สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านควนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 70.25 เงิน 16 1. เด็กชายสกล  จันทร์โกมุท
2. เด็กชายสิทธิพงศ์  สองเมืองสุข
3. เด็กหญิงเม  เอกชัย
 
1. นายสงัด  ธรรมบำรุง
2. นางลาวัลย์  พรเจริญ