 2
166 วัดราษฎร์บำรุง 0 1 6 3 7
167 บ้านเชี่ยวขวาน 0 1 5 8 6
168 วัดไตรรัตนากร 0 1 4 0 5
169 บ้านยาง 0 1 3 2 4
170 วัดอรัญญาราม 0 1 2 6 3
171 บ้านอ่างทอง 0 1 1 3 2
172 บ้านคชาธาร 0 1 1 2 2
173 บ้านทรายแก้ว 0 1 1 1 2
174 บ้านตะเคียนทอง 0 1 1 1 2
175 บ้านศรีปทุมวัลย์ 0 1 1 0 2
176 อนุบาลตรีพัฒน์ 0 1 1 0 2
177 อนุบาลพุทธนิคม 0 1 1 0 2
178 เทศบาลเมืองท่าข้าม 4 0 1 1 0 2
179 วัดน้ำพุ 0 1 0 5 1
180 วัดบางปอ 0 1 0 5 1
181 บ้านเหนือน้ำ 0 1 0 2 1
182 บ้านควนสุวรรณ 0 1 0 0 1
183 วัดมหาถูปาราม 0 1 0 0 1
184 บ้านหน้าซึง 0 0 2 5 2
185 วัดหนองไทร 0 0 2 4 2
186 วัดบางพลา 0 0 2 1 2
187 บ้านปากหาร 0 0 1 3 1
188 บ้านวังขุม 0 0 1 3 1
189 วัดท่าตะเภา 0 0 1 2 1
190 บ้านทุ่งโพธิ์ 0 0 1 2 1
191 อนุบาลบ้านครู(รุ่งธรรม) 0 0 1 0 1
192 บ้านนา 0 0 0 5 0
193 บ้านหนองเหรียง 0 0 0 4 0
194 บ้านไทรงาม(พุนพิน) 0 0 0 4 0
195 บ้านคลองวัว 0 0 0 3 0
196 บ้านเบญจา 0 0 0 1 0
197 วัดชัยธาราวาส 0 0 0 1 0
198 วัดตรีธาราราม 0 0 0 0 0
รวม 812 804 744 993 2,360