หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านคลองขุด นายสานนท์ สุขศรี  
2 โรงเรียนบ้านควน นายอดุลย์ เลิศอริยะวงศ์กุล  
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 42 จังหวัดสตูล  
4 โรงเรียนอนุบาลสตูล นายสุทธิ สายสุนีย์  
5 โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล นายวิรัติ สวัสดี  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายนภดล ยิ่งยงสกุล โทร 089-468-6139, นายอับดลรอหมาน ปะดูกา โทร 086-956-9974
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]