หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สตูล

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านคลองขุด 48 34 72.34% 4 8.51% 6 12.77% 3 6.38% 47
2 โรงเรียนอนุบาลสตูล 36 30 85.71% 3 8.57% 1 2.86% 1 2.86% 35
3 โรงเรียนอนุบาลละงู 40 27 69.23% 7 17.95% 5 12.82% 0 0% 39
4 โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ 27 18 66.67% 6 22.22% 1 3.7% 2 7.41% 27
5 โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่49" 23 12 63.16% 4 21.05% 3 15.79% 0 0% 19
6 โรงเรียนบ้านปากบาง 21 10 52.63% 2 10.53% 4 21.05% 3 15.79% 19
7 โรงเรียนบ้านตะโละใส 15 10 66.67% 1 6.67% 3 20% 1 6.67% 15
8 โรงเรียนอนุบาลมะนัง 24 9 45% 2 10% 8 40% 1 5% 20
9 โรงเรียนผังปาล์ม 2 14 9 64.29% 1 7.14% 0 0% 4 28.57% 14
10 โรงเรียนบ้านปากบารา 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
11 โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า 11 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
12 โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
13 โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 11 7 63.64% 0 0% 3 27.27% 1 9.09% 11
14 โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 13 6 50% 4 33.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
15 โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 16 6 40% 3 20% 6 40% 0 0% 15
16 โรงเรียนบ้านช่องไทร 12 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
17 โรงเรียนบ้านควน 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
18 โรงเรียนสายเพชรศึกษา 10 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
19 โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 15 6 54.55% 1 9.09% 0 0% 4 36.36% 11
20 โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
21 โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
22 โรงเรียนบ้านปากละงู 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
23 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ 14 5 38.46% 6 46.15% 1 7.69% 1 7.69% 13
24 โรงเรียนบ้านลาหงา 20 5 27.78% 4 22.22% 4 22.22% 5 27.78% 18
25 โรงเรียนบ้านใหม่ 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
26 โรงเรียนบ้านไทรงาม 8 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
27 โรงเรียนบ้านหัวควน 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
28 โรงเรียนบ้านท่าชะมวง 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
29 โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
30 โรงเรียนผังปาล์ม 1 11 4 36.36% 6 54.55% 0 0% 1 9.09% 11
31 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 16 4 26.67% 5 33.33% 3 20% 3 20% 15
32 โรงเรียนบ้านวังตง 9 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
33 โรงเรียนบ้านบุโบย 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
34 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
35 โรงเรียนบ้านวังพระเคียน 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
36 โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
37 โรงเรียนวรรธนะสาร 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
38 โรงเรียนบ้านควนสตอ 11 4 36.36% 0 0% 4 36.36% 3 27.27% 11
39 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็ม 7 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 2 28.57% 7
40 โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 7 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 2 28.57% 7
41 โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
42 โรงเรียนจงหัว 10 3 30% 6 60% 0 0% 1 10% 10
43 โรงเรียนบ้านป่าพน 8 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 2 25% 8
44 โรงเรียนบ้านไร่ 8 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 2 25% 8
45 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
46 โรงเรียนบ้านนางแก้ว 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
47 โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
48 โรงเรียนอนุบาลควนโดน 8 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
49 โรงเรียนบ้านตันหยงโป 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
50 โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
51 โรงเรียนบ้านเขาไคร 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
52 โรงเรียนบ้านกลุ่ม5 ประชารัฐ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
53 โรงเรียนบ้านวังสายทอง 7 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 2 28.57% 7
54 โรงเรียนบ้านป่าฝาง 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
55 โรงเรียนเทศบาล 4 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
56 โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
57 โรงเรียนบ้านควนเก 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
58 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
59 โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
60 โรงเรียนบ้านท่าแลหลา 8 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
61 โรงเรียนบ้านในเมือง 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
62 โรงเรียนบ้านกาลูบี 6 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
63 โรงเรียนบ้านขอนคลาน 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
64 โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด "มิตรภาพที่ 114" 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
65 โรงเรียนผังปาล์ม 4 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
66 โรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง 120 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
67 โรงเรียนบ้านบ่อหิน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
68 โรงเรียนบ้านโคกพยอม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
69 โรงเรียนบ้านนาแก้ว 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
70 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
71 โรงเรียนบ้านเขาจีน 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
72 โรงเรียนผังปาล์ม 7 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
73 โรงเรียนบ้านดาหลำ 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
74 โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
75 โรงเรียนบ้านดูสน 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
76 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้2 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
77 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
78 โรงเรียนบ้านกาแบง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
79 โรงเรียนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
80 โรงเรียนบ้านท่าศิลา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนบ้านมะนัง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
83 โรงเรียนบ้านแป-ระใต้ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
84 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จ.สตูล 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
85 โรงเรียนบ้านนาพญา 6 1 16.67% 5 83.33% 0 0% 0 0% 6
86 โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ 9 1 11.11% 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 9
87 โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง 7 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
88 โรงเรียนบ้านวังปริง 9 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 7
89 โรงเรียนบ้านนาทอน 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
90 โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
91 โรงเรียนบ้านสวนเทศ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
92 โรงเรียนบ้านสายควน 6 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 6
93 โรงเรียนบ้านทางยาง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
94 โรงเรียนสุไหงอุเปวิทยา 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
95 โรงเรียนบ้านน้ำหรา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนบ้านฉลุง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
97 โรงเรียนบ้านปิใหญ่ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
98 โรงเรียนผังปาล์ม 3 5 1 25% 0 0% 0 0% 3 75% 4
99 โรงเรียนบ้านราไว 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
100 โรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง 42 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนบ้านท่าข้ามควาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนบ้านบันนังปุเลา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนบ้านมะหงัง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนบ้านห้วยไทร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนบ้านเกตรี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนบ้านเกาะยวน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง 6 0 0% 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
111 โรงเรียนบ้านบารายี 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
112 โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
113 โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
114 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 5 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
115 โรงเรียนอนุบาลโอบอ้อม 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
116 โรงเรียนบ้านกาเนะ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
117 โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
118 โรงเรียนบ้านทางงอ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
119 โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
120 โรงเรียนบ้านปันจอร์ 5 0 0% 1 20% 2 40% 2 40% 5
121 โรงเรียนบ้านสาครเหนือ 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
122 โรงเรียนบ้านโกตา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
123 โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านวังประจัน 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
125 โรงเรียนบ้านทุ่ง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนบ้านท่าแพ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนนิคมซอย10 3 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
132 โรงเรียนบ้านบูเกตยามู 4 0 0% 0 0% 1 25% 3 75% 4
133 โรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
134 โรงเรียนบ้านนาแค 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
135 โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
136 โรงเรียนบ้านราวปลา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
137 โรงเรียนเพียงหลวง 4 ฯ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
138 โรงเรียนบ้านคีรีวง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
139 โรงเรียนบ้านทุ่งริ้น 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
140 โรงเรียนบ้านท่ายาง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
141 โรงเรียนบ้านปลักหว้า 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
142 โรงเรียนบ้านปากปิง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
143 โรงเรียนบ้านอุได 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
144 โรงเรียนบ้านโตนปาหนัน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
145 โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายนภดล ยิ่งยงสกุล โทร 089-468-6139, นายอับดลรอหมาน ปะดูกา โทร 086-956-9974
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]