หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ณ โรงเรียนบ้านคลองขุด
ระหว่าง วันที่ 14 - 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อเนกประสงค์ ชั้น เวที 14 ก.ย. 2559 10.00 น. เป็นต้นไป ลำดับที่ 1
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด อเนกประสงค์ ชั้น เวที 14 ก.ย. 2559 10.00 น. เป็นต้นไป ลำดับที่ 2
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อเนกประสงค์ ชั้น เวที 14 ก.ย. 2559 10.00 น. เป็นต้นไป ลำดับที่ 3
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารจันผา ห้อง ป.2/1 14 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารจันผา ห้อง ป.2/2 14 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารจันผา ห้อง ป.2/3 14 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารห้องสมุด ห้อง สมุด 14 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารห้องสมุด ห้อง สมุด 14 ก.ย. 2559 13.00-16.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อเนกประสงค์ ชั้น เวที 14 ก.ย. 2559 09.30 - 10.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารจันผา ห้อง ป.1/1 15 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารจันผา ห้อง ป.1/2 15 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารจันผา ห้อง ป.1/3 15 ก.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารใหม่ 3 ชั้น ห้อง พุทธศาสนา 15 ก.ย. 2559 09.00- 11.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารใหม่ 3 ชั้น ห้อง พุทธศาสนา 15 ก.ย. 2559 11.00 - 14.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารใหม่ 3 ชั้น ห้อง พุทธศาสนา 15 ก.ย. 2559 14.00 - 16.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารใหม่ 3 ชั้น ห้อง พุทธศาสนา 14 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารใหม่ 3 ชั้น ห้อง พุทธศาสนา 14 ก.ย. 2559 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายนภดล ยิ่งยงสกุล โทร 089-468-6139, นายอับดลรอหมาน ปะดูกา โทร 086-956-9974
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]