สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะกรบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงมัลลิกา  นาคประเสริฐ
2. เด็กชายอนุชา  แสงมณี
 
1. นายมนตรี  ศักดิ์เพชร
2. นางศุกล  ศักดิ์เพชร