สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 2 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 39 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงอัญฐิมา  ปานจินดา
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ชูสุวรรณ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายภูสิทธิ  อินทสุวรรณ
 
1. นางรัตนา  ปิ่นแก้ว